Ziekte, Bijzonder verlof & verzuim

Ziekte

Een goed contact met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. Wij vinden het dan ook prettig als u zaken die voor uw zoon/dochter van belang zijn doorgeeft aan de leerkracht. Als u belt om iets door te geven of om uw kind ziek te melden, wilt u dan de volgende beltijden aanhouden?

  • 08.00 – 08.30 uur
  • 15.15 – 15.45 uur

Verlof en verzuim

We zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden in het digitale verzuimregister. Daarnaast mag er alleen onder gewichtige omstandigheden buitengewoon verlof worden gegeven.

Voor de complete informatie verwijzen we graag naar de kwaliteitskaart ‘Verzuim’.