ZMLK De Meidoornschool

Welkom op de website van de Meidoornschool!

De Meidoornschool is een school voor zeer moeilijk lerenden voor speciaal en voortgezet onderwijs.

De afdeling Speciaal Onderwijs is voor leerlingen van 4 tot 12-13 jarigen. De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs is voor leerlingen van 12-13 tot 20 jarigen. De leerlingen komen uit Stadskanaal en omgeving en de school vervult een streekfunctie.

Deze website is bedoeld voor ouders, instellingen, studenten en overige belangstellenden. Op deze site krijgt u in een kort tijdsbestek informatie over de school, ons onderwijs en onze manier van werken. Indien u meer wilt weten over de school, nodigen wij u van harte uit de school te bezoeken, bellen kan natuurlijk ook.

Bezoekadres: Vlaanderenlaan 7, te Stadskanaal.
Telefoon: 0599-652022
E-mailadres: info.meidoornschool@sgperspectief.nl

 

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief juni 2019 staat online.

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief mei 2019 online

Nieuw fotoalbum online

Foto's van de kerstwandeling staan online!

Nieuw fotoalbum online

Het afscheid van Nathalie en Lotte in beeld gebracht. Zie fotoalbum 2018-2019

 

Nieuwsbrief december 2018

De nieuwsbrief van december 2018 staat online.

Nieuwsbrief november 2018

De nieuwsbrief van november 2018 staat online.

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief Oktober 2018 online!

Nieuwsbrief September 2018

De nieuwsbrief van september 2018 staat online.

Heel veel leesplezier gewenst!

 

 

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad staat online.

NIeuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 staat online.

Nieuwsbrief juni 2018

De nieuwsbrief van juni 2018 staat online.

Voetbal

Een aantal VSO juffen, meesters en leerlingen van het VSO speelden op donderdag 26 april een voetbalwedstrijd tegen elkaar. Het was een spannende wedstrijd die na de twee helften op een gelijkspel 3-3 stond. uiteindelijk werd de wedstrijd door de leerlingen gewonnen door één doelpunt meer te scoren tijdens het penaltyschieten. 

Voor een indruk van de foto's kunt in kijken in het album. 

 

 

Nieuwsbrief mei online

De nieuwsbrief van mei 2018 staat online.

Nieuwsbrief april 2018

De nieuwsbrief van april 2018 staat online.

Nieuwsbrief maart 2018

De nieuwsbrief van maart 2018 staat online.

 

 

Projectweek Vervoer VSO brugklas

Er staat een nieuw fotoalbum online van VSO brugklas.

Foto's projectweek vervoer

Er staat een nieuw fotoalbum online van SO Geel.

Nieuwsbrief februari 2018

De nieuwsbrief van februari 2018 staat online!

Voorleesontbijt

Er staat een nieuw fotoalbum online van het SO Geel!

Kijk gauw via de link fotoalbums 2017-2018

 

Nieuwsbrief januari 2018

De nieuwsbrief van januari staat online.

Afscheid VSO leerlingen

Er is een fotoalbum van het afscheid van een aantal VSO leerlingen toegevoegd.

 

December in VSO Brugklas

Juf Joke en Juf Immy hebben een prachtige impressie gemaakt van de activiteiten in de gezelllige decembermaand.

Het bekijken van de link is zeer de moeite waard!

Fotoalbums

Er staan nieuwe fotoalbums online van SO Geel!

Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief november 2017 online

Schoolkrant juli online

De prachtige zomer schoolkrant juli 2017 staat online.

De moeite waard!
 

Schoolgidsen SO en VSO 2017-2018

De schoolgidsen van het SO en VSO schooljaar 2017-2018 staan online, evenals de bijlages.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Jaarverslag MR 2016-2017

Samenstelling van de MR dit schooljaar:

Bruun Jongbloed      oudergeleding, voorzitter

Ciska de Haan          personeelsgeleding, secr.

Immy Kerbof             personeelsgeleding

Ineke Veldhuis          personeelsgeleding

Marco Scholte          oudergeleding

Carolien Huttinga     oudergeleding

 

De MR heeft dit jaar 8 keer vergaderd.

We zijn dit jaar met een voltallige MR begonnen en geëindigd. Wel heeft één lid van de oudergeleding aangegeven te stoppen, zodat we nu weer op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding.

 

Tijdens de vergaderingen zijn er diverse onderwerpen besproken en eventuele aanbevelingen voor aanpassingen gedaan aan de directie. Onder andere:

het sociaal veiligheidsplan (waarin veel protocollen in verwerkt zijn),  de taakverdeling/belasting, verantwoording onderwijstijd, het formatie overzicht, de gesprekscyclus, de tussenstand van het schoolplan 15-19, de schoolgids en het zorgplan versie juni 2017. Waar nodig heeft de MR instemming verleend.

 

Immy heeft namens de Meidoornschool zitting in de ondersteuningsplanraad voor het Voortgezet Onderwijs.

 

Verder is er op 18 april een MR cursus geweest, waar Immy, Ineke en Ciska naar toe geweest zijn. Hier hebben we scholing gehad over de bevoegdheden van de MR en de GMR.

 

Als u gedurende het schooljaar benieuwd bent wat de MR allemaal bezig houdt, kunt u ons vinden op de website van de school. Verder kunt u contact met ons opnemen via de mail.

Ons emailadres is: mr.meidoornschool@sgperspectief.nl

 

Wij hopen dat u weer voldoende op de hoogte bent en wensen u een fijne zomer. Graag tot volgend jaar!

 

Namens de MR,

Ciska de Haan

 

Nieuwsbrief online

De nieuwsbrief van juni 2017 staat online.

Nóg een nieuw album

Bezoek Rijksmuseum Amsterdam.
 

Nieuw album

Kijk gauw in het album 'Klimmen in de Spont SO 4'.

De leerlingen zijn echte durfals en hebben in ieder geval geen hoogtevrees; wél LEF!

Nieuwsbrief

April nieuwsbrief is geplaatst!
 

Foto's sportschool deel 2

Er is een nieuw album geplaatst. Sporten in de sportschool!

Fotoalbum Djembé

Muzikale foto's online, djembé lessen in het SO.

Fotoalbum SO 4

Een nieuw fotoalbum online > SO 4. 

Zie fotoalbums .

 

Fotoalbum

Spinning door leerlingen van het SO in de sportschool.

Klik op het fotoalbum in de map foto's schooljaar 2016-2017. 

Fotoalbum

Mooie impressie van het bezoek aan de synagoge in Groningen bekijken?

Klik op het fotoalbum in de map foto's schooljaar 2016-2017. 

Nieuwsbrief februari 2017

De nieuwsbrief van februari 2017 staat online.

KERSTGROET VOOR IEDEREEN

Namens Team en Leerlingen van de Meidoornschool.

https://youtu.be/N-1-GGwa5Oo

Fotoalbum schoolverlaters online

Mooie foto's van het afscheid van Cheyenne, Denilson en Lisette.

Tweede album reünie 2016

Een nieuw fotoalbum van de reünie staat online. Kijk en geniet nog even na!

Reünie 2016

Het eerste fotoalbum van een onvergetelijk feest staat inmiddels online.

Volgende week volgt een nieuw album.

Bezoek Baldakijn SO 5

Bezoek van de Baldakijn
Op 30 september kwam groep 8 van de Baldakijn op bezoek bij SO5. Deze groep is de oude groep van Wander. De kinderen waren erg nieuwsgierig naar onze school. Het was een gezellig bezoek.

Dienstengroep SO 5

Dienstengroep SO5
So5 draait nu ook mee met de dienstengroep. Hierbij leren de kinderen huishoudelijke taken uit te voeren. De kinderen zijn erg enthousiast zoals is te zien op de foto's!

 

Bezoek Streekhistorisch Centrum SO 5

Op donderdag 13 oktober ging SO5 op bezoek naar het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.
Het thema voor de Kinderboekenweek was 'voor altijd jong'. In het Centrum konden we foto's, spullen en zelfs een winkel van vroeger zien.

VSO 1 Feestje!

YES, de boontjes zijn tot de streep gekomen! Dat betekent dat wij de beloning krijgen.
Deze beloning hebben de leerlingen zelf bedacht: filmmiddag met wat lekkers!

Zo gezegd, zo gedaan! :) Het was een geslaagde middag met de film Garfield, lekkers chipjes en ranja.

Verkeersles VSO 1

Elke donderdag heeft VSO 1 verkeersles op het programma. Eerst gaan we lopend op stap om verkeersborden
te zoeken en de regels hierbij te noemen. Als deze er goed in zitten, gaan we een keer op de fiets op pad.
We gaan ons dan voorbereiden op het verkeersexamen aan het eind van het schooljaar. Thuis oefenen is ook handig!

Nog meer nieuws van VSO 1

Ja, herfst is weer in het land! Dus ook in VSO 1.
Vandaag hebben wij onze eigen herfstboom gemaakt.
Zie hier de resultaten...

VSO 1

Het schooljaar is allang van start. In VSO 1 zijn wij druk bezig geweest met de groepsvorming.
Wat willen wij dit schooljaar? Wat willen wij leren? Wat kunnen wij al goed?

Op de bijbehorende foto's kunt u zien hoe wij daar mee bezig zijn geweest.

SO 2, Sterren VSO 3 en VSO 4

Nieuwe groepsinformatie van SO 2, Sterren, VSO 3 en VSO 4 online.

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws