ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief juni 2020

Babynieuws

Juf Amanda en haar vriend Erwin zijn de  trotse ouders geworden van een kerngezonde dochter die de naam Julia  heeft gekregen. Juf Amanda heeft vooral veel raamvisites in plaats van kraamvisites gehad vanwege het heersende Corona virus. We hopen vanzelfsprekend dat Julia snel eens bewonderd kan worden in school.

Juf Sabine en haar man Ronnie zien uit naar de geboorte van hun tweede zoon. Koen krijgt er een broertje bij, de vraag is alleen wanneer…..we wachten dit met elkaar in spanning af. We wensen juf Sabine en juf Amanda een fijn verlof!

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Maandag 15 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de telefonische bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan van uw zoon/dochter. U wordt voor deze belafspraak uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. We vragen u na de bespreking het akkoordformulier te ondertekenen en deze weer aan uw zoon/dochter mee te geven naar school.

Certificering VSO en afscheid VSO leerlingen

De certificering voor de interne stages, geldend voor alle leerlingen in het VSO, zal dit schooljaar komen te vervallen. Het Corona virus gooit ook hier roet in het eten. Vanzelfsprekend hopen we er  een grote happening van te kunnen maken in het schooljaar 2020-2021. De VSO leerlingen die dit schooljaar hun loopbaan beëindigen omdat zij uitstromen naar werk, zullen op een later tijdstip hun welverdiend afscheid in school vieren. Meester Vincent en juf Paulien zullen desbetreffende leerlingen hierover informeren.

Schoolreisjes en schoolkamp

De schoolreisjes en het schoolkamp gaan na de zomervakantie niet door. Dit alles heeft te maken het heersende Coronavirus. We vinden het niet verantwoord om veilig een zorgeloos een uitje te plannen én te maken omdat we niet zeker weten of de huidige RIVM maatregelen na de zomervakantie nog van kracht zijn. We nemen wat dat betreft het zekere voor het onzekere.  Reeds betaalde schoolreis- en schoolkamp gelden worden niet teruggestort maar worden gereserveerd voor de schoolreizen en het schoolkamp voor het schooljaar 2021-2022.

Personeel en lief en leed

Onze schoolschoonmaaksters Alma en Dana worden tijdelijk vervangen door  het schoonmaakbedrijf Fonville. Alma moet op doktersadvies het rustig aan doen omdat zij last heeft van  een pijnlijke knie. Dana is inmiddels voorzichtig gestart met een re-integratietraject, zij kan haar werkzaamheden weer een beetje oppakken. We wensen beide schoolschoonmaaksters een spoedig herstel en hopen hen binnenkort in school weer aan het werk te zien.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de bemensing voor de groepen zo goed als ingevuld. Anita van der Veen, de vervangster van juf Amanda, heeft een vaste aanstelling voor maandag, dinsdag en woensdag  gekregen. Van harte gefeliciteerd met je benoeming Anita! We hopen dat je je inmiddels een beetje thuis voelt binnen het Meidoornteam. Sander, onze held van VSO P2 heeft de afgelopen weken lastige momenten van pijn en vermoeidheid. We wensen Sander en zijn ouders en broer heel veel sterkte.

Afscheid Joke Wams

Onze vrolijke, creatieve, geestige, humoristische en zeer betrokken collega en ‘paarden’ juf Joke Wams heeft besloten om met ingang van 1 augustus met pensioen te gaan. Joke heeft haar beslissing genomen vóór de uitbraak van de Corona crisis. Ze had zich net als haar collega’s, verheugd op een feestelijk afscheid met leerlingen én team. De crisis zette hier een dikke streep door. Joke behoort tot de risicogroep en heeft in overleg besloten niet meer in school te komen lesgeven. Een begrijpelijk, maar op dat moment verdrietig besluit. Zodra het kan gaan we haar afscheid dubbel en dwars inhalen!

In deze nieuwsbrief willen we Joke alvast een beetje in het zonnetje zetten!

Joke:

Bedankt voor je enthousiasme en betrokkenheid.

Bedankt voor je creativiteit en muzikaliteit.

Bedankt voor je kritische blik en het meedenken, je handelde altijd in het belang van je leerlingen. Je bekommerde zich om hen met een heel groot hart, ook al ben je wat klein van stuk je hebt een donders groot hart.

