ZMLK De Meidoornschool

Ziekte & Contact

Een goed contact met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Wij vinden het dan ook prettig als u zaken die voor uw zoon/dochter van belang zijn doorgeeft aan de leerkracht. Als u belt om iets door te geven of om uw kind ziek te melden, wilt u dan de volgende beltijden aanhouden?

  • 08.00 – 08.30 uur
  • 15.15 – 15.45 uur

Leerplicht en verzuim

Vanaf 5 jaar is de leerling leerplichtig en dient dan ook altijd aanwezig te zijn. Een uitzondering hierop wordt uiteraard gemaakt bij ziekte en bij “gewichtige redenen”, zoals ernstige ziekte in de familie, een begrafenis van naaste familieleden, huwelijk van een familielid, jubilea van ouders of grootouders. In die gevallen zal door de directie verlof worden verleend. Dit verlof dient vooraf door de ouders te worden aangevraagd middels een schriftelijke aanvraag die bij de directie opgevraagd kan worden.

Uitzonderlijk verlof

Voor uitzonderlijke omstandigheden meer dan 10 dagen per schooljaar dient één maand van tevoren een verzoek bij de directie en de leerplicht- ambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

Een verzoek om verlof in verband met gewichtige omstandigheden ( bijvoorbeeld ernstige ziekte in de familie, een begrafenis van naaste familieleden, huwelijk van een familielid, jubilea van ouders of grootouders) voor 10 schooldagen (of minder) per schooljaar dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de directie te worden ingediend.

Extra verlof

Voor het toekennen van extra verlof hanteren wij de leerplichtwet. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal twee maanden van tevoren bij de directie te worden ingediend. Het verlof wordt slechts verleend indien het in verband met de werksituatie van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; een werk- geversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

Wanneer ouders/verzorgers hun kind (even) zonder toestemming van school houden is de directie verplicht mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar.

Leerplicht

Alhoewel 5-jarige kinderen leerplichtig zijn, mogen zij één dag per week verzuimen. Dit moet wel eerst gemeld worden. Op verzoek van de ouders/ verzorgers kan de directie toestaan dat een 5-jarige tot 10 uur per week de school verzuimt.

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws