ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief april 2021

Vrije dagen en Vakantie 

 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is de school gesloten. Dinsdag 6 april is de school weer geopend en zijn alle leerlingen weer van harte welkom. 

De meivakantie is van 26 april tot en met 7 mei. Maandag 10 mei hopen we iedereen weer te mogen begroeten. 

We wensen u en jullie allen hele fijne Paasdagen en alvast een zonnige meivakantie! 

 

De ‘Week van de Lentekriebels’ 15 tot en met 19 maart 2021 

 

Wat is de ‘Week van de Lentekriebels? 

De ‘Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen gaven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Eén van de doelen van de ‘Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks in de media'. Zo helpt de projectweek om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema binnen elke school.  Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven. 

Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen: 

  • Zo durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit; 

  • Ontwikkelen ze normen en waarden; 

  • Worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag; 

  • Leren ze respectvol met elkaar om te gaan; 

  • Kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. 

 

Paasviering 

 

De Paasviering zal dit jaar op donderdag 1 april in de eigen klas van uw zoon/dochter georganiseerd worden. De leerlingen hoeven die dag geen broodtrommel mee te nemen omdat er op school een Paaslunch wordt geserveerd.  

De leerlingen van het VSO die op donderdag naar school komen vieren ook in de eigen klas de Paasviering. Dit betreft de groepen VSO 4 en VSO 5 

Het is jammer genoeg voor de tweede keer dat we vanwege het Coronavirus, het paasfeest niet in gezamenlijkheid kunnen vieren. We hopen vanzelfsprekend dat we dit volgend schooljaar wel kunnen. 

 

De Vreedzame School 

Thema ‘We zijn allemaal anders’  

 

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws