VSO 1 2023-2024

In VSO 1 zitten dit jaar 14 leerlingen van 13 en 14 jaar. De groep heeft 2 vaste leerkrachten en 2 vaste assistenten.  

Maandag: Immy en Leon 

Dinsdag: Sabine en Leon 

Woensdag: Sabine en Rehab 

Donderdag:  Immy en Rehab 

Vrijdag:  Immy en Rehab 

De assistenten zijn in ons lokaal bij de inloop, het eten, de pauzes en het naar huis gaan. Verder begeleiden ze de interne en LOL (leren op locatie) stages. De leerkrachten zijn de hele dag in het lokaal en geven daar allerlei vakken. 

De leerlingen gaan gemiddeld 3 keer per week de groep uit om een interne stage te volgen. Enkele voorbeelden van deze stages zijn: dienstengroep, dagbesteding, arbeid, houtbewerking, de tuin, fietstechniek en koken. 

Leerlingen die geen interne stage hebben, volgen de lessen in de eigen groep, zoals: lezen, taal, rekenen, Engels, geschiedenis, wereldoriëntatie en Nieuwsbegrip. ’s Middags worden veel creatieve vakken gegeven. Voor gymnastiek gaan de leerlingen op maandag naar sporthal de Spont.  

Lezen en taal geven we groepsdoorbrekend, zodat de leerlingen op hun eigen niveau les krijgen.  

Op donderdag is er altijd soep die voor 0,50 euro gekocht kan worden. Deze catering is ook een interne stage. 

Iedere vrijdag maakt de cateringgroep een snack. Deze kost 1 euro. De 1e vrijdag van elke maand is de snack gratis.  

Vrijdagmiddag gaan alle leerlingen naar een leuke activiteit, zoals mountainbiken, gymnastiek, knutselen, bakken, gezelschapsspelletjes, tekenen, voetballen en schilderen. 

Dit is een leuke afsluiting van de schoolweek.