Je bent zeer meelevend met je collega’s en leerlingen. Je kwam echt voor je leerlingen op als dat voor  hen lastig was. Ze zullen je als hun rots in de branding zeker gaan missen!

Joke bedankt voor alles!

We hopen dat je heel lang van je ‘vrije’ leven samen met Dirk, kinderen, kleinkinderen en beestenspul kan genieten. Wij zeggen alvast: “PROOST” op je nieuwe tijdperk

Taxi vervoer VSO leerlingen

Het Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft ons in een e-mail laten weten dat het vervoer van de VSO leerlingen maandag 8 juni opgestart wordt. U heeft hierover, als het goed is, bericht ontvangen van het vervoersbedrijf. Tevens heeft u via de e-mail vanuit school deze brief ontvangen. Het kan dus zijn dat deze brief u meerdere keren heeft bereikt.

Het opstarten van het vervoer vanaf 8 juni heeft tot gevolg dat u in weeknummer 23 zelf uw zoon/dochter naar school dient te vervoeren voor de dagen dat hij/zij op school verwacht wordt. De leerkracht van uw zoon/dochter heeft u laten weten wat het rooster is voor de weken tot aan de zomervakantie is. Kijk dus even goed naar de thuiswerk- en schooldagen.

Herstart VSO

Tijdens de laatste persconferentie hebben we gehoord dat alle V(S)O leerlingen na 1 juni weer van start kunnen met inachtneming van de 1,5 mtr afstand.

Deze week heeft u een e-mail ontvangen waarin u bent geïnformeerd over de heropening van het VSO op woensdag 3 juni aanstaande en hoe we dit binnen de Meidoornschool vorm hebben gegeven.

De afspraken die in de eerder verzonden e-mail naar u is verzonden publiceren we tevens in deze nieuwsbrief zodat we zeker weten dat deze belangrijke informatie u bereikt.

·      In het VSO moet 1,5 meter afstand worden bewaard tussen alle personen. Dat is in ons gebouw echter niet mogelijk met een volledige bezetting. Dit betekent dat 100% fysieke onderwijstijd voor iedere leerling niet realiseerbaar is. Leerkrachten zullen een rooster opstellen waarbij leerlingen +/- 50% onderwijs op school krijgen. U hoort z.s.m. van de leerkracht hoe het rooster van uw zoon/dochter er uit ziet.

·      U dient zelf bij de vervoerder aan te geven op welke dagen uw zoon/dochter naar school gaat.

·      Wanneer leerlingen niet op school zijn, zal huiswerk geboden worden.

·      We vinden het niet verantwoord om insta-vakken te geven op 1,5 meter afstand waarbij met machines en andere apparatuur wordt gewerkt. Deze vakken komen tot aan de zomervakantie te vervallen.

·      De leerlingen die individuele stages lopen, zullen hun stages waar mogelijk hervatten vanaf 3 juni. De betreffende leerkracht zal hierover contact met u opnemen. Leerlingen die kunnen stagelopen ontvangen geen fysiek onderwijs op school. De reden hiervoor is dat we de ruimtes maximaal bezetten met de leerlingen die geen stages hebben. De VSO afdeling is met in achtneming van de 1,5 meter regel daarmee vol.

·      De leerlingen van de Brugklas met een TLV voor het VSO zullen op woensdag, donderdag en vrijdag les krijgen van juf Leonie in het lokaal van VSO4.

·      In school zullen looproutes worden uitgezet om de afstand te kunnen bewaren. Leerlingen van VSO1 en VSO2 zullen bij binnenkomst en aan het einde van de dag gebruik maken van de brandtrap.

·      Leerlingen van de brugklas, VSO3, P3 en leerlingen van VSO4 en VSO5 die geen individuele stages lopen, maken gebruik van de hoofdingang. Op deze plekken zal iemand toezicht houden. Zie plattegrond.

·      De huidige noodopvang zal tot 8 juni aanhouden en komt daarna te vervallen.

·      De certificeringen komen dit jaar te vervallen.

·      Het afscheid van leerlingen die van school gaan zal op een nader te bepalen moment plaatsvinden. We willen hier graag gepaste aandacht aan besteden.

·      Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. De hygiëne maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd.

Bijbelrooster

08 juni: Petrus en Johannes genezen een man

22 juni: Filippus doopt een reiziger

29 juni: Ruth

 

 

 

Bijlagen

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws