ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwe methodes en devices

Het team oriënteert zich op nieuwe reken- en leesmethodes. Het streven is om de nieuwe methodes met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 te gaan gebruiken. Daarnaast gaan we nieuwe devices aanschaffen en introduceren we virtual reality binnen ons onderwijs. Virtual reality gaat de lesstof tot leven brengen, het geeft een extra dimensie aan kennisoverdracht. Het wordt er interessant en leuk door. Leerlingen gaan het onderwijs echter beleven via Virtual Reality, waardoor het ook beter blijft hangen. Hoe bijzonder is het dat je met een bril op bijvoorbeeld daadwerkelijk bij de Eifeltoren kan staan in plaats van deze in een boek of op het digibord te zien. De lessen wereldoriëntatie worden daardoor nóg leuker en interessanter.

Dode hoek training

Vrijdagmorgen 16 november heeft het VSO  een dode hoek les gehad. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Terra Next stonden er drie tractors met aanhang opgesteld. De leerlingen leerden dat je altijd drie meter afstand moet houden en konden ervaren hoe het was voor, naast en achter die enorme tractors te staan. De leerlingen mochten ook plaats- nemen in de tractor om zelf te ervaren wanneer een bestuurder overzicht heeft en wanneer niet. 

De Vreedzame school

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat blok 2 van start is gegaan. De leerlingen leren tijdens deze lessen hoe ze zelf conflicten kunnen leren oplossen, na de kerstvakantie zal dit thema ook nog aan de orde zijn. In de nieuwsbrief van januari 2019 zullen we u het derde thema van dit schooljaar bekend maken.

 

 

Sinterklaasfeest

 

Heel veel leerlingen hebben uitgekeken naar zaterdag 17 november. Het was namelijk de dag dat Sinterklaas met zijn pieten in Zaanstad arriveerde. Ondanks de laagwaterstand wist de stoomboot aan te meren en kon (bijna) het hele land feest vieren.

Woensdag 5 december zal, als alles doorgaat, de goedheiligman onze school bezoeken. Sinterklaas zal zeker pieten meebrengen, of hij zwarte pieten of roetveegpieten meebrengt is nog niet bekend. Dat zal de kinderen ook niet veel uitmaken, als de cadeautjes maar niet vergeten worden……We gaan er in ieder geval een prachtige dag van maken. Het is tenslotte een kinderfeest!

Contactweek vooraankondiging

In de week van 21 januari 2019  tot en met 25 januari 2019 is de contactweek. De werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 zal u hier na de kerstvakantie meer informatie over geven.

Kerstvakantie

De kerstvakantie start vrijdagmiddag 21 december 2018 om 12.00 uur en duurt tot en met

vrijdag 4 januari 2019. We wensen u allen een gezellige tijd en alvast veel geluk, gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar!

Kerstviering (nieuws vanuit de kerstcommissie)

Op donderdag 20 december 2018 is de jaarlijkse Kerstviering. Maar… dit jaar gaat het iets anders dan we gewend zijn.

Dit jaar vieren we het Kerstfeest niet in de kerk maar in en om de school. Alle leerlingen zijn welkom, samen met hun ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, broertjes en/of zusjes. Het tijdstip van de viering is anders dan u gewend bent.

De viering vindt plaats tussen 17.00 uur en 19.30 uur. De tijden zijn niet voor iedereen gelijk. De leerlingen krijgen nog een opgavebrief mee met hierin extra informatie. Ook de exacte tijden per groep staan hierin vermeldt.

We hopen jullie allemaal te zien op 20 december, zodat we samen een fijn Kerstfeest kunnen vieren!

Kerstkaartenactie

Dit jaar zijn er prachtige kerskaarten gemaakt door de leerlingen met de bedoeling deze te verkopen  binnen de familie- en kennissenkring. Hoe meer setjes verkocht, hoe groter de winst voor de school. U ontvangt binnenkort meer informatie over deze actie.

Certificaat de Gezonde School

Vrijdagmiddag 16 november was het  FEEST! Een trotse juf Trea mocht namelijk onder het toeziend oog van alle SO leerlingen het ‘Gezonde School’ bord onthullen. Op het ‘moment suprême’ mochten de leerlingen van de leerlingenraad heuse confettibommen laten ontploffen, dit onder het gejuich van alle aanwezigen.

Theorieles Tractorrijbewijs

In samenwerking met autorijschool Reintkes en de WEDEKA volgen een drietal leerlingen vanuit school en vier medewerkers vanuit de WEDEKA  theorielessen omtrent het behalen van het tractorrijbewijs. In een, voor de leerlingen, vertrouwde omgeving worden op de woensdagochtend de theorielessen verzorgd door mevrouw Ineke Koorn, mede-eigenaar van autorijschool Reintkes. Ineke weet haar lessen dusdanig aan te passen dat onze leerlingen veel kunnen oefenen  met beeldmateriaal. Door de theorie veelvuldig te herhalen zonder daarbij tijdsdruk te ervaren hopen we dat dit voor alle deelnemers een succes gaat worden. We houden u op de hoogte!

Personeel

Met ingang van 1 december 2018 wordt het team uitgebreid met twee onderwijsassistenten.  Patrick Faber en Ronnie Grave hebben beide een benoeming gekregen voor twee dagen. Ronnie zal op maandag en dinsdag inzetbaar zijn, Patrick op donderdag en vrijdag. We heten jullie nogmaals van harte welkom en wensen jullie heel veel plezier en succes in je nieuwe werkomgeving. Bij uitval en ziekte van teamleden blijft het bemensen van de groepen een lastige puzzel. Door intern te schuiven en extra inzet van collega’s worden de meeste vervangingen opgelost, echter het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval zijn we genoodzaakt een groep ‘vrij’ te geven, u zult hier dan bericht over ontvangen. Daarnaast hopen we vanzelfsprekend  dat de griepgolf de Meidoornschool gaat passeren.

Meester Bart R. zijn herstel verloopt nog niet naar wens. Hij zal, zoals het nu lijkt, ook na de kerstvakantie niet voor de groep terugkeren. Op maandag wordt hij vervangen door juf Marjan, juf Gerda neemt de overige dagen voor haar rekening. Dit betekent dat juf Klazien de dagen van juf Gerda in VSO Brugklas vervangt.

Juf Mart, de inval juf op donderdag en vrijdag in SO Oranje, heeft besloten te stoppen met invallen op de Meidoornschool. Ook via de nieuwsbrief willen we juf Mart hartelijk bedanken voor alle dagen die ze beschikbaar is geweest. We zijn erg blij dat juf Mandy in de gelegenheid is om alle dagen in SO Oranje les te geven. Maaike Oostra, onze schoolpsycholoog, zal na de kerstvakantie genieten van haar zwangerschapsverlof, fijne tijd gewenst Maaike! Merel Schothorst zal haar komen vervangen. Merel is een ‘oude’ bekende. Vorig jaar is zij stagiaire van Maaike geweest en inmiddels afgestudeerd als psycholoog. Wederom van harte welkom Merel!

Activiteiten commissie

In de afgelopen weken zijn de commissieleden druk geweest met kniepertjes bakken. Tevens was men druk met de verkoop van kerstbroden en wordt er ook nog deelgenomen aan de moonlightshopping op vrijdagavond 14 december in het centrum van Stadskanaal. Naast het feit dat het allemaal enorm gezellig is levert het een leuk bedrag aan geld op. Met het extra geld kunnen we weer allerlei activiteiten bekostigen ten gunste van de leerlingen. Wat de totaalopbrengst zal zijn kunnen we u pas bekend maken in de nieuwsbrief van januari 2019.

Namens de activiteitencommissie nogmaals een hartelijk dank aan alle kniepertjesbakkende ouders en de gulle gever van het deeg. Deze was namelijk ‘vergees’!

PARRO ouderapp

Na de kerstvakantie gaan we van start met de oudercommunicatie app PARRO.

De app geeft ons als school veel fantastische voordelen. Leerkrachten kunnen u middels de app heel makkelijk op de hoogte brengen met berichten. Daarnaast kunt de leukste momenten van uw kind beleven doordat foto’s gedeeld kunnen worden. PARRO is gekoppeld aan ParnasSys en is een dusdanige beveiligde dat onbevoegden onmogelijk toegang kunnen krijgen.

We hopen dat u veel gemak en plezier zult beleven met deze app. Instructies volgen in de eerste week van januari 2019.

 

 

 

Bijlagen

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws