Code rood

In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die vallen onder Scholengroep Perspectief niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag. Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk voor alle leerlingen. Daarom mag zij alleen die leerlingen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze door hun ouders of door andere volwassenen met toestemming van de ouders kunnen worden opgevangen. Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is.

Het College van Bestuur heeft als eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld om de veiligheid van onze leerlingen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen. De scholen hebben de plicht om de ouders van dit beleid op de hoogte te stellen via de eigen website of de schoolgids.