ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief juli augustus 2019

De Vreedzame School

Inmiddels bent u bekend met ‘De Vreedzame School’.  Het programma voor scholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap waar we het afgelopen schooljaar mee van start zijn gegaan. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van ‘De Vreedzame School’ wordt gevormd door een wekelijkse lessenserie.

Als team hebben we het afgelopen jaar ervaren dat dit programma enorm voldoet aan onze verwachtingen en een effectieve  bijdrage levert aan de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Als Meidoornteam vinden we dat zeer belangrijk. Werken aan een professionele cultuur en werken aan goed burgerschap, kortom werken aan een goed mens willen en kunnen zijn.

Avond4daagse

De week van 18 tot en met 21 juni stond in het teken van de Avond4daagse. Een grote groep leerlingen, ouders  en teamleden liepen de hele week met veel plezier de uitgezette routes. De sfeer onderweg zat er goed in. Niemand hoefde naar de EHBO om blaren door te laten prikken. Alle leerlingen werden vrijdagavond beloond met een mooie roos. Super gedaan allemaal en van harte gefeliciteerd met jullie prestatie!

Certificering VSO leerlingen

Vrijdagmorgen 5 juli  zal voor de VSO leerlingen in het teken staan van de certificering voor de praktijkvakken en LOL-stages. Alle leerlingen die voor het certificaat in aanmerking komen zullen onder het genot van een hapje en een drankje het certificaat in ontvangst mogen nemen, spannend! In de nieuwsbrief van juni heeft u kunnen lezen dat we afscheid nemen van een grote groep VSO leerlingen.

Robert Swarts stond hierin niet vermeld dus dat zetten we in deze nieuwsbrief even recht! Robert heeft een prachtige werkplek aangeboden gekregen bij Speelman in Alteveer. Gefeliciteerd Robert, jouw verdienste en natuurlijk succes gewenst voor de toekomst!

Op maandag 8 juli wordt aan alle schoolverlaters en hun ouders/verzorgers een overheerlijke barbecue aangeboden.

Personeelszaken

Juf Regina zal voor de zomervakantie haar werkzaamheden in school nog niet gaan uitvoeren. We hopen dat zij bij de start van het nieuwe schooljaar haar taken weer kan oppakken.

Meester Patrick heeft besloten te stoppen met werken op de Meidoornschool, hem is een mooie baan als woonbegeleider aangeboden. We wensen hem heel veel geluk en werkplezier.

Carin Meijer onze kinderfysiotherapeut zal na de zomervakantie niet terugkeren, zij zal worden opgevolgd door Charlotte Freimann.

In de nieuwsbrief van juni heeft u kunnen lezen dat juf Heidi onze logopediste als zij- instroomer van start gaat  op de PABO. Haar logopedische taken (twee dagen) zullen worden vervangen door Ninon Hovinga.

Charlotte en Ninon heten we van harte welkom!

CISKA BEDANKT!!

Juf Ciska, onze gymnastiekdocent, heeft besloten te stoppen met werken. Ze gaat genieten van een welverdiend pensioen. Vanaf 8 februari 2001 heeft Juf Ciska vele leerlingen in het gymlokaal mogen begeleiden. Van het leren klimmen in een klimrek, tot het leren maken van een koprol, juf Ciska deed alle oefeningen met veel enthousiasme voor en hielp waar nodig. Daarnaast was Ciska jarenlang lid van de medezeggenschapsraad. Ook via deze nieuwsbrief willen we nogmaals onze waardering voor haar jarenlange inzet uitspreken. We hopen vanzelfsprekend dat Ciska en haar man Taeke heel lang in goede gezondheid van het vrije leven kunnen gaan genieten. We wensen jullie het allerbeste!

Donderdag 11 juli zal in het teken staan van juf Ciska haar afscheid. Als team zullen we dit, nadat we de leerlingen uitzwaaien, onder het genot van een hapje en een drankje én gezellig samenzijn doen.

Vooruitblik groepen schooljaar 2019-2020

In de aanloop naar de zomervakantie zijn er nog een paar berichtgevingen. Het leerlingenaantal is in vergelijking met vorig schooljaar gelijk gebleven. Met 130 leerlingen gaan we het komende schooljaar in. Een prachtig aantal, gezien het feit dat er maar liefst 14 leerlingen dit jaar zijn uitgestroomd naar werk of een vervolgopleiding.

