ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief januari 2019

Naamswijziging Website

Vorig jaar is het PICTO netwerk van de school omgezet naar het Heutink netwerk. PICTO bood vraag gestuurde én aanbod gestuurde ICT-diensten aan voor het onderwijs in de regio. De diensten liepen uiteen van  bemiddeling bij aanschaf en het beheer van apparatuur (computers, andere devices), cursussen en ondersteuning op het gebied van administratiesystemen en software, helpen bij installatie en gebruik van onderwijssoftware tot het organiseren van ICT bijeenkomsten en themabijeenkomsten.

In 2016 is PICTO de samenwerking aangegaan met Heutink-ICT en zijn alle scholen gemigreerd naar een online omgeving, hierdoor vervalt voor PICTO het netwerkbeheer en inrichten van netwerken voor basisscholen. De website heeft door deze verandering een andere domeinnaam gekregen. Wilt u nu een bezoek brengen aan de website dan is dit: www.sovsodemeidoornschool.nl.

Voorleesontbijt

Het voorleesontbijt in het SO is op woensdag 23 januari 2019. Uw zoon/dochter hoeft die dag thuis niet te ontbijten maar kan al luisterend naar een mooi verhaal genieten van een heerlijk ontbijtje in school. Wie de voorlezers dit jaar zijn is nog even een verrassing!

De Vreedzame School

In de laatste week van januari wordt het tweede blok met als thema ‘we lossen ruzies zelf op’ afgesloten en wordt er een start gemaakt met het derde blok.

Het derde blok heeft als thema: ‘we zijn aardig voor elkaar’.

In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. In de tweede plaats omdat gevoelens zo’n belangrijke rol spelen in conflicten.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat in de klas en school waarin iedereen zich prettig voelt en waarin leerlingen ‘hart voor elkaar hebben’ ofwel aardig voor elkaar zijn en een zorgzame houding ten opzichte van elkaar laten zien. Dat gaat makkelijker als leerlingen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven.

In eerste instantie willen we leerlingen zicht geven op hun eigen gevoelens. Wat doe je als je blij bent, wat is er dan aan jou te zien? Als je boos bent, waar voel je dat in je lijf en wat helpt om weer rustig te worden? Vervolgens kijken leerlingen voorzichtig naar een andere leerling: wat zie ik aan hem of hoor ik van hem als hij boos, blij, bang of verdrietig is? De laatste stap is dat leerlingen zich gaan richten op wat ze voor een ander kunnen betekenen. Wat kan ik doen om iemand te helpen die verdrietig is?

Thema’s die aan de orde komen in het SO:Blij, Verdriet, Bang, Blij, Verdrietig,           Bang, Boos

Thema’s die aan de orde komen in het VSO: Gevoelens in een doos, Mijn          gevoelsboek, Verdrietig en blj, Boos en bang

Personeelszaken

Meester Bart R. is vlak voor de kerstvakantie gestart met re-integreren in het regulier basisonderwijs. Meester Bart startte in augustus 2015 bij ons op de Meidoornschool en heeft tot en met 2018 bij ons op de Meidoornschool gewerkt. We wensen hem vanzelfsprekend heel veel succes en danken hem voor zijn inbreng en inzet bij ons op school. Meester Mark re-integreert ook in het basisonderwijs, ook hij heeft te kennen gegeven graag in het regulier basisonderwijs te willen blijven.

Voor de groepen betekent dit dat de vervangingen zoals die voor de kerstvakantie zijn ingezet gecontinueerd blijven. Nog even op een rijtje:

SO Oranje: maandag t/m vrijdag juf Mandy.

VSO Brugklas: maandag, dinsdag en woensdag Juf Klazien, donderdag en vrijdag juf Judith.

VSO 3: maandag juf Marjan, dinsdag t/m vrijdag juf Gerda.

Juf Maaike onze schoolpsycholoog is met ingang van het nieuwe kalenderjaar met zwangerschapsverlof gegaan, haar taken worden overgenomen door Merel Schothorst. Merel is een ‘oude’ bekende, ze heeft vorig schooljaar stage gelopen bij Maaike en is inmiddels afgestudeerd. Wederom een hartelijk welkom aan Merel!

Even voorstellen:

Hoi,
Ik ben Patrick Raimon Faber en ben vanaf 1 december werkzaam als onderwijsassistent. 
Ik ben 38 jaar, getrouwd sinds 5 jaar en al 15 jaar bij de vrouw van mijn leven. We zijn trotse ouders van twee pracht kinderen. Twee dochters in de leeftijd van 6 en 3 jaar. De jongste is geboren met een zeldzaam groeisyndroom maar dat gaat gelukkig allemaal heel goed, met de nodige ups en downs wel te verstaan.
Na mijn Havo diploma heb ik een jaar Pabo gedaan maar ben een andere koers gaan varen na dat jaar. Ik heb mijn  Detailhandel behaald en heb me binnen de kleding tot bedrijfsleider opgewerkt. Op mijn 31e heb ik me laten omscholen tot begeleider in de gehandicaptenzorg. Werken en leren via de NOVO (nu Cosis). De afgelopen jaren heb ik in Haren op een ouderinitiatief gewerkt waar mensen met een beperking wonen maar nadat we van Veendam naar Nieuw Buinen verhuisd zijn en het gezin weer in het dorp woont waar onze roots liggen ben ik mijn hart gaan volgen. Brutaal heb ik gevraagd of ik eens mocht meekijken na de zomervakantie en zie nu. Ik ben onderdeel van een prachtige school met hele leuke collega's. Naast het werken op de Meidoornschool ben ik nu begeleider op een woon/zorgboerderij voor kinderen. Een heel nieuw leven waar ik enorm naar uitkijk. 
Oja wat vind ik leuk....sporten,koken,lezen,fotografie,schrijven en muziek.

Ouderapp PARRO

We zijn van start!

Nog even  ter verduidelijking:

Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com.
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van whatsAppgroepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is daarom een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen.

 

Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. De Nieuwsbrief (maandelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de Nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen. Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprek.
We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar.

Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Bij bijzonderheden die de leerkracht snel moet weten is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met school, via de schooltelefoon.
Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw e-mailadres. Via ‘profiel’ kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan ervaren.

Kerstwandeling

Wat kunnen we terugkijken op een prachtige kerstwandeling!

Donderdag 20 december konden leerlingen, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en overige belangstellenden langs het kerstverhaal wandelen. De route rondom de school was sfeervol verlicht en aangekleed met muziek en diverse sketches. Zo vonden ontmoetingen plaats met Maria en Jozef, keizer Augustus, de herders, de drie wijzen uit het Oosten en natuurlijk het kindje Jezus in de kribbe.

Na afloop kon er iets warms worden gegeten of gedronken.

Activiteitencommissie

December is al een drukke maand maar voor de  activiteitencommissie was het topdrukte. Het begon met kniepertjes bakken, toen de verkoop van de kerstbroden en daarna nog deelnemen aan de moonlightshopping op vrijdag 14 december. Alle acties hebben mooie resultaten opgeleverd.

De kerstkaartenverkoop leverde € 456,20 op,  de kniepertjesactie bracht € 511,15 op, de verkoop van de kerstbroden €  542,00 en de moonlightshopping bracht € 448,25 in het laatje. Vergeten we bijna de broodjes hamburgers nog die zijn verkocht tijdens de kerstwandeling, dit leverde € 100,50 op.

Een prachtig resultaat waardoor we de leerlingen op een heerlijke kerstmaaltijd konden trakteren.

Dank aan alle teamleden en ouders die alle verkopen tot een succes hebben gemaakt!

Wat een nieuwjaar ons brengt is altijd weer een verrassing. Vanzelfsprekend hopen we dat er veel voorspoed, geluk en gezondheid voor u allen aan de orde zal zijn. Maak er een mooi jaar van, dat hopen we als team ook te doen.

Voor de zomervakantie worden de nieuwe reken- en leesmethodes gekozen, krijgen we nieuwe devices (IPads en Chroomebooks)  en schaffen we Virtual Reality aan, dit alles om steeds de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen en om de onderwijsactiviteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daarnaast zal het nieuwe schoolplan voor de periode van 2019-2023 worden opgesteld. In het schoolplan zullen we op diverse terreinen onze plannen voor de komende vier jaar beschrijven.

Contactweek

De contactweek is van 21 januari t/m 25 januari 2019. In eerste instantie zou de werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 u hierover informeren echter  u ontvangt hiervoor een uitnodiging  van de leerkracht van uw zoon/dochter.

Schoolfotograaf

Vrijdag 25 januari 2019 komt de schoolfotograaf. Dit jaar zal de firma  ‘Schoolfotografie Koch’ onze leerlingen en teamleden zo mooi mogelijk op de gevoelige plaat vastleggen.  

De ‘kerstkleding’ dus nog even niet naar zolder want op vrijdag 25 januari mag iedereen op zijn ‘paasbest’ naar school komen.

Bijbelvertelrooster

07 januari: Jezus als Kind

14 januari: Twaalfjarige Jezus in de tempel

21 januari: Bruiloft in Kana

28 januari: Jezus roept zijn leerlingen

 

Bijlagen

Recent nieuws

27
jun

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Lees meer »

23
mei

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief juni 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws