ZMLK De Meidoornschool

​De Feedbackrijke School

Doel: Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbeteren de tevredenheid,

          de samenwerking en de productiviteit.

Feedback geven en feedback ontvangen is daarom belangrijk in het onderwijs. We gaan daarom ook in het schooljaar 2018-2019 verder met het scholingstraject. Leerlingen die feedback mogen geven en krijgen, nemen actiever deel aan het leerproces. Leraren krijgen beter zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen het onderwijs beter afstemmen wanneer zij regelmatig feedback krijgen op hun lessen. Juiste feedback draagt bij aan het welbevinden op school, aan een veilig schoolklimaat.

Feedback geven en krijgen is dus van essentieel belang!

De Vreedzame School

Inmiddels bent u bekend met ‘De Vreedzame School’.  Het programma voor scholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap waar we het afgelopen schooljaar mee van start zijn gegaan. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van ‘De Vreedzame School’ wordt gevormd door een wekelijkse lessenserie.

Als team hebben we het afgelopen jaar ervaren dat dit programma enorm voldoet aan onze verwachtingen en een effectieve  bijdrage levert aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Als Meidoornteam vinden we dat zeer belangrijk. Werken aan een professionele cultuur en werken aan goed burgerschap, kortom werken aan een goed mens willen en kunnen zijn.

Doppers voor onze Toppers!

Alle leerlingen hebben onlangs een dopper met het logo van de school erop cadeau gekregen. Zoals u weet doen we ons best om het vignet van ‘De Gezonde School’ te verdienen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mogen we als school ons gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Ons thema luidt: ‘Drink meer water’! Met behulp van de doppers, die in school blijven, proberen we leerlingen te motiveren meer water te drinken. Het drinken van water kent vele voordelen. Door meer water te drinken verlaten gifstoffen sneller het lichaam, water zorgt ervoor dat je meer energie krijgt; het voedt je brein én de spieren. Kortom ‘DRINK MEER WATER’!

Fruit eten

 

Graag willen we u erop attenderen dat uw zoon/dochter  alleen granenkoekjes mee mag nemen naar school om in de ochtendpauze op te kunnen eten. Luxe koeken zoals wafels, plakken cake, chocoladekoeken of stroopwafels mogen in school niet worden gegeten. Het is niet passend bij de visie op onze gezonde Meidoornschool. Uw zoon/dochter zal daarom ook niet de ‘luxe koeken’ in de ochtendpauze mogen opeten wanneer dit ondanks deze berichtgeving toch meegegeven wordt. Een gezond koekje bevat minder suikers en is daarom beter voor de gezondheid en het gebit van uw kind.

 

Personeelszaken

 

Meester Bart is tot aan de zomervakantie uit de roulatie. Hij zal worden vervangen op maandag door juf Sabine, op dinsdag door juf Klazien en op vrijdag door juf Marjan. We hopen dat meester Bart zich voldoende kan opladen om na de zomervakantie weer van start te kunnen gaan.

 

Melk- en theegeld SO

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er tussen de middag geen melk of thee meer worden geschonken in het SO. Het VSO was hier al mee bekend. De leerlingen van het SO dienen dus vanaf maandag 3 september 2018 zelf hun pakje of beker melk voor tussen de middag mee te nemen naar school. Koolzuurhoudende dranken mogen niet worden meegebracht. Het stopzetten van het melk schenken heeft te maken met het feit dat er al jaren te weinig geld binnenkomt om de jaarlijkse melkkosten te kunnen blijven betalen. De schoolcommissie heeft daarom besloten het schenken van melk stop te zetten. Waarvan akte!

Participasta avond

De eerste participasta avond was een groot succes. Meer dan 200 gasten konden genieten van eigen gemaakte maaltijdsalades en koude- en warme pasta. Onder tropische Italiaanse temperaturen werd er overdag knetterhard in de keuken gewerkt. Leerlingen, teamleden en ouders stonden in immense pannen gehakt  rul te bakken, pasta’s te koken en werden er wasmanden met pastasalades gevuld. Ongelofelijk hoeveel werk er alleen al in de keuken is verzet. ‘Dikke opstekers’ voor alle koks en kokkinnen!

Rond half 6 was iedereen binnen en werd er heerlijk gesmuld. Tijdens het eten werd er voorlichting gegeven over ‘De Vreedzame School’ en over ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. Dit leverde alle pasta-eters zinvolle informatie op en nieuwe aanmeldingen van ouders die graag een handje mee willen helpen. Tevens werd iedereen in de gelegenheid gesteld te komen shoppen in de weggeefwinkel. Voor velen was er een leuk kledingstuk of accessoire te halen. Kortom het was een super geslaagde avond.

