VSO P3 2023-2024

De VSO P3 klas bestaat dit schooljaar uit 12 leerlingen; 6 meisjes en 6 jongens. De leeftijd varieert tussen 13 en 18 jaar. P3 staat voor profiel 3. Dit betekent dat we verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen naar dagbesteding / beschermd werken.

De leerkracht geeft iedere dag les in de klas en wordt ondersteund door een onderwijsassistent die interne stages geeft en tijdens eten en pauzes ondersteuning biedt in de klas.
In de school worden interne stages gelopen, zoals dienstengroep, koken, houtbewerking en dagbesteding. Af en toe gaan er leerlingen al buiten school op een locatie stage lopen, zoals in de tuin, bij FC Emmen of binnen een bedrijf (ook onder begeleiding van een onderwijsassistent).
Vanaf 16 jaar wordt er toegewerkt naar een stageplek buiten school. We verwachten dat er uiteindelijk wordt uitgestroomd naar een geschikte werk- of dagbestedingsplek.

Op school werkt iedereen op zijn of haar eigen niveau. Naast lezen en rekenen is het ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijk aspect. We oefenen dit o.a. in de les ‘Vreedzaam’.
Een aantal leerlingen in de klas krijgt iedere week logopedieles van onze logopediste.

Er wordt veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid. Samen hebben de leerlingen een takenlijst gemaakt. Je bent verantwoordelijk voor de taak die je die dag hebt.

Ook worden de vakken Engels, natuur & techniek en muziek gegeven. Ieder heeft een eigen schoolagenda waarin o.a. de kalender wordt geoefend.

Eén keer in de week wordt er door een vakleerkracht bewegingsonderwijs in de sporthal gegeven. Daarnaast willen wij als gezonde school zorgen voor gezonde voeding en voldoende beweging. Een aantal dagen per week wordt er voor schoolfruit gezorgd en we willen dagelijks een wandeling maken.

Ook ontspanning is belangrijk. Op vrijdagmiddag kan er worden gekozen voor een activiteit. Bijvoorbeeld een binnen activiteit zoals bakken, spelletjes doen, creatieve werkvormen, of een buitenactiviteit zoals mountainbiken, fietsen, voetballen en wandelen.