Arbeidstoeleiding

Naast de theoretische vakken in school is het belangrijk dat onze VSO leerlingen in de dagelijkse werkomgeving ervaringen buiten de school opdoen, dit is de beste leermethode.

Als school hebben we de opdracht de leerling toe te leiden naar een passende werkplek c.q. woonplek. Daarbij is het de kernopdracht om de leerling te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Het voorbereiden op arbeid en wonen, in welke vorm dan ook, is dientengevolge een van de belangrijkste onderdelen van het onderwijs in onze school.

Het doel is de leerlingen toe te rusten met die competenties, die vereist zijn voor een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Onze leerlingen leren het meest van praktisch onderwijs in levensechte situaties. Structuur, overzichtelijkheid en herhaling zijn daarbij sleutelwoorden. Het leren in de praktijk, zowel binnen als buiten de school, moet de leerlingen ervaringen opleveren, waarmee ze zich op hun eigen niveau kunnen redden in hun toekomstige woon- en werkomgeving.

Subsidie ESF ondersteunt stages leerlingen VSO

Onze leerlingen worden voorbereid om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Onderdeel daarvan is het aanbieden van Leren op Locatie en Individuele Externe stages. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de financiële bijdrage die geboden wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Voor onze leerlingen betekent dit dat ze stage kunnen lopen binnen bedrijven, waarbij ze begeleiding krijgen vanuit hun school. Op deze manier ontwikkelingen leerlingen werknemersvaardigheden en vergroten hun kennis van verschillende bedrijven met de veiligheid vanuit school. Door de opgedane kennis bij de bedrijven en instellingen, ervaren leerlingen wat bij hen past en waarin ze willen gaan werken. Door deze stagevorm wordt de stap naar werk vergemakkelijkt.

Europees Sociaal Fonds


Het ESF investeert in mensen en richt zich daarbij vooral op verbetering van de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in de hele Europese Unie. Het ESF is er ook op gericht de omstandigheden te verbeteren van de meest kwetsbare mensen die het risico lopen onder de armoedegrens terecht te komen.

Interne stages

Met name in de eerste fase van het proces van arbeidsvoorbereiding gaat het om het vaststellen en aanbieden van een lesprogramma waardoor de leerling in staat wordt gesteld om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. De school heeft een aanbod van methodes en materialen die enerzijds aansluit bij het niveau van de leerling en anderzijds uitdaagt om basisvaardigheden verder te ontwikkelen.

Een belangrijk criterium hierbij is de huidige en toekomstige uitstroomplek van de leerling. Uit onderzoek kan de school opmaken welke competenties voor de leerling belangrijk zijn, zowel in praktische zin als sociaal-emotioneel. Leerlingen op de Meidoornschool volgen interne stages vanaf het moment van instroom op het VSO.  Aan het eind van een schooljaar kunnen de leerlingen een schoolspecifiek certificaat ontvangen indien gestelde doelen zijn behaald. De richtlijnen en procedure omtrent de uitreiking staat beschreven in het protocol certificering. 

De uitreiking van certificaten is zowel voor leerlingen, ouders/verzorgers en team een heugelijke gebeurtenis!

Op de Meidoornschool hanteren we de volgende interne stages:

 • Algemene technieken
 • Tuin en groentechnieken
 • Textiel
 • Houtbewerking
 • Huishoudkunde en schoonmaak
 • Koken en catering
 • Winkel Administratie Magazijn

In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wordt vooral praktijkgericht gewerkt. Door in school praktijkgericht te werken worden leerlingen voorbereid op het arbeidsproces na school. De school beschikt over een houtproductielijn, een eigen kaarsenmakerij en een moestuin met kas.

Daarnaast bieden we de volgende interne stages aan in de school: Fietstechniek, Huishoudkunde, Koken, Catering, en Dienstengroep.

Eigen houtproductielijn

De Meidoornschool beschikt over een eigen houtproductielijn waar de leerlingen hun arbeidsvaardigheden kunnen trainen.

Voorbeelden hiervan zijn: het toepassen van verschillende technieken, samenwerken, bestellingen verwerken, opdrachten uitvoeren, de veiligheidsvoorschriften in acht nemen én netjes werken. De lessen houtbewerking worden in kleine groepen gegeven. In onze werkplaats maken we verschillende producten. Zo maken we onder andere speelgoed, vogelhuisjes en voedertafels. Beroemd zijn onze eigen gemaakte schoenvegers.

Niemand komt het huis meer binnen met vuile schoenen!

We maken voor u met alle plezier op bestelling houtproducten voor diverse gelegenheden:

 • Kerstfeest
 • Valentijnsdag
 • Paasfeest
 • Moederdag
 • Vaderdag
 • Verjaardag
 • Cadeautje voor jezelf
 • Openhaardhout

Kortom, zoekt u mooie handgemaakte houtproducten of een leuk item voor in de tuin, in overleg verzorgen wij het graag voor u.

Een product van de Meidoornschool is een originaliteit!

Eigen kaarsenmakerij

De Meidoornschool beschikt ook  over een eigen kaarsenmakerij! In onze kaarsenmakerij vindt u een uitgebreid assortiment kaarsen, alwaar we op bestelling kunnen werken. Het werken in de kaarsenmakerij maakt deel uit van het vak arbeidstraining. De leerlingen leren werken in een productielijn: bestellingen worden uitgevoerd en met elkaar klaargezet. Tijdens het werken in de kaarsenmakerij wordt met name aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking, een goede werksfeer en de zorg voor het eindproduct.

In onze kaarsenmakerij worden verschillende soorten kaarsen gemaakt. We maken dinerkaarsen, stompkaarsen, klokkaarsen maar ook verschillende vormkaarsen. Daarnaast maken we ook drijfkaarsen. De kaarsen zijn in allerlei verschillende groottes en kleuren verkrijgbaar.

Zoekt u mooie handgemaakte kaarsen of een speciaal cadeaupakket? Neemt u dan contact met ons op, dan gaan wij voor u aan de slag. U kunt kaarsen bestellen door de bestellijst in te vullen en mee te geven naar school. Belangrijk is dat u uw naam, telefoonnummer en de groep van uw zoon/dochter invult.

Geeft u ook direct het totaal te betalen bedrag mee met de bestellijst. U ontvangt dan een kwitantie.  Houdt u wel rekening met de levertijd van de kaarsen. Deze bedraagt ongeveer twee weken.

De kaarsenmakerij is geopend op:

Maandag 14.00 uur – 14.45uur

Vrijdag   14.00 uur – 14.45uur

Bijlagen

Eigen moestuinen

De school beschikt over een moestuin die gehuurd wordt van Amateur Tuinders Vereniging “Het Page-dal”.

De VSO leerlingen leren er groente en andere gewassen te verbouwen. De moestuin wordt ieder jaar opnieuw aangelegd. Onder begeleiding onderhoudt afwisselend een klein groepje leerlingen gedurende de “groei- en bloei maanden” de tuin. Ieder seizoen wordt de grond opnieuw ingedeeld, bewerkt en bemest. De leerlingen leren op die manier een tuin te ontwerpen, in te delen en in te richten. De leerlingen hebben hun eigen leerdoelen waaraan gewerkt wordt. Naast deze leerdoelen zijn de leerlingen gezond bezig. Een moestuin onderhouden is namelijk best hard werken. Je moet onder andere schoffelen, onkruid wieden, water geven en nog heel veel andere werkzaamheden verrichten. 

Van al dat werk word je sterk! En uiteindelijk kun je dan ook nog eens verse groenten, en misschien zelfs wel fruit, oogsten. Daar zitten heel veel belangrijke voedingsstoffen in. Een moestuin is dus eigenlijk dubbel gezond!

In de oogstmaanden komt het voor dat er producten, zoals aardappelen, wortelen en bonen gekocht kunnen worden. Dit brengen we onder de aandacht in de nieuwsbrief van de school.

Leren Op Locatie

Leerlingen binnen de leerroutes dagbesteding en arbeid leren het meest door te doen. Naast de leerprocessen in school is het belangrijk dat leerlingen deze ervaringen in de dagelijkse werkomgeving buiten de school op doen. Dit noemen we “Leren Op Locatie”. De betreffende locatie noemen we een leer- werkplaats.

In een leer- werkplaats gaat het er niet alleen om dat de leerlingen kennis en vaardigheden op zich leren, maar ook om de toepassingen hiervan in een betekenisvolle context.

Arbeidsattitude, inzet en motivatie van de leerlingen worden hier zichtbaar. Deze vorm van leren bereidt de leerlingen beter voor op hun toekomstige rol als werknemer. Het woord leer- werkplaats impliceert dan ook dat er gewerkt wordt om ervan te leren.

De leer- werkplaats moet een professionele omgeving zijn, waar de leerling werk uitvoert, dat deel uit maakt van een dienstverlening of productieproces. In sommige gevallen kan dit binnen de school gerealiseerd worden (keuken), maar meestal worden deze leer-/werksituaties extern gevonden. De keuze van leerwerkplaatsen buiten de school wordt ook bepaald door het regionale aanbod.

Een leerwerkplaats binnen de school heeft het voordeel dat het voor de leerling een veilige en vertrouwde omgeving is. Een praktisch voordeel is, dat de leerlingen niet hoeven te reizen naar een externe leerwerkplaats.

De leerwerkplaats op een locatie buiten de school biedt een meerwaarde boven hetgeen binnen schools geboden kan worden op de volgende punten:

 • samenwerken met andere werknemers van andere leeftijden
 • leren opdrachten aan te nemen van andere ‘werkmeesters’
 • meerdere verschillende arbeidssituaties in korte tijd aan kunnen bieden
 • een realistische werkomgeving; niet ‘op school’
 • de leerlingen leren overblijven: ‘schaften’
 • de leerlingen leren sociale vaardigheden tijdens de arbeidsmatige werkzaamheden
 • de leerlingen leren gedurende langere tijd aan één opdracht te werken

Individuele stage en Stagebureau

Alle leerlingen die deel uitmaken  van VSO 4 en VSO 5 volgen een externe individuele stage op maandag en dinsdag.

Om de arbeidstoeleiding en dus de stages goed te kunnen coördineren wordt het stagebureau in de Meidoornschool door twee stagecoördinatoren bemenst. Alle voorkomende werkzaamheden die te maken hebben met de toeleiding naar arbeid vallen onder de verantwoordelijkheid van dit stagebureau. Naast de directe begeleiding van de stageleerling worden ook de externe contacten met netwerkpartners door het stagebureau verzorgd.