VSO 4 2022-2023

VSO 4 bestaat dit schooljaar uit 11 leerlingen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar.  

De leerkrachten zijn dit jaar juf Eline en meester Jasper. Ze worden ondersteund door meester Juroen. 

In de klas wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende vakgebieden: Taal, rekenen, Engels, (Begrijpend) lezen, godsdienstige vormgeving en Wereld Oriëntatie.  
We vinden het ook heel erg belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Wij bieden wekelijks lessen aan waarbij de leerlingen sociale competenties ontwikkelen. Wij hanteren de Vreedzame School, dat is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

We willen graag een Gezonde School zijn. Daarom verzorgt de school op een aantal dagen Schoolfruit en wordt en vanuit bepaalde projecten aandacht besteed aan een gezonde levensstijl. 
Op vrijdagmiddag kan er een (veelal sportieve) activiteit worden gekozen zoals mountainbiken, survival, voetbal, wandelen of spelletjes, tekenen en koken. 

Naast de lessen in de klas lopen de leerlingen in het VSO gaandeweg steeds meer interne stages (o.a. catering, dienstengroep, huishoudkunde, houtbewerking, arbeidstoeleiding, dagbesteding, fietstechniek) waarin eigen vaardigheden en competenties worden ontwikkeld. Ook buiten school zijn er L(eren) O(p) L(ocatie)stages onder begeleiding van een onderwijsondersteuner, bijvoorbeeld in de schooltuin, een camping, crossbaan of winkel. 

De leerlingen in VSO 4 zullen te zijner tijd een arbeidsinteresse test gaan uitvoeren. De stagecoördinatoren gaan met deze informatie hard aan het werk om een geschikte stageplek te vinden. Een aantal leerlingen heeft al een stageplek gevonden en is daarom niet de gehele week op school.  

We hopen er samen een geweldig en leerzaam jaar van te maken!