VSO 5 2023-2024

VSO 5 is de oudste groep van de Meidoornschool. Met 11 leerlingen met een leeftijd van 16 t/m 18 jaar. De meeste leerlingen van deze klas lopen op maandag en dinsdag stage, sommige meer dan 2 dagen. Op dit moment bestaat de groep uit 4 meiden en 7 jongens.  

Juf Paulien (woensdag), Juf Paula (woensdag, donderdag, vrijdag) en meester Vincent (donderdag en vrijdag) zijn de vaste personen van de groep. Daarnaast begeleiden Paulien en Vincent ook de individuele stages van de leerlingen.  

 De leerlingen van VSO 5 zijn ingedeeld in profielen. Het profiel van de leerling bereidt hem of haar voor op zijn of haar toekomstige werk. De leerling volgt op schoolvakken die binnen het profiel passen. Ook hun stage past binnen het profiel.

Omdat de leerlingen in profielen zijn ingedeeld, volgen ze niet allemaal dezelfde lessen. Enkele voorbeelden zijn de lessen tuinonderhoud, fietstechniek, houtbewerking, koken, ICT, catering, huishoudkunde en arbeidstraining.  

Ook zijn er een aantal cognitieve vakken die alle leerlingen van VSO 5 volgen. Zo krijgen de leerlingen taal, niveau lezen, oriëntatie op tijd en ruimte, rekenen, sociale redzaamheid en voorbereiding op dagbesteding en/of arbeid. 

Naast de eigen stages van de leerlingen, hebben we op school ook groep stages, de zogeheten LOL stages (leren op locatie). Een kleine groep leerlingen gaat dan met een begeleider buiten de school taken vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld diverse werkzaamheden bij Jumper, Collall en de Jumbo, voorbereiden op beschutwerk binnen Wedeka, groen- en tuinonderhoud bij CBS het Mozaïek, schoonmaken en onderhoud bij FC Emmen, tevens verzorgen de leerlingen de dienstengroep binnen de school.  

Daarnaast verzorgen een aantal leerlingen samen met leerlingen van VSO 4 de catering op vrijdag binnen de school. 

 We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werk dat ze na hun schoolloopbaan zullen verrichten. Daarom besteden we veel aandacht aan het vergroten van hun zelfstandigheid, taakgerichtheid en sociale vaardigheden. Ook oefenen we hun praktische vaardigheden tijdens de diverse interne stages.  Het doel van alle lessen is dat de leerlingen in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen werken, wonen en recreëren.