Team

Het onderwijs wordt ondersteund door leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een zwemonderwijzer, een psycholoog, een logopedist, een kinder-fysiotherapeut, een psychomotorisch spel-therapeute, een schoolarts, een administratieve kracht en een conciërge.

Directeur: Mevr. Trea Niezen

Adjunct-directeur: Mevr. Gisela Nap

Administratie: Mevr. Anneke Potze

De school streeft voor wat betreft de inzet van leerkrachten naar duidelijkheid voor leerlingen en ouders. Dit betekent dat de groepen één of twee vaste leerkrachten hebben, die op vaste dagen van de week de groep begeleiden. Voor de zomervakantie wordt meegedeeld welke leerkracht(en) welke groep gaan begeleiden in het nieuwe schooljaar.