Vreedzaam en Feedbackrijke School

Vreedzaam is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De Meidoornschool werkt met deze methode. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. De lessen vormen de basis om het gewenste gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas, op het schoolplein als tussen volwassenen onderling.

Vreedzaam streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen

Daarnaast is de Meidoornschool een ‘Feedbackrijke School’. Feedback geven en feedback ontvangen: beide zijn belangrijk in het onderwijs. Leerlingen die feedback mogen geven en krijgen, nemen actiever deel aan het leerproces. Leraren krijgen beter zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen het onderwijs beter afstemmen wanneer zij regelmatig feedback krijgen op hun lessen. Juiste feedback draagt bij aan het welbevinden op school, aan een veilig schoolklimaat. Feedback geven en krijgen is dus van essentieel belang!