ZMLK De Meidoornschool

Schoolinformatie

Hieronder vindt u informatie over onze school. We laten u de visie en missie zien en vertellen over de doelgroep ´zeer moeilijk lerenden´. 

Visie en missie

Wij stellen ons ten doel kinderen en jonge mensen met een verstandelijke beperking middels een samenhangend onderwijsaanbod zo toe te rusten met kennis en vaardigheden, dat zij adequaat worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk volwassen bestaan. Met adequaat bedoelen we een zo optimaal mogelijke ontplooiing van de leerlingen, rekening houdend met hun (on)mogelijkheden en hun ontwikkelingsperspectief. Met een zo zelfstandig mogelijk bestaan streven we naar een bestaan waarbij de leerling:

  • deel van een woon/leefgemeenschap is
  • werkt in een vorm van dagbesteding of in het arbeidsproces
  • consument is
  • burger met rechten en plichten is
  • reiziger c.q. verkeersdeelnemer is
  • trots op zichzelf is
  • zijn eigen behoeften, gevoelens en ideeën goed onder woorden kan brengen

Het draait om de kernwoorden: wonen, werken, recreëren en zelfredzaamheid. Het grootste gedeelte van ons onderwijs is gericht op het aanleren van sociale redzaamheid.

Doelgroep Zeer Moeilijk Lerenden

“Ieder mens is uniek!” Dat geldt zeker voor onze leerlingen. Geen enkele leerling binnen onze school is gelijk aan een andere. Als we toch de jonge mensen, die onze school bezoeken, als groep willen aanduiden, dan praten we over mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij hebben gemeen dat ze een achterstand hebben in hun totale ontwikkeling.

De oorzaken hiervan zijn soms bekend (problemen vóór, tijdens of na de zwangerschap, erfelijkheidsfactoren) en soms ook (nog) onbekend. Bij sommige kinderen is direct na de geboorte bekend dat er iets aan de hand is. Bij anderen wordt pas gaandeweg duidelijk dat de ontwikkeling traag of anders verloopt. Duidelijk is wel dat voor alle leerlingen een speciaal onderwijsprogramma voorwaarde is, voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Als ouders hun kind willen aanmelden voor onze school maken we een afspraak voor een bezoek. Tijdens dit bezoek laten wij de school zien en worden ouders geïnformeerd over onderwijs inhoudelijke zaken. Vervolgens wordt de officiële aanmeldingsprocedure opgestart.

 

Recent nieuws

30
aug

Nieuwsbrief september 2021

De nieuwsbrief van september 2021 staat online.

Lees meer »

9
jul

Aller-, aller laatste nieuwsbrief schooljaar 2020-2021

De allerlaatse nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws