ZMLK De Meidoornschool

Jaarverslag medezeggenschapsraad

Jaarverslag MR Meidoornschool

                         2017-2018

Samenstelling van de MR dit schooljaar:

Bruun Jongbloed     oudergeleding, voorzitter

Ciska de Haan         personeelsgeleding, secr.

Immy Kerbof             personeelsgeleding

Ineke Veldhuis          personeelsgeleding

Marco Scholte         oudergeleding

Karin Lucassen         oudergeleding

De MR heeft dit jaar 8 keer vergaderd.

We zijn dit jaar begonnen met een vacature binnen de oudergeleding van de MR, die vrij snel ingevuld werd met Karin Lucassen. Zij komt in de plaats van Carolien Huttinga en is aftredend in augustus 2019.
Naast de leden van de MR is Trea Niezen eerst als waarnemend directeur en later als benoemd directeur regelmatig aanwezig geweest om ons bij te praten over zaken die spelen binnen de school en waar we vragen over hebben.

Tijdens de vergaderingen zijn er diverse onderwerpen besproken en eventuele aanbevelingen voor aanpassingen gedaan aan de directie.

Onder andere:

Het inspectiebezoek, waardoor het één en ander binnen de school aangepast moest worden. (Vooral op papier). Dit is naar tevredenheid van de inspectie gelukt.

De taakverdeling/belasting, verantwoording onderwijstijd, het formatie overzicht, de gesprekscyclus, de tussenstand van het schoolplan 15-19, de schoolgids en het zorgplan versie juni 2017. Waar nodig heeft de MR instemming verleend en anders komt het in een volgende vergadering weer aan aan de orde.

Immy heeft namens de Meidoornschool zitting in de ondersteuningsplanraad voor het Voortgezet Onderwijs. Zij blijft dit namens de Meidoornschool doen, maar gaat ons wel als MR lid personeelsgeleding verlaten. Joke Wams zal de komende periode haar plaats innemen als lid van de personeelsgeleding van de MR.

Verder zijn Karin en Marco op 5 en 12 juni naar een MR cursus geweest, Hier hebben ze scholing gehad over de bevoegdheden van de MR en de GMR.

Als u gedurende het schooljaar benieuwd bent wat de MR allemaal bezig houdt, kunt u ons vinden op de website van de school. Verder kunt u contact met ons opnemen via de mail.

Ons emailadres is: mr.meidoornschool@sgperspectief.nl

Wij hopen dat u weer voldoende op de hoogte bent en wensen u een fijne zomer. Graag tot volgend jaar!

Namens de MR,

Ciska de Haan

 

Recent nieuws

30
sep

Nieuwsbrief oktober 2019

De nieuwsbrief van oktober 2019 staat online.

Lees meer »

29
aug

Nieuwsbrief september 2019

De nieuwsbrief van september 2019 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws