VSO P2 2023-2024

Deze klas bestaat dit schooljaar uit 10 leerlingen; 7 meisjes en 3 jongens. De leeftijd varieert tussen 10 en 13 jaar. P2 staat voor profiel 2. Dit betekent dat we verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen naar dagbesteding / beschermd werken.

Deze juffen en meester werken in onze klas:

MaandagJuf Ita en juf Anneke
DinsdagJuf Ita en juf Anneke
WoensdagJuf Ellen en juf Janet
DonderdagJuf Ellen en meester Ronnie
VrijdagJuf Ellen en juf Ineke

In de klas werkt iedereen op zijn of haar eigen niveau, naast rekenen en lezen is het ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijk aspect. We oefenen dit o.a. in vreedzaam. Ook wordt er veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid. We bevorderen de zelfstandigheid en het samenwerken.

                 WAT LEREN WIJ;

Het leerdoel wordt aan het begin van een nieuw blok geprensenteerd, dit doen wij samen. We bespreken samen met de leerlingen wat zij graag willen leren, sommige hebben hulp nodig om een doel te bedenken, anderen weten al snel iets te benoemen.

In school worden interne stages gelopen, zoals dienstengroep, koken, houtbewerking en dagbesteding. Ook worden de vakken godsdienstige vorming, Engels, wereldorientatie, verkeer, arbeidstraining, kunstzinnige vorming, natuur en techniek gegeven. Eén keer in de week wordt er ook gym en zwemles gegeven op school.

In de klas krijgen de leerlingen eens per week logopedie les van onze logopediste.

Het onderwijs wat we aanbieden is  zeer individueel gericht: iedere leerling wordt op zijn/haar niveau aangesproken en gestimuleerd. Iedere leerling zal dan ook een ander eindresultaat behalen en naar een andere vervolg- plek gaan. Leerlingen gaan na de schoolperiode werken in:

  • het vrije bedrijf (begeleid werken)
  • een  sociale werkvoorzieningschap
  • een centrum voor dagbesteding