Interne begeleiding

Op de Meidoornschool wordt de interne begeleiding uitgevoerd door Amanda Schoenmaker en Jasper Withoff. Zij organiseren, coördineren en bewaken de uitvoering van de leerlingenzorg binnen de school en richten zich op onderwijskundige vernieuwingen en professionele ontwikkeling van de leerkrachten.

Dit betekent dat zij in de praktijk veel overleg voeren met directie, en de overige teamleden die binnen de leerlingenzorg participeren. Daarnaast onderhouden alle participanten de contacten met externe betrokkenen, organisaties en overige netwerken.

De interne begeleiding begeleidt de leerkrachten bij het lesgeven en geeft ondersteuning bij actuele ontwikkelingen.

De interne begeleiding zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod in een doorgaande lijn in de school wordt aangeboden en dat de leerlingen goed worden gevolgd in hun ontwikkeling.