Sportdag

De sportdag had een record! Niet alleen door de topprestaties die er door het SO op het sportveld werden geleverd  maar  zeker ook door de hoge tropische temperaturen van die dag. Het VSO verbleef op diverse locaties in en rondom Stadskanaal. Leerlingen konden keuzes maken uit diverse sportieve activiteiten. Er werd naar hartenlust op de mountainbike gefietst en  er kon worden deelgenomen aan waterspelletjes in het Pagedal.

Het springkussen voor het SO én het  lunchpakket voor alle leerlingen en teamleden van de school werd gesponsord door JUMBO Noord.

 

 

 

 

Wederom had onze schoollobbyist dhr. Jan Kruit op dit gebied hiervoor zijn best gedaan.

 Deze twee J’s willen we daarom hartelijk bedanken!

Go Sports

Go Sports wordt één keer in de twee jaar georganiseerd in het centrum van Stadskanaal en is   onderdeel van Verrassend Stadskanaal. Het evenement vol sport en spektakel is speciaal voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.  Op vrijdag 15 juni jongstleden konden ze kennismaken met verschillende sporten en verenigingen in de regio én konden ze ervaren dat je in je vrije tijd allerlei leuke dingen kunt doen. Bewegen is gezond voor iedereen en bovendien erg leuk! Er waren maar liefst 5 pleinen met meer dan 70 activiteiten: volleybal, voetbal, hockey, tennis, maar ook dans, atletiek en fietscross. Kortom: te veel om op te noemen.

Schoolgidsen en bijlage schoolgidsen 2018-2019

De schoolgidsen van het SO en het VSO zullen voor de zomervakantie op de website worden geplaatst. Indien uw e-mailadres niet bekend is bij ons, kunt u de site raadplegen om de schoolgidsen te lezen. Is uw e-mailadres wel bekend dan zult u de gids(en) per e-mail ontvangen. De bijlagen ontvangt u ook in een papieren versie.

Vooruitblik groepen schooljaar 2018-2019

In de aanloop naar de zomervakantie zijn er nog een paar berichtgevingen. Het leerlingenaantal is in vergelijking met vorig schooljaar behoorlijk gestegen. Met maar liefst 130 leerlingen gaan we het komende schooljaar in. Door deze stijging waren we op zoek naar een leerkracht voor vijf dagen in de week. De vacature  is binnen Scholengroep Perspectief uitgezet. Dit heeft opgeleverd dat de sollicitatiecommissie deze week voor maandag, dinsdag en woensdag Mandy Schepers heeft benoemd en Mark Leffers voor de donderdag en vrijdag.  Daarnaast komt er nog een nieuwe onderwijsassistent. Haar naam is Johanna Veendorp. Van harte welkom nieuwe collega’s!

Het VSO zal met 6 groepen starten. Één VSO Brugklas welke op de afdeling SO te vinden zal zijn, de overige vijf groepen  zullen op de bovenverdieping worden gehuisvest. Groep SO Blauw komt hierdoor te vervallen, we zullen starten met een nieuwe groep die de naam ‘SO Oranje’ gaat krijgen.

Avond4daagse

De week van 19 tot en met 22 juni stond in het teken van de Avond4daagse. Een grote groep leerlingen, ouders  en teamleden liepen de hele week met veel plezier de uitgezette routes. De sfeer onderweg zat er goed in. Niemand hoefde naar de EHBO om blaren te laten prikken en alle leerlingen werden vrijdagavond beloond met een heuse Meidoornmedaille. Super gedaan allemaal en van harte gefeliciteerd met jullie prestatie!

Certificering VSO leerlingen

Vrijdagmiddag 13 juli zal voor de VSO leerlingen in het teken staan van de certificering voor de praktijkvakken en LOL-stages. Alle leerlingen die voor het certificaat in aanmerking komen zullen onder het genot van een hapje en een drankje het certificaat in ontvangst mogen nemen, spannend!

Twee VSO leerlingen zullen we na de zomervakantie niet weer in de schoolbanken zien zitten. Nathalie en Gienus hebben namelijk met hulp van de stagecoördinatoren Paulien en Vincent werk gevonden. Voor alle vier een prachtig resultaat. Het officiële afscheid zal in het schooljaar 2018-2019 aan de orde zijn.

Nathalie en Gienus……allereerst van harte gefeliciteerd met jullie baan en vanzelfsprekend  wensen we jullie heel veel plezier in je nieuwe werkomgeving.

Zomervakantie

 

Nog een paar weken en de zomervakantie gaat van start.

Donderdag 19 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.

We hebben zomervakantie tot en met vrijdag 31 augustus 2018.

Maandag 3 september zijn de leerlingen weer van harte welkom voor een nieuw schooljaar!

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie!

Bijbelrooster

02 juli: Dorcas

09 juli: Julia wordt bevrijd

16 juli: God maakt alles nieuw

Bijlagen

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws