ZMLK De Meidoornschool

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag MR Meidoornschool 2019-2020

 

Samenstelling van de MR dit schooljaar:

Bruun Jongbloed     oudergeleding, voorzitter

Joke Wams               personeelsgeleding, secr.

Immy Kerbof             personeelsgeleding

Ineke Veldhuis          personeelsgeleding

Marco Scholte         oudergeleding

Karin Lucassen         oudergeleding

 

De MR heeft dit jaar 9 keer vergaderd. Nieuw lid van de personeelsgeledinggeleding is Immy Kerbof.

 

Naast de leden van de MR is Trea Niezen als lid van de directie regelmatig aanwezig geweest om ons informatie te geven over zaken die spelen binnen de school , zoals :

-       De formatie

-       Vakantierooster

-       Cupella , een systeem voor taakbeleid en bekwaamheid

-       De jaarplanning

-       Ambitie en kwaliteitskaarten

-       En dit schooljaar natuurlijk de Corona-maatregelen.

 

Verder zijn er naast bovenstaande punten vaste onderdelen die aan de orde komen, zoals het protocol medicijnen, de schoolgids en het ondersteuningsprofiel . Waar het kan wordt meegedacht en meegelezen, feedback gegeven en waar het officieel nodig is vanuit de WMS , wordt de MR om advies of instemming gevraagd .

 

Het opnieuw schrijven van het Schoolplan 2019-2023 is inmiddels zoveel mogelijk vervangen door ambitiekaarten  , waarop alle zaken die er in de Meidoornschool gebeuren (moeten) worden beschreven. Deze ambitiekaarten worden uitgewerkt in kwaliteitskaarten waar op één kaart een activiteit /protocol beknopt beschreven wordt. Vorig seizoen is dit al opgestart , de MR werd nu voorgelicht over het vervolg.

 

Ook werden we verder geïnformeerd over de Professionele Leergemeenschap                       ( PLG ) , die ons vorig seizoen werd uitgelegd en nu in werking is binnen de Meidoornschool. In de PLG werken alle medewerkers in kleinere Leerteams nauw samen . Ook werken de Leerteams aan hun ontwikkeling en bijscholing. Hierdoor wordt er zoveel mogelijk direct op de werkvloer geregeld.

 

Als u gedurende het schooljaar benieuwd bent wat de MR allemaal bezig houdt, kunt u ons vinden op de website van de school. Verder kunt u contact met ons opnemen via de mail.

Ons emailadres is: mr.meidoornschool@sgperspectief.nl

 

Wij hopen dat u weer voldoende op de hoogte bent .

Namens de MR,

Joke Wams , secr.

 

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws