ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief juni 2021

Teamuitje

Vrijdag 4 juni komt het teamuitje naar de Canarische eilanden te vervallen vanwege de geldende Coronamaatregelen. De leerlingen hebben vanwege het vervallen van deze dag een normale schooldag in plaats van een vrije dag.

We hopen dat het eerstvolgende teamuitje naar Sebaldeburen wél door kan gaan.

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Donderdag 17 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de telefonische-, of online bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan van uw zoon/dochter. U wordt voor deze afspraak uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw zoon/dochter. U kunt dan tevens aangeven op welke wijze u de bespreking wilt voeren (telefonisch of online via videobellen/Teams). We vragen u na de bespreking het akkoordformulier te ondertekenen en deze weer aan uw zoon/dochter mee te geven naar school.

Schoolreisjes en schoolkamp

De schoolreisjes en het schoolkamp kunnen en mogen weer en gaan na de zomervakantie door.

Eindelijk kan er met de klas weer een uitje worden georganiseerd en kunnen de leerlingen weer uitzien naar een dagje plezier en vertier.  De bestemmingen zijn op dit moment (nog) niet bekend maar zullen ongetwijfeld weer leuk en uitdagend zijn.

De kosten voor de schoolreisjes variëren van € 20,00 tot een maximum van € 30,00. Het schoolkamp kost € 100,00. U ontvangt binnenkort via de leerkracht van uw zoon/dochter meer informatie hierover.

Indien u het geld voor het schoolreisje of schoolkamp al heeft betaald in 2020-2021 dan kunt u de ontvangen rekening als niet verzonden beschouwen.

Personeel en lief en leed

Vrijdag 25 juni gaat juf Eline trouwen met haar vriend Giel. Het aanstaande bruidspaar zal elkaar het jawoord geven in Exloo in het bijzijn van hun dierbare naasten. We hopen op een stralende dag en wensen juf Eline en haar aanstaande man heel veel geluk, gezondheid en liefde! 

Juf Mandy loopt weer blij te genieten in school. Na de geboorte van haar dochter Jet heeft juf Mandy genoten van haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof en is het nu weer tijd om van haar leerlingen te genieten. ‘Welcome back Mandy'!

Juf Denise willen we nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en alle werkzaamheden voor en rondom de leerlingen in SO Oranje.  ‘Well done Denise’!

We zien juf Denise na de zomervakantie voor een paar dagen terug in school, tot dan Denise!

Herstart VSO

Tijdens het pinksterweekend hebben we gehoord dat alle V(S)O leerlingen na 31 mei weer van start kunnen zonder daarbij de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Deze week heeft u een e-mail ontvangen waarin u hierover bent geïnformeerd.

De afspraken die in de eerder verzonden e-mail staan vermeld publiceren we nogmaals in deze nieuwsbrief zodat we zeker weten dat deze belangrijke informatie u bereikt.

De middelbare scholen (waaronder het VSO) mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel moeten zij thuis twee keer per week zelftesten volgens de Rijksoverheid. Dat is op deze manier verantwoord, aldus het Outbreak Management Team. Daardoor kunnen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Leerlingen moeten nog wel 1,5 meter afstand houden van het onderwijspersoneel.

Alle middelbare scholen hebben op 31 mei voldoende zelftesten ontvangen, zodat onderwijspersoneel en leerlingen thuis twee keer per week preventief kunnen testen. Daardoor kunnen besmettingen op school voorkomen worden. De zelftesten worden ook ingezet als er een besmetting bekend wordt (risicogericht). De zelftesten worden deze week aan de VSO leerlingen meegegeven voor week 22. De Rijksoverheid stelt het zelftesten thuis 'verplicht' vanuit school wordt hier niet op gecontroleerd en kunnen/willen wij dit niet verplicht stellen.

Alle andere adviezen en richtlijnen van het RIVM voor scholen blijven gelden, zoals handen wassen en mondkapjes in de gangen, thuisblijven bij klachten en laten testen bij een GGD test locatie als er sprake is van corona gerelateerde klachten.

De schooltijden die we op dit moment hanteren blijven voorlopig ongewijzigd (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.00 uur en op woensdag tot 12.15 uur).

We zijn blij dat we alle leerlingen weer in school mogen ontvangen. Het is voor de leerlingen goed om weer op een zo normaal mogelijke manier naar school te kunnen. Tegelijkertijd voelt het ook nog onveilig omdat nog maar een klein deel van het personeel is gevaccineerd (wie dat wilde) en omdat het virus nog steeds actief is.

We maken er met de leerlingen een mooi laatste blok van voor de zomervakantie en hopen dat we na de zomervakantie van start gaan met een normaal, coronavrij schooljaar.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de school.

Blijf gezond!

Extra informatie zelftest VSO Leerlingen

In de volgende gevallen neemt u de zelftest niet af maar  maakt u een afspraak bij een GGD testlocatie:

  • Bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak.
  • Er is contact geweest met een besmet persoon.

(zie hiervoor tevens de bijsluiter van de zelftest ‘Informatie voor gebruikers van zelftesten). 

Bibliotheek in school

Woensdag 19 mei jongstleden is de schoolbibliotheek van start gegaan. Een échte bibliotheek in school, hoe leuk is dat!!

Iedere week mogen vier leerlingen van een groep naar de bieb in school om een boek te lenen. Deze boeken worden in de klas gelezen.

De schoolbieb werkt met een echt uitleensysteem. De bibliotheekmedewerkers zijn leerlingen van VSO Brugklas. Zij beheren en regelen het innemen en uitlenen van de boeken.

Naast de schoolbibliotheek zullen we ook wekelijks de bibliotheek in het centrum blijven bezoeken, want: “Lezen is dromen met je ogen open”!

 

 

De Vreedzame School 

De laatste lessen van ‘de Vreedzame School’ van het schooljaar 2020-2021 gaan over het thema “We zijn allemaal anders”. De informatie over dit thema heeft u kunnen lezen in de nieuwsbrief van April, gemakshalve nemen we deze informatie nogmaals op in deze nieuwsbrief.

De lessen die bij dit thema zullen worden gegeven zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.  

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen familie, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen.  Naast lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. (We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet kan). Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat ‘anders zijn’ mag.   

Tip voor thuis  

Denk samen met uw kind eens na over overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.  Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.  

Vanuit de Actiecommissie

De actiecommissie heeft weer een leuke actie bedacht, wij gaan heerlijke koeken van Knols Koeken verkopen De opbrengst van deze koeken gaat gebruikt worden om onze leerlingen weer van schoolfruit te kunnen voorzien op school.

De leerlingen krijgen aankomende week een bestellijst mee naar huis.

We hopen op een goede verkoop.

Namens de actiecommissie,

Juroen Oosting

 

Bijbelrooster

07 juni: God maakt alles nieuw

14 juni: De barmhartige Samaritaan

21 juni: De verloren zoon

28 juni: Het verhaal van Dorkas

Bijlagen

Recent nieuws

21
jun

Notulen MR 6 april 2021

De notulen van de MR staan online.

Lees meer »

1
jun

Nieuwsbrief juni 2021

De nieuwsbrief van juni 2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws