The Leader in Me

We starten ‘The Leader In Me’ in het schooljaar 2023-2024 met een scholing voor het team om er vervolgens in de klassen uitwerking aan te gaan geven.

“Leiderschap is dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen keuzes met het einddoel voor ogen. Daarvoor vertrouw ik op wat ik kan en wat we samen kunnen bereiken ”.

Binnen de Meidoornschool willen we vanuit bovengenoemde stelling vorm en inhoud gaan geven. De stelling is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. We noemen het ook wel “The leader in Me” of “De 7 gewoonten van effectief leiderschap”. Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.
Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het verder ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap bij leerlingen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander.

U als ouders/verzorgers zullen we later in het traject en proces betrekken. Onze school is de eerste school in Nederland voor speciaal onderwijs die de training gaat volgen, een uitdaging waar we veel zin in hebben.