Logopedie

Logopedie op ZML-scholen is zeer speciaal

Leerlingen op ZML-scholen hebben vaker problemen met het begrijpen van anderen en het zelf begrepen worden. Dit leidt tot problemen in de communicatie. Om deze leerlingen en hun omgeving te ondersteunen doet een logopedist eerst onderzoek naar de aard en de oorzaak van de problemen. Overleg met teamleden en andere betrokkenen is nodig om een goed plan van aanpak te kunnen maken voor de begeleiding van elk kind en (eventueel) zijn omgeving.

De logopedist kan begeleiding geven bij o.a. de volgende problemen:

 • problemen met de uitspraak van klanken en woorden
 • taalproblemen, bijv. beperkte woordenschat en slechte zinsbouw
 • communicatieproblemen
 • problemen om kleine verschillen te horen in klanken en woorden
 • afwijkend mondgedrag (denk o.a. aan: eet/drinkproblemen, duimen of vingerzuigen, slappe mondspieren, mondademhaling, kwijlen).
 • gehoorproblemen
 • stemproblemen

Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben vaak problemen met één of meer van de bovengenoemde punten. Dit vraagt om een specifieke aanpak; enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Specifiek ontwikkelde methoden voor het ZML-onderwijs worden toegepast in de logopedische begeleiding, zoals: klankgebaren voor een betere articulatie en picto-lezen voor een betere zinsbouw.
 • We werken in kleine stapjes naar ons doel. Vaak is langdurig begeleiden en ondersteunen nodig.
 • Doelgericht wordt er speels en gevarieerd gewerkt.
 • Doordat de logopedist deel uitmaakt van een team is zij bekend met eventuele bijkomende problemen/stoornissen. Bij onderzoek en begeleiding wordt hiermee rekening gehouden.

Op de Meidoornschool worden in de onderbouw alle nieuwe leerlingen door de logopedist gezien voor een zogenaamde screening (= kort logopedisch onderzoek) met eventueel aanvullend onderzoek. Op grond van deze screening, informatie uit het dossier en gesprekken met de leerkracht en de ouder(s) wordt beoordeeld of het kind in aanmerking komt voor individuele logopedische begeleiding.

In de bovenbouw worden nieuwe leerlingen alleen gescreend indien informatie uit het dossier hiertoe aanleiding geeft of indien hierom gevraagd wordt door de leerkracht of de ouder(s).

Logopedische behandeling op verzoek van de orthodontist valt op de Meidoornschool niet onder de behandeltaken van de schoollogopedist. De schoollogopedist kan u eventueel wel helpen met een doorverwijzing.

Overigens kunnen alle ouders bij de logopedist terecht voor (logopedische) vragen over hun kind.

De logopedist op de Meidoornschool is Ninon Hovinga. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig.