VSO 4 2023-2024

VSO 4 bestaat dit schooljaar uit 12 leerlingen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar.

De leerkrachten zijn dit jaar meester Jasper en juf Amanda. Ze worden ondersteund door meester Juroen.

In de klas wordt o.a. aandacht besteed aan de vakgebieden taal, rekenen, Engels, (Begrijpend) lezen, godsdienstige vormgeving en Wereld Oriëntatie.
We vinden het ook heel erg belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Wij bieden wekelijks lessen aan waarbij de leerlingen sociale competenties ontwikkelen. Wij maken hierbij gebruik van ‘Vreedzaam’, dat is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

We willen graag een Gezonde School zijn. Daarom verzorgt de school op een aantal dagen Schoolfruit en wordt er vanuit bepaalde projecten aandacht besteed aan een gezonde levensstijl.
Op vrijdagmiddag kan er een (veelal sportieve) activiteit worden gekozen zoals mountainbiken, survival, voetbal, wandelen of spelletjes, tekenen en koken.

Naast de lessen in de klas volgen de leerlingen in het VSO gaandeweg steeds meer interne stages (o.a. catering, dienstengroep, huishoudkunde, houtbewerking, arbeidstoeleiding, dagbesteding, fietstechniek) waarin eigen vaardigheden en competenties worden ontwikkeld. Ook buiten school zijn er L(eren) O(p) L(ocatie) stages onder begeleiding van een onderwijsondersteuner, bijvoorbeeld in de schooltuin, een camping, crossbaan of winkel.

De groepen VSO 4 en 5 staan in het teken van arbeidstoeleiding. De leerlingen in VSO 4 zullen een arbeidsinteresse test invullen. De stagecoördinatoren gaan met deze informatie hard aan het werk om een geschikte individuele stageplek te vinden. Een aantal leerlingen heeft al een stageplek gevonden en is daarom niet de gehele week op school.

We hopen er samen een geweldig en leerzaam jaar van te maken!