VSO P2 2022-2023

Deze klas bestaat dit schooljaar uit 8  leerlingen; 3 meisjes en 5 jongens. De leeftijd varieert tussen 10 en 19 jaar. P2 staat voor profiel 2. Dit betekent dat we verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen naar dagbesteding / beschermd werken.

Deze juffen en meester werken in onze klas:

MaandagJuf Ita en juf Anneke
DinsdagJuf Ita en juf Anneke
WoensdagJuf Ellen en juf Hillie
DonderdagJuf Ellen en meester Ronnie
VrijdagJuf Ellen en juf Rehab

Op school werkt iedereen op zijn of haar eigen niveau. Naast lezen en rekenen is het ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijk aspect. We oefenen dit o.a. in De Vreedzame School. Ook wordt er veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid.

In school worden interne stages gelopen, zoals dienstengroep, koken, houtbewerking en dagbesteding. Ook worden de vakken huishoudkunde, wereldorientatie, media, Engels, natuur en techniek gegeven. Eén keer in de week wordt er ook gym en zwemles gegeven op school.

Samen hebben de leerlingen een takenlijst gemaakt.

Je bent verantwoordelijk voor de taak die je die week hebt.    

In de klas krijgen de leerlingen eens per week logopedie les van onze logopediste Ninon.

Het onderwijs wat we aanbieden is  zeer individueel gericht: iedere leerling wordt op zijn/haar niveau aangesproken en gestimuleerd. Iedere leerling zal dan ook een ander eindresultaat behalen en naar een andere vervolg- plek gaan. Leerlingen gaan na de schoolperiode werken in:

  • het vrije bedrijf (begeleid werken)
  • een  sociale werkvoorzieningschap
  • een centrum voor dagbesteding