Rood 2021-2022

SO ROOD

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij naar school. Iedere woensdag zijn de leerlingen vrij. We werken volgens de methode: Schatkist. Aan de hand van diverse thema’s worden verschillende lessenseries aangeboden op 3 niveaus. Zo kunnen we de lesstof aanbieden, passend bij het niveau van elke leerling. Met behulp van de poppen Pompom en Loeloe, Zoem de bij en andere “familieleden” komen allerlei vakgebieden aan bod zoals: rekenen, taal, schrijven, muziek en bewegen. 

Naast Schatkist geven we 2 keer in de week een les uit ‘De Vreedzame School’. Hieruit werken we aan doelen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. We behandelen onder meer: de schoolregels, hoe gaan we met elkaar om? Hoe kan ik de ander helpen? En wij horen bij elkaar. 

Iedere maandag luisteren de leerlingen naar een verhaal uit de bijbel, we zingen liedjes passend bij het verhaal en we werken aan een weekopdracht die te maken heeft met het verhaal. Op dinsdag hebben de leerlingen gymnastiek, op vrijdag is er zwemles. Ook krijgen de leerlingen een periode judo aangeboden. 

Tussen de lessen door proberen we veel te bewegen. Bij droog weer spelen we wat vaker buiten en als het buiten te nat is hebben we bewegingsmomenten in de klas (bijv. Energizers, dansen, verhaal uitbeelden). 

We hebben een samenwerking met het kinderdagcentrum de Dol-fijn. Momenteel doen 4 leerlingen mee aan de activiteiten in onze groep. Ze worden daarbij ondersteund door een begeleider van de Dol-fijn.   

Hieronder staan de dagen met de namen van de vaste leerkrachten, onderwijsassistenten en begeleidsters van KDC Dol-fijn. 

Zo ziet u wie welke dag voor de groep staat. 

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
ElsinaElsinaxxxxxxxxxxxxxxKarinKarin
RenateRenatexxxxxxxxxxxxxxHillieHillie
DebbieJakobienxxxxxxxxxxxxxxDebbieDebbie