VSO P2 2021-2022

In deze onderwijszorg groep wordt  les gegeven aan leerlingen  die een dusdanige behoefte hebben aan zorg in combinatie met onderwijs. Er zitten op dit moment 8 leerlingen in VSO P2. De leeftijden variëren van 14  t/m 19  jaar.

Deze juffen en meester werken in onze klas:

MaandagJuf Ita en juf Marja
DinsdagJuf Ita en juf Marja
WoensdagJuf Ellen en meester Ingmar
DonderdagJuf en Ellen en juf Anneke
VrijdagJuf en Ellen en juf Anneke

In VSO P2 hebben we net zoals in de meeste groepen  rekenen, Engels, huishoudkunde,  vreedzame school, koken, persoonlijke verzorging, zwemmen en gymmen. Zo kunnen wij een flexibel onderwijsprogramma  aanbieden, dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en het perspectief van de verschillende leerlingen in de groep. De lessen sluiten aan bij de interesses van de leerlingen en we richten ons op de talenten van de leerlingen. Wij zijn ons ervan bewust dat de leerlingen zich in kleine stappen ontwikkelen.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma binnen deze groep richt zich op de volgende aspecten: Zelfredzaamheid, sociale competentie en het stimuleren van basisvaardigheden. Praktische en schoolse vaardigheden worden zoveeel mogeklijk afgewisseld.Het is leren en ontwikkelen in brede zin, het onderwijs is niet alleen gericht op cognitie en schoolse vaardigheden: het perspectief van de leerling staat centraal.

Het pedagogische klimaat voor de leerlingen kenmerkt zich door, structuur, continuïteit en veiligheid. Sinds 3 jaar bereiden we de leerlingen extra voor op werken. Dit doen we d.m.v. interne stages aan te bieden en individuele externe stage. Stage is voor leerlingen die 16 jaar en ouder zijn. De stage vindt met name plaats binnen het dagactiviteitencentrum.