ZMLK De Meidoornschool

Interne stages

Met name in de eerste fase van het proces van arbeidsvoorbereiding gaat het om het vaststellen en aanbieden van een lesprogramma waardoor de leerling in staat wordt gesteld om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. De school heeft een aanbod van methodes en materialen die enerzijds aansluit bij het niveau van de leerling en anderzijds uitdaagt om basisvaardigheden verder te ontwikkelen.

Een belangrijk criterium hierbij is de huidige en toekomstige uitstroomplek van de leerling. Uit onderzoek kan de school opmaken welke competenties voor de leerling belangrijk zijn, zowel in praktische zin als sociaal-emotioneel. Leerlingen op de Meidoornschool volgen interne stages vanaf het moment van instroom op het VSO.  Aan het eind van een schooljaar kunnen de leerlingen een schoolspecifiek certificaat ontvangen indien gestelde doelen zijn behaald. De richtlijnen en procedure omtrent de uitreiking staat beschreven in het protocol certificering. 

De uitreiking van certificaten is zowel voor leerlingen, ouders/verzorgers en team een heugelijke gebeurtenis!

 

Op de Meidoornschool hanteren we de volgende interne stages:

 

1. Algemene technieken

2. Tuin en groentechnieken

3. Textiel

4. Houtbewerking

5. Huishoudkunde en schoonmaak

6. Koken en catering

7. Winkel Administratie Magazijn

Recent nieuws

19
apr

Nieuwsbrief mei 2021

De nieuwsbrief van mei 2021 staat online.

Lees meer »

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws