ZMLK De Meidoornschool

VSO 3 2019-2020

VSO 3

VSO 3 bestaat dit jaar uit veertien leerlingen van 14 t/m 16 jaar oud. Op dit moment bestaat de groep uit 5 meiden en 9 jongens.

Meester Bart (woensdag) en meester Wouter (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) zijn de leerkrachten van VSO 3.  De leerkrachten worden ondersteund door juf Klazien. Zij is aanwezig tijdens de inloop, de pauzes en de afsluiting van de dag.

In de eigen klas krijgen de leerlingen de volgende vakken:

·         Verkeer;

·         Vreedzame School;

·         Tekenen;

·         Begrijpend Lezen;

·         Bewegen;

·         Geschiedenis en

·         Engels.

Groepsdoorbrekend worden ook vakken gevolgd, de leerlingen gaan dan naar de klas waar hun niveau aangeboden wordt. Deze vakken zijn:

·         Spelling;

·         Taal;

·         Rekenen;

·         Technisch lezen.

De leerlingen lopen intern stage. Een aantal voorbeelden van die stages is:

·         Tuinonderhoud;

·         Fietstechniek;

·         Houtbewerking;

·         Koken;

·         ICT;

·         Catering;

·         Huishoudkunde;

·         Arbeidstraining.

Naast de interne stages zijn er ook leerlingen die LOL-stages hebben, oftewel Leren Op Locatie stages. Een kleine groep leerlingen gaat dan met een begeleider buiten de school taken vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld diverse werkzaamheden bij Jumper, tuinonderhoud bij het Pagecentrum in Stadskanaal, verschillende werkzaamheden bij Treant Zorggroep locatie Refaja en onderhoudswerkzaamheden bij het Mozaïek. Tevens verzorgen de leerlingen de dienstengroep binnen de school.  Dit is ter voorbereiding op de externe stages die de leerlingen gaan lopen in VSO 4 en 5. Leerlingen werken tijdens de interne- LOL stage aan vakspeciefieke doelen en een competentielijst.

We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werk dat ze na hun schoolloopbaan zullen verrichten. Daarom besteden we veel aandacht aan het vergroten van hun zelfstandigheid, taakgerichtheid en sociale vaardigheden. Ook oefenen we hun praktische vaardigheden tijdens de diverse praktijklessen. Het doel van deze lessen is dat de leerlingen in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen werken, wonen en recreëren.

Recent nieuws

19
jun

Nieuwsbrief juli augustus 2020

De nieuwsbrief juli augustus 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws