ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief juli augustus 2021

Diplomering onderwijsassistenten

Maar liefst tien onderwijsassistenten volgden de opleiding MBO Leraarondersteuner bij het Bureau Meesterschap. De opleiding Leraarondersteuner is bedoeld voor teamleden die een MBO opleiding hebben afgerond als onderwijsassistent. Door het volgen van deze opleiding werden zij met extra kennis en vaardigheden toegerust om les te kunnen geven aan kleine groepen of individuele leerlingen.

Deze opleiding heeft praktische kennis en vaardigheden opgeleverd en was een prachtige

aanvulling om bij te blijven in het vak en mee te gaan in de nieuwste onderwijsontwikkelingen.

We feliciteren meester Bart d W., meester Juroen en meester Ronnie én de juffen Aranka, Eline, Iris, Ilonka, Klazien, Paula, Rehab,  en Renate. Van harte gefeliciteerd met jullie succesvol afgeronde opleiding!

Zelftests in vakantietijd

De preventieve zelftest voor de VSO leerlingen en het onderwijzend personeel van de gehele school  gaan ook door in de zomervakantie, dit op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de kans op een uitbraak zo klein mogelijk te houden, vragen wij u tijdens en na de zomer nog even door te gaan met de inzet van zelftesten voor uw zoon en/of dochter. We geven uw zoon/dochter in de laatste week voor de zomervakantie 4 testen mee.

We vragen u de testen op de volgende wijze in te zetten:

-     Voor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of buitenland) en twee tot drie dagen later (twee tests per persoon).

-    Voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie: 3 dagen en 1 dag voor de eerste schooldag (twee tests per persoon). Dit houdt in dat u vrijdag 20 augustus 2021 en maandag 23 augustus 2021 uw zoon/dochter test. Het testen is op vrijwillige basis.

Uw zoon en/of dochter ontvangt in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar opnieuw nieuwe tests. Zoals het nu bij ons bekend is zal dat voor de eerste schoolweken nodig blijven.

We hopen vanzelfsprekend dat ook deze zelftestmaatregel snel komt te vervallen.  Zodra het veilig genoeg is zal hier vanuit de overheid nieuwe berichtgeving over volgen.

Zomervakantie

Nog een paar weken en de zomervakantie gaat van start.

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.

We hebben zomervakantie tot en met vrijdag 20 augustus 2021.

Maandag 23 augustus start het team met een studiedag, de leerlingen zijn die dag.

Dinsdag 24 augustus zijn de leerlingen weer van harte welkom voor een nieuw schooljaar!

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie!                            

Schooljaar 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 is bijna ten einde, het was het tweede schooljaar op rij dat we te maken hadden met een schoolsluiting en een vervolg hebben moeten geven aan het thuisonderwijs als gevolg van de Corona pandemie.

Mondkapjes dragen, 1,5 meter afstand houden, handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen behoorden tot de dagelijkse rituelen. Tevens hadden we te maken positieve besmettingen. Een aantal teamleden  en leerlingen liepen het virus op gedurende dit schooljaar.

In de vierde week, vlak voor de zomervakantie moest het VSO opnieuw vanwege een besmetting kort dicht om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Kortom ook dit schooljaar was een schooljaar om nooit te vergeten!

Gelukkig konden we wel op een ludieke wijze afscheid nemen van onze VSO leerlingen die gedurende en aan het eind van het schooljaar de school konden verlaten omdat ze konden uitstromen naar werk.

De schoolverlaters zijn al even genoemd, echter nog niet met naam en toenaam. Vanzelfsprekend gaan we ze in het zonnetje zetten!

Robert Alting, Patrick Bergmann, Lianne Bijl, Nick van Bruggen, Anthony Hemmes, Daniel Jansen, Edson Keuter, Kevin Kluitenberg, Renzo van Langelaar, Willeke Pranger, Rick Schuurs, Henk ter Steege, Lisanne Tijssens, Steffan Venema,  Lisanne Vos en Romy Ysebrands  konden hun schoolloopbaan gaan beëindigen.  Van harte gefeliciteerd met jullie baan! We wensen jullie ontzettend veel plezier en geluk en hopen dat jullie een onwijs leuke tijd  tegemoet gaan op de nieuwe werkplek en ontzettend veel plezier zullen beleven met jullie collega’s. Het ga jullie goed!!

Vooruitblik groepen schooljaar 2021-2022

In de aanloop naar de zomervakantie zijn er nog een paar berichtgevingen.

Het leerlingenaantal is in vergelijking met vorig schooljaar wederom gestegen. Met 143 leerlingen gaan we het komende schooljaar in. De ‘oude eindschooltijden’ worden in het nieuwe schooljaar weer gehanteerd. Dit betekent dat de leerlingen op de middagen weer tot 15.00 uur in school zijn, behalve op de woensdagmiddag. De leerlingen zijn op woensdag om 12.15 uur vrij.

Een aantal teamleden zal van start gaan in een andere groep, u kunt de bijlage van de schoolgids 2021-2022 raadplegen om te zien bij wie uw zoon/dochter volgend schooljaar in de groep zal komen. Dit zal niet anders zijn dan dat u te horen heeft gekregen tijdens het OPP gesprek dat u donderdag 17 juni jongstleden heeft gehad met de huidige leerkracht(en) van uw zoon/dochter.

Juf Denise zal niet terugkeren na de zomervakantie, zij heeft een fulltime baan aanvaardt in het praktijkonderwijs te Emmen. Voor Denise een prachtige ontwikkeling waarmee we haar nogmaals feliciteren. Juf Gerda van der Heide verwelkomen we als nieuwe collega. Juf Gerda heeft meer dan twintig jaar onderwijservaring  in het regulier basisonderwijs en vond de tijd rijp om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Juf Gerda zal op donderdag en vrijdag gaan lesgeven in SO Oranje. We hopen dat juf Gerda een ongelofelijk plezierige tijd tegemoet zal gaan bij ons in school, Welkom Gerda!

Meester Leon start na de zomervakantie met de opleiding leerkrachtondersteuner. Leon is binnen de Meidoornschool een leerwerkplek aangeboden. Welkom Leon en succes met je opleiding!

Schoolgids en bijlage 2021-2022

De schoolgids en de bijlage van de schoolgids 2021-2022,  zal voor de zomervakantie naar u worden gemaild en tevens op de website worden geplaatst. Heeft u niets ontvangen? Neem dan even contact op met onze administratrice Anneke Potze om de juistheid van uw e-mailadres te checken.

In de bijlage staan onder andere de vakanties, feest-, studie-, en vrije dagen vermeld, maar ook wanneer er zwem- of gymkleding meegegeven moet worden in verband met de te volgen gym- en zwemlessen.

Koekactie

De verkoop van de koeken heeft een netto opbrengst van € 658,47 opgeleverd. Dit bedrag is overgemaakt naar ‘Fruitvriendjes’ zodat we als school gratis  fruit kunnen blijven geven aan onze leerlingen. Elk kind heeft volgens ‘de Fruitvriendjes’ recht op structureel toegang tot gezonde voeding op school. De missie is dan ook om gezonde voeding op scholen in Nederland voor kinderen bereikbaar te maken. Meer informatie over het gratis schoolfruit kunt u vinden op www.fruitvriendjes.nl.

Onderstaande reactie mochten we ontvangen:

Beste Actiecommissie Meidoornschool,

Bedankt voor je donatie aan Schoolfruit via de website www.fruitvriendjes.nl.

Donatiebedrag:

€ 658,47

Datum:

28 juni 2021 13:19

Gedoneerd aan:

Meidoornschool

Bijbelvertelrooster

30 augustus:  De Schepping

 

 

 

 

 

Recent nieuws

9
jul

Aller-, aller laatste nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

De allerlaatse nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 staat online.

Lees meer »

9
jul

Nieuwsbrief juli augustus 2021

De nieuwsbrief van juli/augustus 2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws