ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief maart 2019

Personeelszaken

Juf Anneke t. H. wil iedereen graag bedanken die een blijk van medeleven heeft getoond tijdens het ziek zijn en het overlijden van haar man Fred. Alle blijken van reacties heeft ze als een enorme steun ervaren. Juf Anneke heeft  na de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden weer opgepakt. Dit vinden we voor de leerlingen erg fijn en van juf Anneke erg moedig en dapper! Juf Gisela heeft onlangs een operatie aan haar rechterhand moeten ondergaan als gevolg van een klein ongelukje met de fiets, ze wenst zichzelf veel geduld bij het herstel ervan.

De griepgolf was gelukkig een griepgolfje binnen school. Door intern te schuiven met teamleden  of door extra inzet van teamleden, hebben alle leerlingen tóch alle dagen naar school kunnen komen om de lessen te volgen. Dank daarvoor!

Leerling

Vlak voor de voorjaarsvakantie werden we opgeschrikt door het bericht dat Sander, leerling van VSO Sterren, ernstig ziek is. Inmiddels wordt hij in Utrecht behandeld om de leukemie die hem parten speelt te lijf te gaan. Voor Sander, zijn ouders en broer zijn er spannende tijden aangebroken. We wensen hen heel veel sterkte en kracht! Indien u als ouder/verzorgers wilt reageren naar Sander. Hij houdt van kaarten en tekeningen. U kunt dit meegeven aan uw zoon/dochter. Anneke Potze, onze administratrice, zal ervoor zorgen dat alle post bij Sander terechtkomt.

De Vreedzame School

Op dit moment is het thema: ‘We zijn aardig voor elkaar’ aan de orde. In de nieuwsbrief van januari is dit blok  beschreven. Omdat dit thema tot en met half april 2019 behandeld wordt hebben we nogmaals de informatie vanuit de nieuwsbrief van januari opgenomen:

“We zijn aardig voor elkaar”

In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. In de tweede plaats omdat gevoelens zo’n belangrijke rol spelen in conflicten.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat in de klas en school waarin iedereen zich prettig voelt en waarin leerlingen ‘hart voor elkaar hebben’ ofwel aardig voor elkaar zijn en een zorgzame houding ten opzichte van elkaar laten zien. Dat gaat makkelijker als leerlingen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven.

In eerste instantie willen we leerlingen zicht geven op hun eigen gevoelens. Wat doe je als je blij bent, wat is er dan aan jou te zien? Als je boos bent, waar voel je dat in je lijf en wat helpt om weer rustig te worden? Vervolgens kijken leerlingen voorzichtig naar een andere leerling:      wat zie ik aan hem of hoor ik van hem als hij boos, blij, bang of verdrietig is? De laatste stap is dat leerlingen zich gaan richten op wat ze voor een ander kunnen betekenen. Wat kan ik doen om iemand te helpen die verdrietig is?

Landelijke Stakingsdag 15 maart 2019

 

 

Vrijdag 15 maart zal er landelijk gestaakt worden in alle sectoren van het onderwijs. Scholengroep Perspectief steunt deze actie niet, echter iedere leerkracht heeft het recht om te gaan staken. In dat geval zal Scholengroep Perspectief het salaris niet doorbetalen. Mocht een leerkracht van het stakingsrecht gebruik maken dan zal die betreffende groep die dag vrij zijn. We zullen u hierover in een vroeg stadium berichten mocht dit aan de orde zijn.

Bijbelrooster

Maandag 04 maart: De talenten

Maandag 11 maart: Het verloren schaap

Maandag 18 maart: De barmhartige Samaritaan

Maandag 25 maart: De verloren zoon

Beste ouders/verzorgers.

 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen helpt! Zij betalen de contributie/lesgeld en eventueel benodigde attributen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst– of theaterschool.

 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast een ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair.

De ouderkaarten vindt u in de flyermolen bij binnenkomst in de school.

Onze intermediairs zijn: juf Ellen  en juf Paulien

 

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie/het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Voor een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur

€ 450,- per kind per jaar beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of cultuuraanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Vraag onze intermediairs.

 

 

                                            

 

 

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws