Speciaal onderwijs

Indeling groepen

De groepen in de school zijn samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau en even- tuele specifieke problematiek. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In kleine groepen, die regelmatig worden opgesplitst in niveau-groepen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden.

In alle groepen wordt de totale ontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd. Dit gebeurt zowel in klassikale situaties als in niveau- en/ of sub- groepen. Steeds wordt individueel bepaald wanneer welke vaardigheden worden aangeleerd.

Gericht op de praktijk

Het onderwijsaanbod is praktisch gericht. Bij elke leerling wordt individueel bepaald wanneer een start wordt gemaakt met het aanleren van de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen. De leerlingen zijn oa.beroepsgericht bezig om zo de toekomstkansen goed te benutten. Er is veel aan- dacht voor het aanleren van praktische vaardigheden en zelfverzorging. Naast methoden worden er verschillende andere leer- en hulpmiddelen gebruikt, zoals ontwikkelings- materialen en computer. Ook worden materialen zelf ontwikkeld, passend in het onderwijs- programma.