ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief September 2018

De Meidoorn is en gaat gezond!

In de zomervakantie ontvingen we het prachtige bericht dat we het certificaat ‘De Gezonde School’ hebben binnengehaald. We hebben dit certificaat verdiend omdat we het belang van het nuttigen van gezonde voedingswaren in het afgelopen schooljaar enorm onder de aandacht hebben gebracht bij de leerlingen.  Zo heeft bijvoorbeeld iedere leerling een dopper ontvangen om het drinken van meer water te stimuleren.

Van 24 tot en met 28 september doet de school mee aan de Week van de Pauzehap, een lesprogramma van ‘Ik eet het beter’.

Tijdens deze week leren en ervaren de leerlingen hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes.

 

Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden. Op die dagen kunt u er voor kiezen uw kind geen fruit mee te geven.

Op vrijdag 28 september is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje.

Meer informatie over de Week van de Pauzehap kunt u vinden op www.ikeethetbeter.nl

 

Sinds de eerste week van het nieuwe schooljaar beschikken we over tien spiksplinternieuwe spinningfietsen. Deze fietsen konden we aanschaffen dankzij een verkregen subsidie vanuit ‘de Gezonde School’. We hopen dat de leerlingen naast de gym- en zwemlessen zich als een echte Bauke Mollema kunnen  gaan uitleven.

 

Nieuw schooljaar

Met enthousiasme zijn alle collega’s aan het nieuwe schooljaar 2018-2019 begonnen.

Vanzelfsprekend hopen we dat dit ook voor alle leerlingen geldt. We hopen er samen een goed jaar van te maken waarin plezier en kennis vergaren een grote rol mag spelen.

We hebben op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar maar liefst 10 nieuwe leerlingen welkom mogen heten. Zeven leerlingen mochten in het SO plaatsnemen en drie leerlingen in het VSO. Welkom allemaal en we hopen dat jullie een fantastische schooltijd op de Meidoornschool zullen gaan beleven.

 

‘Nieuwjaarsborrel’

Donderdag 27 september 2018 is er een nieuwjaarsborrel voor u als ouders en verzorgers vanaf 19.00 uur in school. De commissie ouderbetrokkenheid bereidt deze verrassende avond voor. Noteert u alvast de datum in uw agenda? Nadere informatie volgt.

​Leerpleinen

In de gangen van het SO en VSO worden leerpleinen gecreëerd. Een leerplein is  een ruimte in een school waar leerlingen individueel of in kleine groepjes, zelfstandig of onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent kunnen werken. In principe werken de leerlingen aan schoolgebonden opdrachten, al dan niet met behulp van een computer of tablet. Zodra de leerpleinen compleet zijn ingericht gaan we van start met het ‘leren op het plein’. Kom gerust een kijkje nemen naar deze nieuwe manier van leren in school

Ouderportaal ParnasSys

In het ouderportaal stelt de school informatie beschikbaar voor ouders. U kunt er nieuwsberichten vanuit de groep maar vooral ook individuele gegevens van uw eigen kind vinden. Van testresultaten tot verzuim, kortom er staat veel in. Indien u problemen ondervindt met het ouderportaal of indien u uw inloggegevens kwijt bent kunt u dit telefonisch doorgeven. Naast het ouderportaal zijn we ons aan het oriënteren hoe we de ouderbetrokkenheid ten aanzien van uw kind en het groepsgebeuren kunnen vergroten middels een simpele en effectieve manier van communiceren. Op dit moment zijn we  aan het onderzoeken of ‘Parro’,  de app vanuit ParnasSys een geschikt medium is voor leerkrachten en u als ouders/verzorgers. We houden u op de hoogte.

Website

Bent u de maandelijkse nieuwsbrief kwijt of heeft u deze niet per e-mail ontvangen? Neem in dat geval contact op met de administratie van de school. Daarnaast attenderen we u op de website van de school. Hier vindt u het meest actuele nieuws maar ook de informatie vanuit de groepen, daarnaast zijn er prachtige foto’s van allerlei activiteiten te vinden waar u vast veel plezier aan zult beleven. Het adres is: www.www.sovsodemeidoornschool.nl

De Vreedzame School: BLOK 1 ‘We horen bij elkaar’. 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een ‘opsteker’ is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Personeelszaken

Nogmaals willen we een hartelijk welkom aan onze nieuwe collega’s in deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar plaatsen. Juf Mandy en Meester Mark zijn nieuw in  SO Oranje en juf Johanna als assistente in het SO. Welkom en we hopen dat jullie enorm zullen genieten van het werken bij ons op school.

Juf Petra heeft in de zomervakantie een nieuwe heup gekregen. Hiervoor heeft zij een operatie moeten ondergaan. Haar herstel verloopt gelukkig voorspoedig. Ze heeft haar (vrijwilligers)werk inmiddels weer opgepakt. Fijn voor Petra én voor ons!

Bijbel vertelrooster:

Maandag 3 september:   De Bijbel informatie

Maandag 10 september: De schepping

Maandag 17 september: De slang

Maandag 24 september: De ark van Noach/de grote boot

 

 

Recent nieuws

27
jun

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Lees meer »

23
mei

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief juni 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws