ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief september 2020

Nieuw schooljaar

Met enthousiasme zijn alle collega’s aan het nieuwe schooljaar 2020-2021 begonnen.

We hebben op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar maar liefst vijftien nieuwe leerlingen welkom mogen heten. Drie leerlingen mochten in het SO plaatsnemen en twaalf leerlingen in het VSO. Welkom allemaal en we hopen dat jullie een fantastische schooltijd op de Meidoornschool zullen gaan beleven. Vanzelfsprekend hopen we dat dit voor alle leerlingen geldt.

Voor de leerlingen van het VSO was het weerzien geweldig. Zij mochten kort voor de zomervakantie alle dagen weer naar school met de inachtneming van 1.5 meter afstand. Deze maatregel is komen te vervallen voor alle leerlingen tot en met 17 jaar. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Dit geldt voornamelijk voor het team. Er zijn weinig leerlingen van 18 jaar en ouder.

We hopen er samen een goed jaar van te maken waarin plezier en kennis vergaren een grote rol mag spelen. Daarnaast hopen we dat COVID-19 niet opnieuw roet in het eten gaat gooien.

In de afgelopen dagen heeft u vanuit de directie een e-mail ontvangen waarin we benadrukken dat we de adviezen vanuit het RIVM opvolgen.

De afsluitende zinnen van deze e- mail waren:  We hopen op uw begrip en medewerking. Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Volhouden met elkaar!
 

Website

Bent u de maandelijkse nieuwsbrief kwijt of heeft u deze niet per e-mail ontvangen? Neem in dat geval contact op met de administratie van de school. Daarnaast attenderen we u op de website van de school. Hier vindt u het meest actuele nieuws maar binnenkort ook de informatie vanuit de groepen. Het adres is: www.sovsodemeidoornschool.nl.

Parro app

Op school gebruiken we de Parro app. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen

downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com.
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsApp groepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. De nieuwsbrief (maandelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is er ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen.
Gespreksplanner

Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Er kan één gesprek per kind gepland worden (lees in de schoolgids het stukje over gescheiden ouders en dubbele gesprekken). Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In de nieuwsbrief ziet u ruim van tevoren welke dagen er voor de gesprekken zijn vastgesteld.

Een paar tips voor het gebruik van Parro

Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje. We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega's of ouders. Hun telefoon staat dan in principe uit of stand-by. Bij bijzonderheden die de leerkracht snel moet weten is het raadzaam direct contact op te nemen met school.

Verschillende opties

De leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep. De leerkracht kan er dan voor kiezen om de mogelijkheid op antwoorden bij dat bericht uit te zetten. Dan wordt het een 'no reply'. Dat is handig om te voorkomen dat ouders antwoorden met "oké", of "schattige foto", of iets dergelijks. Het kost de leerkracht dan veel tijd om al die antwoorden te lezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar de leerkracht kan er ook voor kiezen om wél te laten antwoorden op een bericht, als dat van belang is. Wilt u dan zo kort en zakelijk mogelijk antwoorden. Onderling communiceren met de ouders van de groep, kan niet via Parro. Dat is een bewuste keuze, omdat veel ouders dit ongewenst vinden en omdat Parro dan zoveel meldingen gaat geven, dat je daardoor belangrijke mededelingen zou kunnen gaan missen.

          Starten met Parro

Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com

Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw e-mailadres. Via 'profiel' kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u indien u gebruik maakt van de Parro app dit als een prettig communicatiemiddel ervaart.

Soep en Catering

Door VSO leerlingen wordt er voor alle leerlingen en teamleden van de school verse soep gemaakt op vrijdag. De soep kan gekocht worden voor slechts € 0,50.

De cateringdag is verschoven naar de donderdag. De snack kan gekocht worden door de VSO leerlingen. We hanteren voor de overheerlijke, gezonde snacks  een prijs van € 1,00.

Voor een heerlijke maaltijdsalade of broodje gezond is dat nergens anders zó goedkoop én lekker!

De Vreedzame School: BLOK 1 ‘We horen bij elkaar’.

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort.

Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een ‘opsteker’ is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Personeelszaken

Nogmaals willen we een hartelijk welkom aan onze ‘nieuwe’ collega’s’ in deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar plaatsen. Meester Leon is van start in VSO 1 en juf Anita in SO Geel.  We wensen jullie heel veel plezier en succes in de (nieuwe) groep!

Juf Sabine geniet nog steeds van haar zwangerschapsverlof. We hopen binnenkort op kraam- of op raamvisite te kunnen gaan.

Wat betreft vervanging streven wij, daar waar mogelijk, naar duidelijkheid vooraf.

Vervanging bij ziekte is vooraf niet te plannen. Zodra een leerkracht zich ziek meldt wordt een vervanger gezocht. De school beschikt over een eigen invallerslijst.

Het kan voorkomen dat de vervanging niet geregeld kan worden  omdat er geen vervanging beschikbaar is. We zijn dan genoodzaakt de leerlingen van de desbetreffende groep vrij te geven.

‘Nieuwjaarsreceptie’

Dinsdag 8 september 2020 vervalt de  ‘nieuwjaarsreceptie’ voor u als ouders en verzorgers. Vanwege COVID-19 zien we ons hiertoe genoodzaakt.

Luizencontroles

De controle op hoofdluis gaat (nog) niet van start. De luizenmoeders die staan te trappelen om de haren goed te controleren moeten nog even geduld hebben tot het moment dat er versoepelingen plaatsvinden rondom COVID-19.

Bijbel vertelrooster:

Maandag 07 september:  Noach en de ark (deel 1)

Maandag 14 september: Noach en de ark (deel 2)

Maandag 21 september: Abraham op reis

Maandag 28 september: Geboorte van Izak

 

 

Bijlagen

Recent nieuws

9
jul

Aller-, aller laatste nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

De allerlaatse nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 staat online.

Lees meer »

9
jul

Nieuwsbrief juli augustus 2021

De nieuwsbrief van juli/augustus 2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws