ZMLK De Meidoornschool

Nieuwsbrief september 2021

Nieuw Schooljaar

Maandag 23 augustus begon het team met veel enthousiasme aan het nieuwe schooljaar.

Het was fijn en zeer zinvol om na de vakantie, met minder beperkende coronamaatregelen,  weer in gezamenlijkheid op te kunnen starten met een studiedag.

Op de tweede schooldag hebben we twaalf nieuwe leerlingen welkom mogen heten. We hopen vanzelfsprekend dat jullie een fantastische schooltijd op de Meidoornschool zullen gaan beleven. Daarnaast hopen we dat dit voor alle leerlingen geldt. We gaan natuurlijk met elkaar ons best doen om er een fantastisch schooljaar van te maken en we hopen dat COVID-19 zich wat gedeisd zal houden.

Voor wat betreft de coronamaatregelen die gelden voor het VSO en niet gevaccineerde leerlingen verwijzen we naar de e-mail die u heeft ontvangen in de laatste vakantieweek van onze directeur Trea Niezen. We hopen op uw begrip en medewerking.

Website

Binnenkort zal de website worden vernieuwd. De website wordt als het ware opgefrist en opgevrolijkt. De reden hiervan is dat alle scholen van Scholengroep Perspectief dezelfde, herkenbare huisstijl neerzetten. Zodra de oplevering een feit is zullen we u dat vanzelfsprekend laten weten.

Bent u de maandelijkse nieuwsbrief kwijt of heeft u deze niet per e-mail ontvangen? Neem in dat geval contact op met de administratie van de school. Daarnaast attenderen we u op de website van de school. Hier vindt u het meest actuele nieuws maar binnenkort ook de informatie vanuit de groepen. Het adres is: www.sovsodemeidoornschool.nl.

Parro app

Op school gebruiken we de Parro app. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen

downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com.
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsApp groepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. De nieuwsbrief (maandelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is er ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen.
 

Gespreksplanner

Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Er kan één gesprek per kind gepland worden (lees in de schoolgids het stukje over gescheiden ouders en dubbele gesprekken). Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In de nieuwsbrief ziet u ruim van tevoren welke dagen er voor de gesprekken zijn vastgesteld.

Een paar tips voor het gebruik van Parro

Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje. We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega's of ouders. Hun telefoon staat dan in principe uit of stand-by. Bij bijzonderheden die de leerkracht snel moet weten is het raadzaam direct contact op te nemen met school.

Verschillende opties

De leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep. De leerkracht kan er dan voor kiezen om de mogelijkheid op antwoorden bij dat bericht uit te zetten. Dan wordt het een 'no reply'. Dat is handig om te voorkomen dat ouders antwoorden met "oké", of "schattige foto", of iets dergelijks. Het kost de leerkracht dan veel tijd om al die antwoorden te lezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar de leerkracht kan er ook voor kiezen om wél te laten antwoorden op een bericht, als dat van belang is. Wilt u dan zo kort en zakelijk mogelijk antwoorden. Onderling communiceren met de ouders van de groep, kan niet via Parro. Dat is een bewuste keuze, omdat veel ouders dit ongewenst vinden en omdat Parro dan zoveel meldingen gaat geven, dat je daardoor belangrijke mededelingen zou kunnen gaan missen.

Starten met Parro

Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com

Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw e-mailadres. Via 'profiel' kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u, indien u gebruik maakt van de Parro app, dit als een prettig communicatiemiddel ervaart.

Soep en Catering

Door VSO leerlingen wordt er voor alle leerlingen en teamleden van de school verse soep gemaakt op vrijdag. De soep kan gekocht worden voor slechts € 0,50.

De cateringdag is donderdags. We hanteren voor de overheerlijke, gezonde snacks  een prijs van € 1,00. De snack kan gekocht worden door de VSO leerlingen.

Voor een lekkere en gezonde snack is dat nergens anders zó goedkoop én lekker!

Personeelszaken

Nogmaals willen we een hartelijk welkom heten aan onze ‘nieuwe’ collega juf Gerda.

Juf Gerda werkt op donderdag en vrijdag in SO Oranje. Heel veel succes en plezier gewenst!

Wat betreft vervanging streven wij, daar waar mogelijk, naar duidelijkheid vooraf.

Vervanging bij ziekte is vooraf niet te plannen. Zodra een leerkracht zich ziek meldt wordt een vervanger gezocht. De school beschikt over een eigen invallerslijst.

Het kan voorkomen dat de vervanging niet geregeld kan worden  omdat er geen vervanging beschikbaar is. We zijn dan genoodzaakt de leerlingen van de desbetreffende groep vrij te geven.

De Vreedzame School: BLOK 1 ‘We horen bij elkaar’.

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort.

Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een ‘opsteker’ is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

‘Nieuwjaarsreceptie’

Dinsdag 14 september 2021 vervalt de  ‘nieuwjaarsreceptie’ voor u als ouders en verzorgers. Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen (maximaal 75 personen) zien we ons hiertoe genoodzaakt. We hopen ten tijde van de volgende persconferentie te horen dat deze maatregel vervalt of zal worden verruimd.  We hopen u daarom wel te kunnen treffen op dinsdag 26 oktober 2021. Noteert u deze datum alvast in uw (digitale) agenda?

De ouderontmoeting vorig schooljaar hebben we digitaal georganiseerd, omdat een fysieke ontmoeting onze voorkeur heeft verplaatsen we liever dan elkaar wederom digitaal te ontmoeten.

Luizencontroles

De controle op hoofdluis gaat (nog) niet van start. De luizenmoeders die staan te trappelen om de haren goed te controleren moeten nog even geduld hebben tot het moment dat de 1,5 mtr. afstand-regel vervalt.

Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Hallo Allemaal,

Hier even een bericht vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid. 

Er zijn ouders die hier al meer over hebben gehoord maar er zijn ook ouders die hier onbekend mee zijn.

De werkgroep zet zich in om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.

Samen willen we u laten weten wat uw kind op school zoal doet. We regelen zaken zoals een nieuwjaarsreceptie, organiseren koffieochtenden, kortom van alles om ouders bij de school te betrekken, dit doen we voor onze kinderen.

Ook dit jaar wordt er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, het hoe en wat en wanneer krijgt u nog te  horen.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Ouderbetrokkenheid

Folga Zomer

Schoolreisjes/Schoolkamp

De bestemmingen en data van de schoolreisjes en het schoolkamp zijn inmiddels bekend!

Voor de leerlingen en het team een heerlijk vooruitzicht!

De leerkracht van uw zoon/dochter zal u middels PARRO hier verder over informeren.

Indien u nog niet betaald heeft voor het schoolreisje/schoolkamp is het verzoek dit zo spoedig te doen. U kunt de betaling overmaken op het bankrekeningnummer NL 35 RABO 0152828648 t.n.v. de Meidoornschool te Stadskanaal.

Bijbel vertelrooster:

Maandag 06 september:  Adam en Eva

Maandag 13 september: God maakt alles nieuw

Maandag 20 september: De boot van Noach

Maandag 27 september: Het water komt

 

 

Recent nieuws

30
aug

Nieuwsbrief september 2021

De nieuwsbrief van september 2021 staat online.

Lees meer »

9
jul

Aller-, aller laatste nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

De allerlaatse nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws