ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief november 2020

‘Lief en Leed’

Juf Sabine heeft na haar zwangerschapsverlof dinsdag 27 oktober haar werkzaamheden in school weer opgepakt. We zijn blij dat Sabine weer in ons midden is en heten haar opnieuw van harte welkom! Sabine heel veel succes en werkplezier gewenst!

Tessa, onze leerling van VSO P2 heeft een heup operatie moeten ondergaan. Haar herstel vraagt veel tijd en geduld. We wensen Tessa en haar ouders veel sterkte en hopen dat het resultaat van de operatie het juiste effect behaalt.

Sander, ook leerling van VSO P2 kan zijn chemokuren aftellen, hij heeft er  nog 15 te gaan. We tellen graag met Sander af! ‘Zet hem op’,  want de laatste loodjes wegen meestal het zwaarst…..

Corona

Nu het aantal coronabesmettingen landelijk toeneemt merken wij dat we ingehaald worden door de actualiteit wat betreft het nemen van beslissingen en maatregelen. Graag willen wij u dan ook op de hoogte stellen van de laatste afspraken die wij binnen school hebben gemaakt t.a.v. zieke collega’s en leerlingen.

• heeft uw zoon/dochter klachten en geeft de beslisboom aan thuis te blijven, dan meldt u uw zoon/dochter ziek via de administratie (0599-652022).

• ontwikkelt uw zoon/dochter onder schooltijd klachten en vermoeden wij koorts of benauwdheid, dan gaan wij ervan uit dat u bereikbaar bent om uw kind op te halen en thuis op te vangen. Het is nu extra belangrijk dat u goed bereikbaar bent.

Indien een teamlid corona-gerelateerde klachten heeft blijft deze collega thuis volgens de richtlijnen van het RIVM. De collega zal zich laten testen op het corona-virus. Tot de uitslag van een corona-test bekend is, blijft de leerkracht thuis. Is de leerkracht positief getest op het corona-virus dan zal de GGD advies uitbrengen over het termijn van thuisblijven en de start van een eventueel bron- en contactonderzoek. Als de GGD aanleiding ziet om leerlingen en/of ouders bij dat onderzoek te betrekken, nemen zij contact met ons of u op.

Indien de leerkracht of leerling in contact is geweest met een positief getest persoon dan blijft desbetreffende collega of leerling thuis. Er wordt dan door ons contact opgenomen met de GGD die advies op maat verzorgt wat betreft contactonderzoek, testen en de duur van quarantaine.

Bij afwezigheid van een teamlid worden de volgende stappen ondernomen:

• er wordt geprobeerd passende vervanging voor de leerlingen te regelen. Lukt dit niet i.v.m. met de afwezigheid van meerdere collega’s, dan zullen wij telefonisch contact opnemen met het verzoek uw zoon/dochter thuis te houden.

•  indien mogelijk wordt de volgende dag de zieke collega vervangen. Indien dit niet mogelijk is, volgt wederom het verzoek uw zoon/dochter thuis te houden. 

VSO 4 en VSO 5 leerlingen waarvan de externe stage is stop gezet door de stagegever kunnen niet worden opgevangen in school. We hebben geen capaciteit om  deze leerlingen in school op te vangen.

Het delen van informatie over testen en testuitslagen zijn privacygevoelige aangelegenheden. Juist in deze tijd is er behoefte om veel geïnformeerd te worden omdat we terecht zorgen hebben over eventuele besmettingen of de kans daarop voor onze leerlingen en onszelf. Het delen van gegevens zoals wie er getest is en wat de uitslag is, mogen wij wettelijk NIET met u delen. Wij vertrouwen op uw begrip. De GGD neemt contact met school op of met de ouders/verzorgers als daar aanleiding toe is. U mag vertrouwen op tijdige en volledige informatie binnen de regels die daarvoor gelden. Wij vertrouwen erop u met deze informatie zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u die aan de leerkracht van uw kind stellen via PARRO of contact opnemen met de school.

Donderdag 5 november 2020 Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Ook dit jaar gaan zo'n 500.000 kinderen op 2.500 basisscholen samen ontbijten. Dit jaar worden de complete ontbijtpakketten op school bezorgd  in de ontbijtweek, de dag voorafgaand aan de ontbijtdag. Dit jaar worden we weer door een breed scala aan partners gesponsord, met Aldi als onze Superpartner!

Het Nationaal Schoolontbijt  is op donderdag 5 november. Alle SO en VSO leerlingen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten. Elk ontbijtpakket bevat een lekker en gevarieerd assortiment aan producten, zoals halfvolle melk en komkommer. Dit jaar is het hele ontbijtpakket volkoren, smullen maar!

Sint Maarten; Nieuws vanuit de gemeente Stadskanaal

Lampion lopen met Sint Maarten langs de huizen gaat door ‘

Op 11 november is het Sint Maarten, de dag dat kinderen traditiegetrouw met lampionnen langs de deuren lopen. Veiligheidsregio Groningen heeft besloten dat Sint Maarten door kan gaan dit jaar, ondanks de verscherpte coronamaatregelen. De winkeliers(verenigingen) zien, na overleg met de gemeente, echter geen kans om het binnen de regels op een veilige manier te organiseren. Het lopen langs de huizen blijft dus wel mogelijk. Er zijn wel enkele richtlijnen en adviezen, zodat het veilig plaatsvindt.

Richtlijnen voor ouders en kinderen

- Kinderen zijn welkom bij woningen, maar niet bij winkels;

- Optochten, evenementen en andere samenkomsten gaan niet door. Loop met kleine groepjes kinderen en beperk het aantal begeleidende volwassenen;

- Zingen aan de deur is toegestaan, maar zorg voor voldoende afstand.

Tips voor inwoners

- Heeft u klachten? Doe de deur dan niet open voor kinderen;

- Houd afstand, ook tot kinderen. U kunt bijvoorbeeld met stoepkrijt 1,5 meter tot de deur aangeven;

- Geef bij voorkeur verpakte traktaties;

- Maak kenbaar dat u meedoet, bijvoorbeeld door een lampion of windlicht bij de voordeur te plaatsen. Doet u liever niet mee? Plak dan een briefje op de deur.

We wensen iedereen een gezellig en veilig Sint Maarten!

Geslaagd

Feestelijk nieuws!

Super trots zijjn we op onze directeur  Trea Niezen. Maandag 5 oktober jongstleden heeft zij met vlag en wimpel haar MBA opleiding afgerond.

Dit is een geweldige prestatie en werd de volgende dag in school op gepaste wijze gevierd.

Trea is door haar team terecht flink in de bloemetjes en drankjes gezet.

Een prachtige blijk van waardering!

De Vreedzame School, vervolg blok 2 “We lossen ruzies zelf op”.

De kinderen leren dit blok:

  • Een conflict zelf goed op te lossen.
  • Win-win oplossingen te bedenken.
  • Het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
  • Zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
  • Na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
  • Hoe om te gaan met kritiek.

Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. De kinderen leren daarom volgens een stappenplan conflicten zelf op te lossen.

Schoolfruit

Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op Meidoornschool

De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school worden:

woensdag, donderdag en vrijdag.

Wij ontvangen de levering van de leverancier Fruitbedrijf Halm BV.

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl

Wajong-uitkering, veranderingen per 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 zijn de regels veranderd voor het volgen van een opleiding met Wajong-uitkering.

Voor leerlingen die (bijna) achttien worden, wordt er een beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd door de school.
Een onderdeel van de beoordeling is het aanvragen van de Wajong-uitkering of het aanvragen advies indicatie beschut werk.

Leerlingen die vanaf hun 18e jaar in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering ontvangen dan niet langer minder of geen uitkering als ze op school zitten. Ze krijgen dan hun volledige uitkering.

Het aanvragen van een eventuele tegemoetkoming scholieren bij het DUO komt door deze verandering ook te vervallen.

Begin 2021 zullen er nog een aantal veranderingen worden ingevoerd. Later in het jaar geeft het UWV hier meer uitleg over.  We zullen u dan opnieuw weer verder informeren.

Intocht Sinterklaas

De landelijke intocht van Sinterklaas in 2020 gaat door, maar wel in een aangepaste vorm vanwege het Corona virus. De intocht is op een geheime plek in het land en zonder publiek. Zaterdag 14 november om 12.00 uur is de intocht te volgen op NPO Zapp/NPO 3 te volgen. Gaat u ervoor zitten? Maak er iets gezelligs van met uw zoon/dochter.

Bijbelvertelrooster

02 november: Jozef

09 november: David

16 november: David vervolg

23 november: Hanna en Peninna

30 november: Samuel

Bijlagen

Recent nieuws

9
nov

Verzuim en buitengewoon verlof

In het menu 'Schoolinformatie' is het item Verzuim en buitgewoon verlof toegevoegd.

Lees meer »

30
okt

Nieuwsbrief november 2020

De nieuwsbrief november 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws