VSO 1 2021-2022

VSO1 is een groep met 14 leerlingen.

De groep heeft 2 vaste leerkrachten en 3 vaste assistenten.

Maandag: Immy en Hillie

Dinsdag: Immy en Finy

Woensdag: Immy en Juroen

Donderdag: Gerda en Juroen

Vrijdag: Gerda en Juroen

De assistenten zijn in ons lokaal bij de inloop, het eten, de pauzes en het naar huis gaan. Verder begeleiden ze de interne en externe stages. De leerkrachten zijn de hele dag in het lokaal en geven daar allerlei vakken.

De leerlingen gaan gemiddeld 3 keer per week de groep uit om een stage te volgen. Enkele voorbeelden van deze stages zijn: dienstengroep, dagbesteding, arbeid, houtbewerking, de tuin, fietstechniek en koken.

Leerlingen die geen interne stage hebben, volgen de lessen in de eigen groep, zoals: lezen, taal, rekenen, Engels, geschiedenis, wereldoriëntatie en Nieuwsbegrip. ’s Middag worden veel creatieve vakken gegeven. Voor gymnastiek gaan de leerlingen op maandag naar sporthal de Spont.

Lezen en taal geven we groepsdoorbrekend, zodat de leerlingen op hun eigen niveau les krijgen.

Op donderdag is er altijd de snack die voor 1 euro gekocht kan worden. De 1e donderdag van elke maand is de snack gratis.

Iedere vrijdag maakt de cateringgroep een paar pannen verse soep. Die soep kan besteld worden voor 50 cent. Deze catering is ook een interne stage.

Vrijdagmiddag gaan alle leerlingen naar een leuke activiteit, zoals mountainbiken, gymnastiek, knutselen, bakken, vissen, enzovoort.

Dit is een leuke afsluiting van de schoolweek.