ZMLK De Meidoornschool

Personeelszaken

Juf Iris en juf Aranka zijn weer terug in school. Beide mochten genieten van respectievelijk zwangerschaps- en ouderschapsverlof. We zijn blij dat beide collega’s terug in school zijn. Nogmaals dank aan alle collega’s die extra hebben willen werken ten tijde van Aranka en Iris hun afwezigheid. Juf Aranka en juf Iris ‘welcome back’!Juf Ita heeft onlangs een knieoperatie ondergaan, ze huppelt en springt (bijna) alweer als een pinguïn in het rond.Voor het schooljaar 2018-2019 is de bemensing voor de groepen zo goed als ingevuld. Een aantal onderwijsassistenten heeft een uitbreiding van een dag gekregen, daarnaast heeft onze invalster Eline Koster een vaste benoeming gekregen. Proficiat allemaal!   Het ziekteverzuim binnen de Meidoornschool lag in het afgelopen schooljaar tussen de vier en vijf procent. Een percentage waar we, gezien het gemiddelde ziekteverzuim binnen de vereniging, best tevreden over mogen zijn.

Participasta avond

Donderdag 7 juni is de eerste participasta avond. U heeft hierover inmiddels informatie en een uitnodiging ontvangen. We hopen dat het u zal bevallen én smaken!

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Dinsdag 12 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan van uw zoon/dochter op school. U bent hiervoor inmiddels uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. We benadrukken nogmaals dat deze bespreking een verplichtend karakter heeft. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht hierbij aanwezig te zijn.

Schoolreis en schoolkamp

Er kon vanaf februari alweer gespaard worden voor de schoolreisjes en het schoolkamp. Zoals u weet zijn de schoolreisjes en het schoolkamp aan het begin van het nieuwe schooljaar in plaats van aan het einde van dit schooljaar.

Leerlingen mogen op maandag een bedrag meenemen naar school. U ontvangt van de groepsleerkracht een kwitantie. We adviseren wederom om alvast een begin te maken met het sparen. Een aantal leerlingen van VSO 2 zal binnenkort van de leerkracht horen of zij volgend schooljaar naar VSO 3 gaan zodat deze leerlingen kunnen gaan sparen voor het schoolkamp

Certificering praktijkvakken en LOL stages, afscheid

Op vrijdagmiddag 13 juli zullen de VSO leerlingen die in aanmerking komen voor een certificaat van één van de praktijkvakken of de Leren Op Locatie stages in het zonnetje worden gezet. Het is altijd weer een prachtig moment om met elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, te vieren dat er in het afgelopen schooljaar wéér doelen zijn behaald. Dit geldt voor de leerlingen maar zeer zeker ook voor de teamleden.Twee VSO leerlingen zien we na de zomervakantie niet meer terug in school. Nathalie en Gienus kunnen de school vaarwel zeggen doordat zij aan het werk gaan. Het afscheidsfeestje zal eind 2018 worden gevierd met de leerlingen die rond de kerst afscheid gaan nemen. Nathalie en Gienus: “van harte gefeliciteerd met jullie welverdiende baan”!

De Vreedzame school 

Thema ‘We zijn allemaal anders’ 

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

In het SO en VSO gaat het over:

- het verkennen van de families van de leerlingen

- verschillen en overeenkomsten in de klas

- verschillen en overeenkomsten tussen families centraal

- verschillen en overeenkomsten in de school aan bod

- verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten  

- levensbeschouwingen

- hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen familie,  de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen.  Naast  lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. (We maken kinderen  bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet kan). Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  ‘anders zijn mag’. 

Bijlagen

Recent nieuws

27
jun

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Lees meer »

23
mei

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief juni 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws