ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief juli en augustus 2020

Schoolgids en bijlage 2020-2021

De schoolgidsen van het SO en het VSO zijn ook voor het schooljaar 2020-2021 samengevoegd tot één schoolgids. Deze zal voor de zomervakantie naar u worden gemaild en tevens op de website worden geplaatst.

Belangrijke data

Het geplande teamuitje is jammer genoeg door de Coronacrisis komen te vervallen.

 Vrijdag 26 juni is daarom voor de leerlingen een schooldag in plaats van een vrijedag.

 Donderdag 2 juli is de laatste schooldag voor alle leerlingen.

 Vrijdag 3 juli sluit het team het schooljaar 2019-2020 met elkaar af om daarna heerlijk  van de zomervakantie te kunnen gaan genieten.

 Maandag 17 augustus zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 

 Dinsdag 18 augustus start het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen

 

Schooljaar 2019-2020

Het schooljaar 2019-2020 is bijna ten einde, het was een schooljaar dat zeker in de geschiedenisboeken opgenomen zal gaan worden. Immers, niet eerder maakten we sinds het bestaan van de Meidoornschool, zo’n bijzonder schooljaar mee.

Niet eerder maakte deze generatie een pandemie mee.

Niet eerder gingen de schooldeuren voor maar liefst 10 weken op slot.

Niet eerder volgden leerlingen thuisonderwijs.

Niet eerder moesten leerkrachten 1,5 meter afstand houden van hun leerlingen.

Niet eerder hebben we schoolverlaters van school laten gaan zonder een feestelijk afscheid.

Niet eerder gaan afscheid nemende personeelsleden geen handen schudden en worden ze al helemaal niet meer gezoend………niet eerder…..en zo kunnen we nog wel een hele opsomming maken van allerlei situaties als gevolg van COVID 19. Kortom het was een schooljaar om nooit te vergeten!

De schoolverlaters zijn al even genoemd, echter nog niet met naam en toenaam. Vanzelfsprekend gaan we ze in het zonnetje zetten!

Roosmarijn Braams, Tim Broekman, Daan Diemer, Maarten de Jonge, Annemieke Poelmeyer en Michel Steenhuis mogen hun schoolloopbaan gaan beëindigen.  Zij gaan allemaal van school omdat ze een baan hebben gekregen. Allereerst willen we jullie daarmee van harte feliciteren!! We wensen jullie ontzettend veel plezier en geluk en hopen dat jullie een onwijs leuke tijd  tegemoet gaan op de nieuwe werkplek en ontzettend veel plezier zullen beleven met jullie collega’s. Het ga jullie goed!!

Afscheid Joke

Juf Joke zal toch nog afscheid komen nemen van alle leerlingen van de school. Woensdagochtend 1 juli  en donderdagochtend 2 juli aanstaande zal juf Joke veilig in de Pannakooi op het VSO plein plaatsnemen, dit op 1,5 meter afstand van alle leerlingen. We hopen dat we juf Joke  onvergetelijke momenten kunnen meegeven en dat we haar flink kunnen verrassen en verwennen!

Vanuit de Medezeggenschapsraad

In de Nieuwsbrief van maart 2020 vroeg ik u wie zich kandidaat wilde stellen voor de Medezeggenschapsraad, omdat onze voorzitter Bruun Jongbloed aftredend is per 1 augustus 2020, maar wel herkiesbaar.  Er heeft zich niemand gemeld, ook zijn er geen tegenkandidaten aangedragen. Dat betekent dat de herverkiezing van Bruun Jongbloed een feit is. Wij zijn erg blij dat Bruun zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld. Het is belangrijk dat u als ouders en verzorgers vertegenwoordigd bent in de MR. Namens u denken de ouderleden mee  en hebben zij recht van instemming of adviesrecht over tal van zaken die uw kind aangaan.

De MR wenst u een fijne en gezonde zomer!

Secretaris van de MR, Joke Wams.

 

Vooruitblik groepen schooljaar 2020-2021

In de aanloop naar de zomervakantie zijn er nog een paar berichtgevingen.

Anneke Potze onze schooladministratrice, meester Leon en juf Finy zullen na de zomervakantie hun werkzaamheden in school hervatten. Alle drie de collega’s waren in verband met het heersende Corona- virus thuis aan het werken, dit vanwege het feit dat ze zelf of één van hun huisgenoten tot de risicogroep behoren. Inmiddels is de situatie redelijk onder controle en voelt het voor alle drie veilig genoeg om na de vakantie weer van start te gaan.  We zijn hier vanzelfsprekend hartstikke blij mee!

Juf Judith zal in het nieuwe schooljaar niet terugkeren, Judith heeft ervoor gekozen om te stoppen met haar werkzaamheden in het onderwijs zodat ze zich op haar opleiding creatief therapeut kan focussen. We wensen haar, ook via deze nieuwsbrief, heel veel succes  en geluk met de nieuw ingeslagen weg.

Het leerlingenaantal is in vergelijking met vorig schooljaar licht gestegen. Met 135 leerlingen gaan we het komende schooljaar in. Een prachtig aantal!

Een aantal teamleden zal van start gaan in een andere groep, u kunt de bijlage van de schoolgids 2020-2021 raadplegen om te zien bij welke meester/juf uw zoon/dochter volgend schooljaar in de groep zal komen.

Dit zal niet anders zijn dan wat u te horen heeft gekregen tijdens het OPP gesprek dat u maandag 15 juni jongstleden heeft gehad met de huidige leerkracht(en) van uw zoon/dochter.

Onze invalster Janet Bruining heeft een vaste benoeming als onderwijsassistent gekregen. Van harte gefeliciteerd Janet, nogmaals welkom in het team van de Meidoornschool

Gezocht: Luizenmoeders

Het ‘Luizen Opsporings Team’ is op zoek naar nieuwe luizenmoeders. Als luizenmoeder komt u na iedere vakantie op de vrijdagmorgen naar school om tussen de hoofdharen van de leerlingen op zoek te gaan naar neten en luizen. Heeft u tijd, zin én houdt u ervan luizen aan de ban te leggen dan kunt u zich melden bij Trea Niezen via het e-mailadres trea.niezen@sgperspectief.nl.

Zomervakantie

Nog een paar weken en de zomervakantie gaat van start.

Donderdag 2 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.

We hebben zomervakantie tot en met vrijdag 14 augustus 2020.

Dinsdag 18 augustus zijn de leerlingen weer van harte welkom voor een nieuw schooljaar!

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie!

 

Bijbelvertelrooster

24 augustus:  De Schepping

31 augustus:  Noach en de ark

Bijlagen

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws