ZMLK De Meidoornschool

De organisatie van de school

Directeur: Mevr. Trea Niezen

Adjunct-directeur: Mevr. Gisela Nap

Administratie: Mevr. Anneke Potze

De school telt 1 augustus 2020 ongeveer 135 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Op de Meidoornschool werken groepsleerkrachten, al of niet in deeltijd. Het onderwijs wordt ondersteund door leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een zwemonderwijzer, een psycholoog, een logopedist, een kinder-fysiotherapeut, een psychomotorisch spel-therapeute, een schoolarts, een administratieve kracht en een conciërge.

Overlegstructuur

  • Schoolbeleid - voltallige teamvergadering en / of de medezeggenschapsraad.
  • Organisatie en uitvoering -  voltallige team- vergadering
  • Activiteiten en hand- en spandiensten - ouderraad  

Indeling klassen

De groepen in de school zijn samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau en even- tuele specifieke problematiek. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In kleine groepen, die regelmatig worden opgesplitst in niveau-groepen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden.

 

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws