ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief april 2019

Ik eet het beter

In de laatste week van maart hebben we meegedaan aan het project ‘Ik eet het beter’.

Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum, verschillende initiatieven die leerlingen actief aanzetten tot een gezonde leefstijl.

De interactieve lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten!

Vrije dagen en Vakantie

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is de school gesloten. Dinsdag 23 april is de school weer geopend en zijn alle leerlingen weer van harte welkom.

De meivakantie is van 29 april tot en met 3 mei. Maandag 6 mei hopen we iedereen weer te mogen begroeten.

We wensen u en jullie allen hele fijne Paasdagen en alvast een zonnige meivakantie!

Alarm

Iedere maandag van een nieuwe maand wordt om 12.00 uur ’s middags het landelijk alarm getest. Zo ook aanstaande maandag. De vorige maand(en) is het oorverdovende geluid in de wijk van de school zó krachtig geweest dat we vanaf heden hebben besloten ouders en verzorgers te verzoeken uw zoon/dochter, naast de dagelijkse broodmaaltijd, oordoppen of oorbeschermers mee te geven. We hopen dat daardoor alle leerlingen ongestoord buiten  kunnen spelen of tussen de middag lekker van de lunch kunnen genieten zonder dat er hinder van de sirene ontstaat. We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Nationale Pannenkoekendag

Vrijdag 22 maart jongstleden was een gezellige en lekkere dag.

Heel veel opa’s en oma’s kwamen naar school om gezellig in de klas van hun

kleinzoon/-dochter pannenkoeken met stroop of suiker te eten. Ook was er nog tijd om deel te nemen aan een sjoeltoernooi waarbij een heuse wisselbeker gewonnen konden worden.

Koningsspelen

In het SO worden op vrijdag 12 april de Koningsspelen gehouden.

We beginnen die dag met een gezamenlijk ontbijt.

Daarna zullen er feestelijke- en sportieve activiteiten voor de leerlingen zijn.

We hopen vanzelfsprekend op een geslaagde dag!

De Vreedzame School

De laatste teamtraining van de Meidoornschool staat gepland voor donderdag 28 maart. Als team zijn we op hele prettige wijze getraind door medewerkers van het CED om de theorie van de Vreedzame School toe te passen in de praktijk. De afsluiting van het tweejarig scholingstraject zal onder het genot van een hapje en een drankje plaatsvinden.

Thema ‘We zijn allemaal anders’ 

De lessen die vanaf week 16 2019 bij dit thema zullen worden gegeven zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

In het SO en VSO gaat het over:

- het verkennen van de families van de leerlingen;

- verschillen en overeenkomsten in de klas;

- verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;

- verschillen en overeenkomsten in het schoolaanbod;

- verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten;

- levensbeschouwingen;

- hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving en hoe

  we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen familie,  de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen.  Naast  lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. (We maken kinderen  bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet kan). Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  ‘anders zijn’ mag. 

Tip voor thuis

Denk samen met uw kind eens na over overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.  Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt

Leerlingen en Personeel 

Sander, onze superheld van de Sterren, is inmiddels gestart met zijn behandelingen tegen de leukemie. We hopen vanzelfsprekend dat  Sander zo weinig mogelijk last heeft van bijwerkingen en dat de medicatie goed aanslaat. Met name de leerlingen van de Sterrengroep missen hem erg, er wordt daarom zo nu en dan even ‘gefacetimed’ zodat er lekker bij gekletst kan worden en het opgestuurde droomdekentje bekeken kan worden.

Sander we denken aan je!!

Juf Maaike geniet nog steeds van haar zwangerschapsverlof. Julia haar pasgeboren dochter is inmiddels door een aantal collega’s bewonderd. Onder het genot van beschuit met roze muisjes werden de ‘verse’ ouders verrast met een kraammand met allerlei leuke cadeautjes.

Juf Leonie heeft zwangerschap gerelateerd verlof, Leonie ondervindt hinderlijke gezondheidsklachten waardoor werken niet mogelijk is. We hopen dat je snel weer opknapt Leonie!

Juf Gisela zal begin april van haar gips worden bevrijd zodat ze weer tweehandig kan functioneren. Dit laatste zal nog met fysiotherapie en oefeningen moeten optimaliseren.

Belangrijke data om alvast te noteren

 

Paasfeest

Op donderdag 18 april vieren we Pasen op school.

Naast de paasbrunch zijn er activiteiten rond het thema Pasen.

Uw hoeft uw zoon/dochter voor deze dag geen lunchmaaltijd mee te geven.

Sportdag

Donderdag 27 juni is de sportdag voor alle leerlingen.

OPP-dag

Donderdag 20 juni vinden alle oudergesprekken plaats rondom het Ontwikkelings- PerspectiefPlan. We vinden het belangrijk deze datum nu al door te geven omdat het verplicht is dat ouders/verzorgers bij deze bespreking aanwezig zijn (zie hiervoor ook de schoolgids). De leerkracht van uw zoon/dochter maakt te zijner tijd een tijdsafspraak met u voor deze dag.

Feestavond Meidoorn got talent

Vrijdag 28 juni zal een onvergetelijke avond worden voor jong en oud. Talenten van de Meidoornschool krijgen namelijk de gelegenheid hun kunsten te vertonen. Nieuwsgierig?……nadere informatie volgt.

Wel kunnen we al verklappen dat de feestelijke avond mag worden bijgewoond door opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en kennissen, kortom iedereen is welkom!

FOX VSO

Donderdagavond 18 april is er weer een discoavond voor de leerlingen van het VSO in de FOX. De discoavond wordt samen gehouden met VSO leerlingen van de Thriantaschool uit Emmen en de Margaretha Hardenbergschool uit Veendam. Uw zoon/dochter ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze fantastische discoavond.

Bijbelrooster

01 april           Palmpasen

08 april           De laatste maaltijd

15 april           Jezus wordt gekruisigd

 

 

 

 

 

Recent nieuws

27
jun

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Lees meer »

23
mei

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief juni 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws