Klachtenregeling

Het zou voor kunnen komen dat u klachten heeft over het onderwijs op onze school. Wanneer die klacht gericht is op het functioneren van een leerkracht, dan neemt u rechtstreeks contact op met deze leerkracht. Mocht u samen geen redelijke oplossing voor het probleem kunnen vinden, dan kunt u met uw klacht terecht bij de directie van de school. Wanneer uw klachten verdergaan dan het werk in een bepaalde groep, maar de totale school betreffen, kunt u contact opnemen met de directie. 

Mochten er geen oplossingen zijn en blijft u de klacht houden, dan kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag van de school. Uitgangspunt is steeds, dat u probeert de klacht neer te leggen bij degene die er direct mee te maken heeft. Wanneer u ervoor kiest om direct naar een hogere instantie te gaan, dan zal deze u vragen om eerst met de direct betrokkene(n) te gaan praten om een oplossing te vinden. De school heeft een contactpersoon die u kan voorlichten over de werkwijze bij een klacht. De contactpersoon kan u alleen informeren over de handelwijze bij een klacht. Hij/zij behandelt geen klachten.

Vertrouwenspersoon

Daarnaast heeft de school een vertrouwenspersoon. Hij/zij volgt de procedure zoals die is omschreven in de regeling, nadat er een klacht is ingediend. Voor de contact- en de vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met onze school.