ZMLK De Meidoornschool

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Jaarverslag MR 2016-2017

Samenstelling van de MR dit schooljaar:

Bruun Jongbloed      oudergeleding, voorzitter

Ciska de Haan          personeelsgeleding, secr.

Immy Kerbof             personeelsgeleding

Ineke Veldhuis          personeelsgeleding

Marco Scholte          oudergeleding

Carolien Huttinga     oudergeleding

 

De MR heeft dit jaar 8 keer vergaderd.

We zijn dit jaar met een voltallige MR begonnen en geëindigd. Wel heeft één lid van de oudergeleding aangegeven te stoppen, zodat we nu weer op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding.

 

Tijdens de vergaderingen zijn er diverse onderwerpen besproken en eventuele aanbevelingen voor aanpassingen gedaan aan de directie. Onder andere:

het sociaal veiligheidsplan (waarin veel protocollen in verwerkt zijn),  de taakverdeling/belasting, verantwoording onderwijstijd, het formatie overzicht, de gesprekscyclus, de tussenstand van het schoolplan 15-19, de schoolgids en het zorgplan versie juni 2017. Waar nodig heeft de MR instemming verleend.

 

Immy heeft namens de Meidoornschool zitting in de ondersteuningsplanraad voor het Voortgezet Onderwijs.

 

Verder is er op 18 april een MR cursus geweest, waar Immy, Ineke en Ciska naar toe geweest zijn. Hier hebben we scholing gehad over de bevoegdheden van de MR en de GMR.

 

Als u gedurende het schooljaar benieuwd bent wat de MR allemaal bezig houdt, kunt u ons vinden op de website van de school. Verder kunt u contact met ons opnemen via de mail.

Ons emailadres is: mr.meidoornschool@sgperspectief.nl

 

Wij hopen dat u weer voldoende op de hoogte bent en wensen u een fijne zomer. Graag tot volgend jaar!

 

Namens de MR,

Ciska de Haan

 

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws