VSO 2 2023-2024

Dit schooljaar zitten er 13 leerlingen in VSO 2, 10 jongens en 3 meisjes. De groep heeft 2 vaste leerkrachten en 2 vaste assistenten.

Maandag: Mariëlle en Regina

Dinsdag: Mariëlle en Regina

Woensdag: Mariëlle en Ellen

Donderdag: Mariëlle en Regina

Vrijdag: Bart en Regina

De assistenten zijn in ons lokaal bij de inloop, het eten, de pauzes en het naar huis gaan. Verder begeleiden ze de interne en externe stages. De leerkrachten zijn de hele dag in het lokaal en geven daar allerlei vakken. Wij vinden het belangrijk om te werken aan de zelfstandigheid van onze leerlingen om hen zo voor te bereiden op stages en het toekomstige werkveld. De leerlingen gaan gemiddeld 3 keer per week de groep uit om een interne stage te volgen. Enkele voorbeelden van deze stages zijn: dienstengroep, dagbesteding, arbeid, de (weggeef)winkel, houtbewerking, de tuin, fietstechniek en koken. Leerlingen die geen interne stage hebben volgen de lessen in de eigen groep  zoals: rekenen, taal, spelling, lezen, wereld oriëntatie, Engels, Nieuwsbegrip, godsdienst, vreedzame school en verkeer. ’s Middags worden veel creatieve vakken gegeven. Voor gymnastiek gaan de leerlingen op maandag naar sporthal de Spont. Lezen en taal geven we groepsdoorbrekend, zodat de leerlingen op hun eigen niveau les krijgen. Op dinsdag hebben wij tostidag. De leerlingen mogen dan een broodje naar wens meenemen en kunnen deze bereiden in het tosti-ijzer. Op donderdag is er altijd soep die voor 0,50 euro gekocht kan worden. Deze catering is ook een interne stage. Iedere vrijdag maakt de cateringgroep een snack. Deze kost 1 euro. De 1vrijdag van elke maand is de snack gratis. Vrijdagmiddag gaan alle leerlingen naar een leuke activiteit zoals mountainbiken, gymnastiek, knutselen, bakken, gezelschapsspelletjes, tekenen, voetballen en schilderen. Dit is een leuke afsluiting van de schoolweek.