Het VSO zal worden uitgebreid met een nieuwe groep, genaamd VSO P3. Het is een homogene groep leerlingen die allen het uitstroomprofiel 3 hebben. VSO Sterren zal met ingang van het nieuwe schooljaar VSO P2 gaan heten. De reden hiervan is dat alle leerlingen in deze groep uitstroomprofiel 2 hebben.

In het nieuwe schooljaar verwelkomen we een aantal nieuwe collega’s. Wouter de Graaf, Sharon Schierbeek en Liannne Boer. Wouter en Sharon hebben een benoeming als groepsleerkracht bij Scholengroep Perspectief gekregen. Liannne is werkzaam bij ‘Maandag’ en zal een half jaar lang het zwangerschapsverlof van juf Leonie vervangen. We heten jullie van harte welkom en hopen vanzelfsprekend dat jullie snel je draai zullen vinden.

Schoolgids en bijlage 2019-2020

De schoolgidsen van het SO en het VSO zijn voor het schooljaar 2019-2020 samengevoegd tot één schoolgids. Deze zal voor de zomervakantie naar u worden gemaild en tevens op de website worden geplaatst.

Feestelijk!

Op vrijdag 30 augustus aanstaande trouwen juf Sabine en meester Ronnie. Het  tweede ‘juf en meester- echtpaar’ binnen de Meidoornschool wordt daarmee een feit, hoe leuk is dat!

Alle leerlingen worden op de grote feestdag in de gelegenheid gesteld het kersverse bruidspaar te feliciteren. Juf Sabine en meester Ronnie zullen hiervoor naar school komen zodat ook de prachtige jurk van de bruid bewonderd kan worden en het trouwpak van de bruidegom.

We hopen dat juf Sabine en meester Ronnie een onvergetelijke dag gaan beleven en dat hun huwelijk veel geluk, gezondheid en liefde met zich mee zal brengen. Alvast van harte gefeliciteerd samen!

Taxivervoer

De afgelopen paar dagen krijgen we diverse meldingen van ouders dat het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020 (nog) niet geregeld is. Gemeentes vragen om de toelaatbaarheidsverklaring en om extra aanvullende informatie. Indien u hiermee te maken krijgt kunt u contact opnemen met Amanda Schoenmaker, intern begeleider van de school. Zij helpt u verder om het leerlingen vervoer geregeld te krijgen.

Samenloop voor Hoop

Op 13 en 14 juli 2019 is de eerste editie van de SamenLoop voor Hoop in de gemeente Stadskanaal. De Meidoornschool heeft zich ingeschreven voor deze loop. SamenLoop voor Hoop betekent: 24 uur wandelen in estafettevorm, bij voorkeur in teamverband. Teamleden wisselen elkaar daarbij  af op een parcours van ongeveer 350 meter. De 24 uur lang, geldt als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Het is de bedoeling dat elk team in de aanloop naar en/of tijdens het evenement (ludieke) acties ontplooit om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De Meidoornschool zamelt lege flessen in en heeft een aantal sponsoren gevonden. Hoeveel we als school uiteindelijk aan het KWF kunnen doneren is op dit moment nog niet bekend. De teller staat op dit moment op € 928,00.

We hadden gehoopt op € 300,00 dat doel is inmiddels al gehaald en lege flessen inleveren kan nog steeds!

Onze leerling Sander die behandelingen moet ondergaan tegen leukemie zal als eregast, samen met zijn ouders en broer ook deelnemen aan deze loop. We hopen dat Sander zich goed genoeg voelt om aan het evenement deel te nemen.

Zomervakantie

Nog een paar weken en de zomervakantie gaat van start.

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.

We hebben zomervakantie tot en met vrijdag 23 augustus 2019.

Maandag 26 augustus is een vrije dag voor bijna alle leerlingen.

De leerlingen die een  individuele stage lopen (VSO Sterren, VSO 4 en VSO 5) starten maandag 26 augustus bij hun stagegever.

Dinsdag 27 augustus zijn de leerlingen weer van harte welkom voor een nieuw schooljaar!

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie!

Bijbelrooster

01 juli: Ruth

08 juli: Het kleine muntje

Bijlagen

Recent nieuws

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

27
jun

Nieuwsbrief juli en augustus 2019

De nieuwsbrief van juli en augustus 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws