ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief december 2020

Corona

Zondag 29 november heeft de directie, in overleg met de bestuurder van Scholengroep Perspectief, moeten besluiten de VSO afdeling een week te sluiten. Op vrijdag, zaterdag en zondag werd melding gemaakt van positieve uitslagen onder leerlingen. We hopen met de sluiting verspreiding van het virus te voorkomen. De zieke leerlingen en eventuele gezinsleden wensen we beterschap. Allen die in quarantaine moeten wensen we geduld, succes en geluk!!

Sinterklaasfeest

Heel veel leerlingen hebben uitgekeken naar zaterdag 14 november. Het was namelijk de dag dat Sinterklaas en zijn pieten met pakjesboot 12 ergens in Nederland gingen aanmeren. Vanuit huis konden we voor de buis zien dat het Enkhuizen werd. Vanuit dit vissersplaatsje  vertrokken ze naar een dijk van een huis in Soest om daar alle gemaakte tekeningen van kinderen uit het land in ontvangst te nemen. Wat een feest en wat een gezelligheid!

Vrijdag 4 december zal, als alles doorgaat, de goedheiligman onze leerlingen in het SO bezoeken. We hopen, ondanks de Corona perikelen, er een prachtige dag van te maken. 

Geoorloofd en Ongeoorloofd verzuim

Onlangs bent u per e-mail geïnformeerd  hoe wij als organisatie geoorloofd en ongeoorloofd verzuim registreren.  We zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden in het digitale verzuimregister. Daarnaast mag er alleen onder gewichtige omstandigheden buitengewoon verlof worden verleend. Voor de complete informatie verwijzen we graag naar de kwaliteitskaart 'Verzuim' welke u kunt vinden op de website: www.sovsodemeidoornschool.nl.

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier welke u kunt downloaden vanaf dezelfde website. De informatie en het verlofformulier vindt u in het menu ‘Schoolinformatie’1 onder het kopje ‘Verzuim en bijzonder verlof’2. (zie foto).

De Vreedzame School

Na de kerstvakantie start blok 3. Het thema van blok 3 is: ‘We zijn aardig voor elkaar’.

In dit blok stimuleren we de leerlingen en  leerkrachten  om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten met elkaar’. De leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.

Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.

Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander. Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.

Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.

In het VSO op het kritisch omgaan met informatie en op respectvolle wijze communiceren via ‘social media’. 

De volgende begrippen komen aan bod:
Gezichtspunt = de manier waarop je naar iets kijkt.
Mening = wat je van iets vindt.

We besteden dit blok  extra aandacht aan de volgende afspraak:

We luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening.

Personeel

Juf Denise Scholten zal met ingang van 1 december aanstaande juf Mandy vervangen. Juf Denise is een nieuwe vervangster binnen de Meidoornschool en bij Scholengroep Perspectief. We heten je van harte welkom en wensen je een hele fijne tijd bij ons op school! Juf Mandy is inmiddels met zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele fijne tijd en zien uit naar de geboorte van…….?

Juf Iris haar herstel verloopt minder snel dan ze had gehoopt. We wensen haar sterkte en hopen met haar op betere tijden.

Activiteiten commissie

In de afgelopen weken zijn de commissieleden druk geweest met de verkoop van droge worsten en allerlei Sinterklaasfeest lekkernijen. Zoals u weet was de netto-opbrengst van de worstenactie maar liefst € 1683,25. De opbrengst van de verkoop van taai taai, banket en speculaas is nog niet bekend, we zullen dit melden in de nieuwsbrief van januari 2021

   We hopen dat u gaat genieten van alle lekkernijen en dat de schade           beperkt blijft als het gaat om ‘het pondje dat door het mondje’ gaat.

Kerstviering

Donderdag 17 december aanstaande zal in het teken staan van de kerstviering.

Vanwege het Coronavirus zal de viering in de eigen klas plaatsvinden.

We informeren u via de PARRO app hoe het zal verlopen.

Kerstvakantie

De kerstvakantie start vrijdagmiddag 18 december 2020 om 12.00 uur en duurt tot en met

vrijdag 4 januari 2021.

Wellicht brengt 2021 minder beperkingen, minder zorgen rondom COVID-19 en meer vrijheid.  We hopen daarom dat u het voor nu kunt opbrengen om met elkaar ons aan de opgelegde beperkingen te houden. Ook in kleine kring kunt u er een gezellige tijd van maken.

Veel geluk, gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar!

Studiedag

De studiedag voor het team op vrijdag 8 januari 2021 komt te vervallen. De leerlingen zijn welkom in school mits de kerstvakantie niet verlengd wordt door de overheid.

Contactweek vooraankondiging

In de week van  8 februari 2021  tot en met  12 februari 2021 is de contactweek. Noteert u dit alvast in uw agenda? U ontvangt voor het contactmoment een uitnodiging van de  leerkracht(en) van uw zoon en/ of dochter.

Bijbel vertelrooster

07 december: De engel Gabriël

14 december: De wijzen uit het oosten

 

 

 

Recent nieuws

30
nov

Nieuwsbrief december 2020

De nieuwsbrief december 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws