ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief mei 2020

Personeel en lief en leed

Juf Amanda en juf Sabine zijn, zoals u weet, in blijde verwachting. Juf Amanda geniet inmiddels van haar zwangerschapsverlof en juf Sabine gaat dat binnenkort ook doen. Beide kijken uit naar de geboorte van…….;-))??

Voor beide juffen is een bevalling in Coronatijd niet echt iets om blij van te worden. Kraam bezoeken worden immers raam bezoeken en dat terwijl je graag wilt dat iedereen jouw kleine spruit kan komen bewonderen. We hopen die bewondering echt te kunnen uitvoeren voor de tijd dat  ze beide op een driewieler rond racen. Ook nu is het Corona virus daarin een spelbreker. Helaas dames, daarom sterkte voor jullie beide gewenst en we weten inmiddels dat videobellen ook erg leuk kan zijn!!! We zullen de OOOOOhhhsss en de AAAAAhhhhsssss zachtjes hoorbaar uitspreken.

Sander onze dappere helden-leerling van VSO P2 is nog steeds onder behandeling. Vervelende bijwerkingen van chemo en andere medicatie spelen hem zo nu en dan behoorlijk parten. We wensen Sander en zijn dierbaren sterkte en kracht!

Ontwikkelingen rondom het CORONA virus

Gisteren heeft u via de e-mail bericht ontvangen dat het onderwijs  voor de leerlingen in het SO op maandag 11 mei weer van start gaat en die van de VSO leerlingen waarschijnlijk na 1 juni 2020.

Ik breng de mail die door Trea is verstuurd nogmaals onder u aandacht.

zoals u in de persconferentie heeft kunnen horen, gaat het Speciaal Onderwijs, zonder beperking van de onderwijstijd vanaf 11 mei weer 'gewoon' open. Dit betekent dat leerlingen in het SO (met een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO) weer naar school kunnen. Leerlingen in het VSO (met een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO) kunnen waarschijnlijk vanaf 3 juni weer naar school. In het VSO moet dan 1.5 meter afstand gerealiseerd kunnen worden. Hoe we dit gaan vormgeven zullen we in de periode tussen 11 mei en 3 juni gaan bepalen. Het VSO zal huiswerk krijgen voor de periode van 11 mei tot 3 juni. In week 20 en week 22 kunnen ouders/verzorgers van VSO leerlingen telefonisch contact van de leerkracht verwachten.

Tot zover even in grote lijnen het bericht over het heropenen van de Meidoornschool.

Vanzelfsprekend zal ik nadere informatie sturen over hoe we het precies gaan organiseren in school. We zullen strikte leefregels met elkaar moeten navolgen om de gezondheid van de kinderen en collega's te kunnen waarborgen, want het gevaar van het virus is nog niet geweken. We zijn hierover nog in overleg met het bestuur en directeuren van Scholengroep Perspectief. Zodra er meer nieuws is, zal ik u dat laten weten.

We kijken er in ieder geval naar uit de kinderen weer te zien!
Vanaf volgende week is het Meivakantie, dat zouden we bijna vergeten. In de vakantie is er geen huiswerk voor de leerlingen. Namens het hele team een goede vakantie gewenst!
Hopelijk verblijft u in goede gezondheid, en de mensen in uw omgeving ook. 

Het overleg met de directeuren van Scholengroep Perspectief waar Trea naar verwijst in haar email heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten van dit overleg zijn vastgesteld in de kwaliteitskaart ‘Heropening school in/na coronacrisis vanaf 11 mei’

Het doel van deze kwaliteitskaart is; het stroomlijnen van een ‘veilige’ schooldag te bewerkstelligen waarbij de onderwijstaak op een goede manier vormgegeven kan worden. Dit geldt voor alle scholen van Scholengroep Perspectief. De kwaliteitskaart maakt onderdeel uit van deze nieuwsbrief (u ontvangt hem als bijlage bij deze nieuwsbrief).

Omdat er belangrijke afspraken en richtlijnen over, onder andere, het halen en brengen van leerlingen staan beschreven vragen we u nadrukkelijk deze richtlijnen goed na te streven.

We maken in ons leven met alle in Nederland wonende mensen en kinderen  een periode mee die nieuw, ongekend, en onwerkelijk is en daarbij veel onzekerheden met zich meebrengt.

We hadden na de voorjaarsvakantie niet bedacht dat onze leerlingen thuisonderwijs zouden gaan volgen en dat de digitale middelen, die we als hulpmiddel in school inzetten, nu leidend zijn voor het onderwijs thuis.

Bewonderenswaardig is het dat teamleden zich uitermate creatief en goed hebben ingezet om de leerlingen van hun groep thuis uit te dagen met zakelijke vakken, buiten werk en challenges. U als ouders en verzorgers kwamen daardoor ineens in de positie van huisjuf of huismeester. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn om dat in de thuissituatie uit te voeren. Desondanks zien we prachtige resultaten vanuit het thuisfront terug.

Een impressie van dit thuiswerken willen we graag met u delen middels de volgende foto’s:

We zien ernaar uit om maandag 11 mei de leerlingen van het SO weer te kunnen begroeten. Spreek thuis nogmaals goed de maatregelen vanuit het RIVM met uw woon/dochter door want voorzichtigheid blijft nog steeds geboden.

‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’!

Vrije dagen

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn de leerlingen vrij in verband met Hemelvaart

Bijbelrooster

Maandag 11 mei: Opstanding,

Maandag 18 mei: Hemelvaart,

Maandag 25 mei: De Heilige Geest

 

 

Bijlagen

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws