ZMLK De Meidoornschool

VSO 5 2019-2020

VSO 5

 

VSO 5 is de oudste groep van de Meidoornschool. Met 12 leerlingen met een leeftijd van 16 t/m 18 jaar. De meeste leerlingen van deze klas lopen op maandag en dinsdag stage. Op dit moment bestaat de groep uit 4 meiden en 8 jongens.

 

Juf Paulien (woensdag) en meester Vincent (donderdag en vrijdag) zijn de leerkrachten van VSO 5 en daarnaast begeleiden zij samen met juf Sabine de stages van de leerlingen.

 

De leerlingen van VSO 5 zijn ingedeeld in profielen. Het profiel van de leerling bereidt hem of haar voor op zijn of haar toekomstige werk. De leerling volgt op school vakken die binnen het profiel passen. Ook hun stage past binnen het profiel.

  

Omdat de leerlingen in profielen zijn ingedeeld, volgen ze niet allemaal dezelfde lessen. Enkele voorbeelden zijn de lessen tuinonderhoud, fietstechniek, houtbewerking, koken, ICT, catering, huishoudkunde en arbeidstraining.

Tevens zijn er branche gerichte lessen die de leerlingen kunnen volgen om te komen tot een niveau 1 en/of 2 certificaat.

 

Ook zijn er een aantal vakken die alle leerlingen van VSO 5 volgen. Zo krijgen alle leerlingen taal, niveau lezen, oriëntatie op tijd en ruimte, rekenen, sociale redzaamheid en voorbereiding op dagbesteding en arbeid. En wordt er gewerkt aan een E-portfolio. Dit portfolio is speciaal ontwikkeld voor onze doelgroep en bestaat uit een “in the Cloud” versie. Het E-portfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma's een lerende/werkende beschikt. Het gebruik van het E-portfolio biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video's etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan.

 

Naast de eigen stages van de leerlingen, hebben we op school ook groep stages. Een kleine groep leerlingen gaat dan met een begeleider buiten de school taken vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld diverse werkzaamheden bij Jumper, tuinonderhoud bij het Pagecentrum in Stadskanaal, verschillende werkzaamheden bij Treant Zorggroep locatie Refaja en onderhoudswerkzaamheden bij het Mozaïek. Tevens verzorgen de leerlingen de dienstengroep binnen de school. Daarnaast verzorgen een aantal leerlingen samen met leerlingen van VSO 4 de catering op vrijdag binnen de school en wordt er voor een VSO groep gekookt.

 

We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werk dat ze na hun schoolloopbaan zullen verrichten. Daarom besteden we veel aandacht aan het vergroten van hun zelfstandigheid, taakgerichtheid en sociale vaardigheden. Ook oefenen we hun praktische vaardigheden tijdens de diverse praktijklessen. Het doel van deze lessen is dat de leerlingen in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen werken, wonen en recreëren.

Recent nieuws

19
jun

Nieuwsbrief juli augustus 2020

De nieuwsbrief juli augustus 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws