ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief oktober 2018

Pauzehap

De landelijke week van de pauzehap was van 24 tot en met 28 september: elke dag gezond in de klas aan de slag, met leuke filmpjes & opdrachten en heerlijke pauzehappen. De hele klas kwam in beweging, of juist compleet tot rust. En na vijf dagen… was  het vijfletter-woord op de poster compleet! De organisatie “ikeethetbeter” hoopt door de week van de pauzehap dat u uw zoon/dochter voor de rest van de schoolweken dit cursusjaar een verantwoorde pauzehap  meegeeft. Als Meidoornschool sluiten we ons hier geheel bij aan!

De Vreedzame School

Algemeen

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.

Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

U als ouders/verzorgers  en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze  kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.

Blok 1

We horen bij elkaar

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Schoolkamp en Schoolreisjes

De leerlingen van VSO 3, 4 en 5 zijn drie dagen op schoolkamp naar Den Haag geweest. In drie dagen tijd bezochten ze: Madurodam, het Omniversum, het Scheveningse strand en als hoogtepunt een kijkje op het binnenhof. Binnenin mochten de leerlingen ons parlement in debat zien en horen. Het was een onvergetelijke gebeurtenis om de politici van TV nu in het echt aan het werk te zien.

De Schoolreisjes waren ook een succes!

SO Rood en de Sterrengroep hebben genoten in het sprookjeshof te Zuidlaren.

SO Geel, Oranje, Groen en VSO Brugklas vermaakten zich in Duinen Zathe in Appelscha.

VSO 1, VSO 2 en VSO 3 hadden een prachtige dag in Slagharen.

Nieuwjaarsreceptie

Doel van deze eerste ouderontmoetingsavond in het nieuwe schooljaar was kennismaken met elkaar. Onder het genot van ‘bubbels’ en nieuwjaarsrolletjes werd iedereen welkom geheten door onze directeur Trea Niezen. Daarna konden ouders/verzorgers in de groep van hun zoon/dochter juffen, meesters en andere ouders en verzorgers beter leren kennen veelal middels de activiteiten vanuit de Vreedzame School. Als team kijken we terug op een geslaagde avond. Met elkaar hopen we er een goed en fijn schooljaar van te maken.

Herfstvakantie en Studiedag team

De herfstvakantie is van maandag 22 tot en met 26 oktober 2018. Maandag 29 oktober 2018 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het gehele team. Dinsdag 30 oktober zijn de leerlingen weer van harte welkom!

Personeel

Dit schooljaar hebben we jammer genoeg al vroeg te maken gehad met vervangingen van personeelseden. Een aantal was van korte duur, echter we hebben voor de langere termijn ook al vervangingen moeten inzetten. Daarnaast is in de afgelopen vier weken twee keer een groep een dag thuis geweest omdat er geen vervanger(st)er beschikbaar was. Een maatregel die we vreselijk naar vinden maar nodig is wanneer er simpelweg geen verantwoorde oplossing is. Binnen Scholengroep Perspectief wordt naarstig gezocht naar een oplossing voor het personeelstekort.

Meester Mark, die na de zomervakantie in groep SO Oranje van start ging, heeft op advies van de bedrijfsarts zijn lesgevende taken moeten neerleggen. Meester Mark zal de komende weken werken aan het vinden van balans. We wensen hem sterkte! Voor de woensdagen is juf Mandy bereid gevonden te komen werken.

De donderdag en vrijdag zal juf Mart meester Mark vervangen. Juf Mart is een nieuwe collega, we heten haar ook via deze nieuwsbrief nogmaals van harte welkom!

Meester Bart wordt tot aan de herfstvakantie op de maandagen vervangen door juf Sabine en juf Marjan. Meester Bart is op die dagen uitgeroosterd vanwege een persoonlijk buitenschoolstraject. Hoe de vervanging er na de herfstvakantie uitziet is nog niet bekend.

 

Bijbelvertelrooster 

Maandag 01 oktober: Abraham op reis

Maandag 08 oktober: Abraham de geboorte van Izaäk

Maandag 15 oktober: Jakob en Esau

Maandag 22 oktober: Herfstvakantie

Maandag 29 oktober: Vrij i.v.m. studiedag

Dinsdag    30 oktober: Mozes/het geheim

 

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws