ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief maart 2020

 

Taxivervoer

Indien uw zoon en/of dochter met het leerlingenvervoer van en naar school komt wilt u dit goed geregeld hebben. Zowel voor u als ouders/verzorgers, als voor onze leerlingen is het onder andere zeer belangrijk om te weten wie de chauffeur is en hoe laat uw kind van huis wordt gehaald, Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen het goed met elkaar in de bus hebben. Een aantal voorwaarden voor goed vervoer is van essentieel belang,  voor onze leerlingen maar tevens voor u als ouders /verzorgers. Indien u constateert dat het leerlingenvervoer voor uw zoon en/of dochter niet goed is geregeld geven wij u het advies om contact op te nemen met de gemeente van uw woonplaats. De ambtenaar die is belast met het leerlingenvervoer dient uw klacht in behandeling te nemen. Daarnaast dient u met het vervoersbedrijf contact op te nemen om uw beklag te doen.  Meld aan beide partijen altijd datum, tijd en aard van de klacht. Tot slot verzoeken wij u contact op te nemen met Gisela Nap, te bereiken op 0599-652022 of per e-mail (info.meidoornschool@sgperspectief.nl). Zij inventariseert alle klachten die binnen- komen om deze vervolgens te kunnen doorspelen naar dhr. Veenstra van de gemeente Stadskanaal.   Dhr. Veenstra is namelijk voorzitter van een werkgroep die begaan is met het leerlingenvervoer in onze regio.

 

Examens

‘Soms zit het mee en soms zit het tegen’, deze zin past het best bij de onlangs afgenomen fietstechniek- en tractor theorie examens. Eén succes werd er behaald bij het tractor theorie examen, alle overige kandidaten haalden net niet hun felbegeerde ‘papiertje’. Jammer en teleurstellend voor de kandidaten en hun praktijkbegeleiders. Na maanden van oefenen en trainen hoop je op een beter resultaat. We hopen daarom dat de gezakten de moed erin houden onder de motto’s : ‘je wint of je leert’, ‘na vallen komt opstaan’ en ‘na regen komt zonneschijn’. Kortom teleurstellingen horen bij het leven en ook daar leer je van! 

Open dag 

Woensdag 18 maart aanstaande houden we een open dag van 9.00 uur – 10.30 uur. Bent u nieuwsgierig naar de werkwijze en sfeer binnen onze organisatie dan nodigen we u van harte uit. Ouders/verzorgers, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s zijn van harte welkom!

 

U kunt zich uiterlijk vrijdag 13 maart aanmelden via info.meidoornschool@sgperspectief.nl. 

Studiedag Team

Alle scholen van Scholengroep Perspectief zijn woensdag 25 maart gesloten vanwege een studiedag voor alle personeelsleden. De Meidoornschool maakt,  zoals u waarschijnlijk wel weet,  deel uit van voornoemde vereniging. Alle teamleden zullen bij deze studiedag aanwezig zijn. De leerlingen zijn daarom de gehele dag vrij.

De Vreedzame School

In de week van 16 maart start het laatste thema van dit schooljaar ‘We zijn allemaal anders’.

 

De lessen van dit thema gaan over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
De leerlingen leren om te gaan met verschillen van meningen en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De leerlingen leren dat je dit terugziet binnen eigen families, klas, school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier hopen we ook vooroordelen tegen te gaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. Het gaat om accepteren, tolerantie en waarderen. Naast alle lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen betreffende overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken leerlingen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan met betrekking tot gedrag. 
Op deze manier geven we zelf het goede voorbeeld aan onze leerlingen.

 

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van u als ouders /verzorgers hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat ‘anders zijn’ mag.

Vanuit de Medezeggenschapsraad 

 

Augustus 2020 is onze voorzitter Bruun Jongbloed aftredend , maar herkiesbaar.

 

Daar zijn we erg blij mee, uiteraard kunnen tegenkandidaten zich melden.

 

Wilt u zich kandidaat stellen dan kunt u dit doen  bij de secretaresse van de medezeggenschapsraad, mevrouw Joke Wams. Een e-mail kan naar: joke.wams@sgperspectief.nl. Uiterlijke datum van kandidaatstelling is 1 april 2020 (=geen grapje) ;-)).

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Joke Wams

Personeel en Lief en Leed

 

 We zijn blij te kunnen melden dat Anneke Potze haar herstel naar wens verloopt. Na de voorjaarsvakantie zal zij twee ochtenden weer te vinden zijn op haar ‘oude vertrouwde’ plekje

 

in school. Daar zijn we als team natuurlijk erg blij mee! We hopen dat het re-integreren goed gaat zodat uiteindelijk Anneke al haar werkzaamheden weer kan gaan uitvoeren.

 

Juf Petra is, zoals eerder gemeld,  aan haar heup geopereerd. Ook juf Petra heeft haar werkzaamheden na de voorjaarsvakantie weer opgepakt. Lopend met krukken is zij in school te vinden, want ‘het bloed kruipt, waar het niet gaan kan’. Fijn dat je weer op de been en in ons midden bent Petra!

 

Juf Amanda gaat eind maart met zwangerschapsverlof, zij en haar partner Erwin verwachten hun eerste kindje. We wensen juf Amanda een plezierig verlof en wachten samen met haar in spanning af of het roze of blauwe muisjes op de beschuitjes gaan worden. Juf Anita van der Veen komt haar vervangen. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier in SO Geel.

 

Juf Heidi gaat haar stage werkzaamheden voortzetten binnen het regulier basisonderwijs. Eind maart zal juf Heidi starten op de Höchte in Alteveer. We wensen haar een fijne tijd, zet hem op! Dana onze schoolschoonmaakster van het SO hoopt binnenkort haar werkzaamheden weer wat op te kunnen pakken. We hopen met haar mee.

 

Janka, onze schoolmaatschappelijk werker, is al een tijdje uit de roulatie vanwege gezondheidsklachten. We wensen haar geduld en sterkte bij het herstel.

 

Sander onze leerling uit VSOP2 strijdt inmiddels een jaar tegen zijn leukemie. Sander hoopt binnenkort zijn klas weer eens te kunnen bezoeken i.p.v. zijn klasgenootjes via Facetime te spreken. We hopen je gauw weer eens in school  te kunnen begroeten Sander!

 

Wijziging

In de schoolgids staat vermeld dat vrijdag 15 mei het personeelsuitje van het team is gepland. Deze datum wordt gewijzigd naar vrijdag 26 juni 2020. Vrijdag 15 mei wordt iedereen op school verwacht, daarvoor in de plaats zijn alle leerlingen dus vrij op vrijdag 26 juni. Noteert u het in de agenda? 

‘Ik eet het beter’ 

Maandag 16 maart start het project ‘ik eet het beter’. ‘Ik eet het beter’ is een educatief programma van Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum. De ontwikkeling en distributie zijn in handen van Uitgeverij Zwijsen BV. Het project heeft als doel leerlingen bewust te maken om gezond te eten. Gezond eten kan namelijk heel leuk en lekker zijn. De interactieve lesprogramma’s maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’ ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! In de verschillende groepen werken we aan verschillende thema’s:

 

-       Expeditie lekker in je vel;

 

-       Over de tong;

 

-       Stapel Gezond;

 

-       VSO 4 en 5 de Gezonde KlasseLunch.

 

-        

 

Kortom we gaan heerlijke gezonde weken tegemoet!

 

 

 

Bijbelrooster

 

Maandag 02 maart: De toren van Babel

 

Maandag 09 maart: Het verloren schaap

 

Maandag 16 maart: David en Goliath

 

Maandag 23 maart: Palmpasen

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws