VSO Brugklas 2023-2024

Wij zijn VSO Brugklas. We zitten met 12 kinderen in de klas, waarvan nu 9 jongens en 3 meisjes. Gezellig!

Maandag t/m donderdag is juf Leonie in de klas. Naast haar werken meester Bart (ma/di), meester Leon (wo) en juf Ilonka (do/vr). Op vrijdag zijn meester Rico en juf Ilonka in de groep. VSO Brugklas is een overgangsklas van het SO naar het VSO. We hebben eigenlijk gewoon les zoals gewend, denk hierbij aan lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling, taal, Vreedzaam en gymnastiek. Natuurlijk ook creatief, drama, wereldoriëntatie en spel.

Maar we hebben wel al meer taken gekregen. Zoals bijvoorbeeld schoolbreed het oud papier ophalen, het schoolfruit ronddelen en de bieb in school regelen. Ook lopen de leerlingen mee met de InSta’s van het VSO.