ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief januari 2020

Het Nieuwe Jaar

Wat een nieuwjaar ons brengt is altijd weer een verrassing. Vanzelfsprekend hopen we dat er veel voorspoed, geluk en gezondheid voor u allen aan de orde zal zijn. Maak er een mooi jaar van, dat hopen we als team ook te doen!

Studiedag team

Vrijdag 10 januari 2020 heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij.

Voorleesontbijt

Het voorleesontbijt in het SO is op woensdag 22 januari 2020. Uw zoon/dochter hoeft die dag thuis niet te ontbijten maar kan al luisterend naar een mooi verhaal genieten van een heerlijk ontbijtje in school. Wie de voorlezers dit jaar zijn is nog even een verrassing!

Contactweek

De contactweek is van 20 januari t/m 24 januari 2020. U ontvangt hiervoor via de PARRO app een uitnodiging  van de leerkracht van uw zoon/dochter.

Kerstviering 

Donderdag 19 december was de kerstviering. Alle leerlingen in school hebben genoten van een heerlijke high- Christmas lunch. Na de high- Christmas lunch werd in de personeelsruimte van de school middels een prachtige presentatie de geboorte van Jezus Christus gevierd. We kunnen terug kijken op een prachtig kerstfeest 2019!

Personeelszaken

Tijdens de kerstborrel zal er afscheid worden genomen van juf Lianne die juf Leonie ten tijde van haar zwangerschapsverlof heeft vervangen. Nogmaals dank voor het invallen juf Lianne en welkom juf Leonie!

We zijn blij dat juf Regina na de kerstvakantie al haar werkzaamheden weer kan hervatten. Juf Finy is ook bijna zover. Fijn dat het de goede kant is opgegaan en opgaat!

Juf Anneke P. moet het na haar hartinfarct rustig aan doen. Ze revalideert onder begeleiding aan haar conditie. We wensen haar vooral geduld en sterkte!

Juf Gisela haar hand herstelt goed, tot en met het einde van het jaar is ze nog afhankelijk van een brace en een ‘armband’ zodat er geen complicaties optreden.

Het lijkt erop dat ‘3x scheepsrecht is’ ;-).

In de afgelopen weken zijn er een aantal collega’s in bed beland vanwege griepverschijnselen. Dankzij extra inzet van teamleden hebben we de klassen draaiende kunnen houden. Waarvoor ook in deze nieuwsbrief een HARTELIJK DANK!!

Nieuwe directeur bestuurder

De Raad van Toezicht heeft Rob Brunekreeft met ingang van 1 april 2020 benoemd als nieuwe directeur bestuurder van Scholengroep Perspectief. Vanuit de Meidoornschool een felicitatie aan het adres van Rob.

Binnenkort zult u en ook wij ongetwijfeld meer over hem horen en hopen wij als team op een prettige samenwerking.

Landelijke Stakingsdagen Primair Onderwijs 30 en 31 januari 2020

Vanuit de media heeft u vast en zeker vernomen dat er een nieuw CAO akkoord voor het primair onderwijs is bereikt. De vakbonden AOB en CNV hebben desondanks aangegeven dat de geplande staking van 30 en 31 januari gewoon door zal gaan. Op dit moment is de directie aan het inventariseren hoeveel personeelsleden het werk gaan neerleggen.

Wanneer een groot gedeelte van het team bereid is te gaan staken, zal de afweging worden gemaakt om de school te sluiten.

Wat zou de reden kunnen zijn om te staken? Er is een onderwijscrisis in Nederland. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen geen leraar voor de klas en dit aantal zal oplopen tot bijna 240 duizend leerlingen, wanneer we nu niks doen. Het lerarentekort raakt scholen voor Speciaal Onderwijs nog harder.

Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort.

Daarnaast is de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen dramatisch gedaald. Dit blijkt uit de resultaten van PISA 2018. Nederlands onderwijs is van de 15e naar de 26e plaats gedaald. Het lerarentekort is hier de grootste oorzaak van. Kwaliteit van onderwijs staat dus enorm onder druk. Een hele generatie kinderen kan hier de dupe van worden.

Mocht de school dicht gaan dan zullen we proberen u zo vroegtijdig hiervan in kennis te stellen en hopen we op uw begrip!

Activiteitencommissie

December is al een drukke maand maar voor de  activiteitencommissie was het topdrukte.

Het begon met de verkoop van de ’sinterklaas lekkernijen’, daarna werden en honderden kniepertjes gebakken, en voor het vierde jaar werd er deelgenomen aan de moonlightshopping op vrijdag 13 december in het centrum van Stadskanaal. Alle acties hebben mooie resultaten opgeleverd.

De kniepertjesactie bracht € 468,50 op, de verkoop van de lekkernijen €  949,14 en de moonlightshopping bracht

€ 377,46  in het laatje. Alles bij elkaar opgeteld een prachtig resultaat!

Dank aan alle teamleden en ouders die alle verkopen tot een succes hebben gemaakt. Ook dank aan alle trouwe klanten die wederom de portemonnee ter hand namen…

De Vreedzame School                                    

In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat na de kerstvakantie blok 3 van start gaat met als thema ‘we zijn aardig voor elkaar’. Vorig schooljaar zijn we tevens  in het VSO gestart met de organisatie en uitvoering van de  ‘klas overstijgende’ werkzaamheden.

Dit is een onderdeel van de Vreedzame School met als doel  leerlingen verantwoordelijk te maken voor de taak die hij of zij moet vervullen. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, kan iedere leerling solliciteren naar een bepaalde taak.

De leerkracht van de groep zorgt ervoor dat de leerlingen geïnformeerd worden over welke taken er te doen zijn in school. Dit kan zijn: ramen wassen, rondleidingen geven in school, blad blazen, de telefoon aannemen,  oud papier bij de weg zetten enz enz. Vervolgens volgt de sollicitatie van de leerling en de daarop volgende sollicitatiegesprekken met de sollicitatiecommissie vanuit de Vreedzame School. Deze commissie bestaat uit juf Gerda, juf Marjan en juf Paulien. De ervaring van het afgelopen schooljaar heeft ons geleerd, dat als we leerlingen verantwoordelijk maken voor een taak, zij deze met trots en als ‘VIP’ ten uitvoer brengen. We hopen dat we onze leerlingen dat gevoel mee kunnen geven voor de rest van hun leven.

Bijbelvertelrooster

06 januari: De 12 jarige Jezus in de tempel

13 januari: Vervolg Jezus in de tempel

20 januari: Bruiloft in Kana

27 januari: Jezus roept zijn leerlingen

 

 

 

Bijlagen

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws