ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief juni 2019

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Donderdag 20 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan van uw zoon/dochter op school. U bent hiervoor inmiddels uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. We benadrukken nogmaals dat deze bespreking een verplichtend karakter heeft. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht hierbij aanwezig te zijn.

Meidoorn Got Talent

Vrijdag 28 juni is het zover.Leerlingen en teamleden van de Meidoornschool laten hun talenten zien! Het belooft vast weer een onvergetelijke avond te worden. In de ‘wandelgangen’ wordt er geheimzinnig geoefend. Tevens zal er die avond een verloting plaatsvinden waarbij prachtige prijzen zijn te winnen.

Personeel en Leerlingen

Juf Maaike is weer gedeeltelijk terug in school. Na de geboorte van Julia volgden heerlijke ‘genietweken’ oftewel juf Maaike genoot van haar zwangerschapsverlof. We zijn blij dat ze weer terug in school is. Juf Merel die haar werkzaamheden overnam zal ook nog aanwezig zijn omdat juf Maaike nog een aantal weken ouderschapsverlof heeft. Juf Regina heeft op advies van haar specialist even afstand moeten nemen van het werken in school. We wensen haar sterkte en een voorspoedig herstel.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de bemensing voor de groepen zo goed als ingevuld. Een aantal onderwijsassistenten heeft uitbreiding of meer vaste uren gekregen, daarnaast mogen we een aantal nieuwe collega’s welkom heten. Wouter de Graaf en Sharon Schierbeek zijn twee groepsleerkrachten die na de zomervakantie van start gaan. Daarnaast zijn Hillie Borchers en Ingmar Berends voor twee dagen als onderwijsassistent benoemd. Ellen Zomer is opgenomen in de invallerspool. Leon Prins zal starten als zij instromer, evenals juf Heidi die we als logopedist al jarenlang in ons midden hebben. In tijden van arbeidskrapte vinden we het fantastisch dat voornoemde collega’s bewust voor het speciaal onderwijs  hebben gekozen.

We wensen jullie heel veel plezier en werkgeluk. Leon en Heidi wensen we veel succes met de tweejarige PABO opleiding!

Sander onze leerling uit de Sterrengroep ondergaat momenteel een zware chemo- behandeling tegen de geconstateerde  leukemie. We hopen dat bijwerkingen van deze behandeling achterwege blijven zodat Sander in de nabijheid van zijn woonplaats behandeld kan worden in plaats van dat hij naar Utrecht moet. We wensen Sander en zijn ouders en broertje sterkte voor de komende periode.

Vóór deze behandeling was het mogelijk dat  de juffen van de groep Sander thuis konden bezoeken. Het werd een hartverwarmend bezoek. Sander geniet nog steeds van kaarten en tekeningen die naar hem worden gestuurd. De postbode ziet hij dan ook graag verschijnen.

Samenloop voor Hoop 

De Meidoornschool neemt deel aan de Samenloop voor Hoop. Zaterdag 13 juli is de start ’s middags om 16.00 uur op de atletiekbaan in Stadskanaal. Op zondagmiddag  14 juli  om 16.00 uur wordt de 24-uursloop afgesloten.

SamenLoop voor Hoop is een evenement van het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding voor iedereen die iets tegen kanker wil doen.

Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven.

Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat. Om extra geld te kunnen doneren zijn we een flessen- inzamelingsactie gestart. Indien u een ‘flesje’ wilt bijdragen kunt u de lege flessen in de daarvoor bestemde container deponeren. De container staat in het trappenhuis van de school. We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en hopen vanzelfsprekend dat u het Meidoornteam komt aanmoedigen tijdens het loopweekend.

Certificering praktijkvakken en LOL stages, afscheid

Op vrijdagmorgen 5 juli zullen de VSO leerlingen die in aanmerking komen voor een certificaat van één van de praktijkvakken of de Leren Op Locatie stages in het zonnetje worden gezet. Het is altijd weer een prachtig moment om met elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, te vieren dat er in het afgelopen schooljaar wéér doelen zijn behaald. Dit geldt voor de leerlingen maar zeer zeker ook voor de teamleden.

Maar liefst twaalf VSO leerlingen zien we na de zomervakantie niet meer terug in school. Jolinde, Kevin, Lianne, Manou, Marijn, Mike, Nils, Richard, Stefan en Romana kunnen de school vaarwel zeggen doordat zij aan het werk gaan. Isabella en Dennis starten met hun opleiding aan het Noorderpoort. Het afscheidsfeestje zal samen met ouders/verzorgers en collega’s  worden gevierd op maandag 8 juli 2019 tijdens een barbecue. We zijn vanzelfsprekend ongelofelijk trots op alle schoolverlaters. We wensen jullie heel veel succes op de arbeidsmarkt en je vervolg-opleiding!

De Vreedzame school 

Thema ‘We zijn allemaal anders’ 

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien

van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van

verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop

we met die verschillen om kunnen gaan.

 

In het SO en VSO gaat het over:

- het verkennen van de families van de leerlingen;

- verschillen en overeenkomsten in de klas ;

- verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;

- verschillen en overeenkomsten in de school aan bod;

- verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten; 

- levensbeschouwingen;

 

 

 

 

 

  - hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving en hoe we

   dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

 

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen familie,  de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen.  Naast  lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen  bewust van eventuele vooroordelen en geven aan welk gedrag wel en niet kan. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  ‘anders zijn mag’.

Tip voor thuis 

Denk samen met uw kind eens na over overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.  Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

Opbrengst droge worsten

De verkoop van de droge worsten heeft maar liefst  € 891,20 opgebracht. Een prachtig resultaat welke is toegevoegd aan de financiën van de schoolcommissie. Namens deze commissie allen hartelijk dank voor het bestellen van de worsten. We hopen dat ze goed hebben gesmaakt!

Bijbelrooster

17 juni: Filippus doopt een reiziger

24 juni: De toren van Babel

Recent nieuws

27
jun

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Lees meer »

23
mei

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief juni 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws